Převod služby (např. mobilního tarifu, pevné linky) na jiného zákazníka vyřídíte v kterékoliv O2 Prodejně. Je potřeba, abyste dorazili i se zákazníkem, na kterého chcete svůj tarif převést.

Podmínky převodu

Převést můžeme jen tarif, který je zapnutý - není jakkoliv omezený nebo odpojený (např. kvůli neplacení).

Pokud máte na převáděné službě závazek, můžete ho na jiného zákazníka převést spolu s tarifem. Když spolu s převodem nebudete měnit tarif, doba trvání závazku zůstane stejná - skončí podle aktivace původním zákazníkem. V případě, že zákazník, na kterého se tarif převádí, s převzetím závazku nesouhlasí, je potřeba závazek vypořádat před samotným převodem účastnictví. Jak na to, se dozvíte na samostatné stránce.

Pokud spolu s převodem na jiného zákazníka měníte i tarif, dojde k obnovení závazku.

Převést nejde O2 Pojištění telefonů a jiných zařízení. Není možné převést ani služby spojené s pronájmem a splátkami zařízení.

Je potřeba myslet i na to, že není možné převést žádné nevyčerpané volné jednotky, tedy ani nevyčerpaný objem dat převedený z předcházejícího zúčtovacího období.

Datum, kdy služby převedeme na jiného zákazníka, si můžete vybrat. Udělat to můžeme hned v aktuální den, nebo některý den budoucí.

Převod služby na jiného zákazníka je placený. Poplatek najdete v ceníku.

Jak bude vypadat vyúčtování po převodu

Vyúčtování za období, kdy k převodu došlo, rozúčtujeme podle dní, které byl tarif na starém a pak na novém zákaznickém účtě. To znamená, že původní zákazník bude platit jen dny, kdy pod něj tarif ještě spadal. To samé platí pro zákazníka, na kterého se služba převedla - jemu naúčtujeme tarif jen za dny, kdy už byl převedený.

Jaké doklady budete pro převod potřebovat 

  • průkaz totožnosti (OP, cestovní pas)
  • pokud nejste občany ČR,  doklad, který slouží k prokazování totožnosti na území ČR a povolení k pobytu
  • v případě úmrtí původního zákazníka přineste úmrtní list nebo Potvrzení o úmrtí vydané matrikou / nemocnicí / Policií ČR nebo Soudní usnesení o vypořádání dědictví

Pokud chcete tarif převést na někoho, kdo už je naším zákazníkem, připravte si prosím i číslo zákaznického účtu, ke kterému budeme tarif převádět. Číslo zákaznického účtu najdete na kterémkoliv vyúčtování a v Moje O2.

Pomohla vám tato stránka?