Obchodní podmínky pro poskytování služby Okamžitá výměna příslušenství

  1. Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Okamžitá výměna příslušenství („OP“) upravují podmínky, za kterých společnost O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2322 („O2“) poskytuje zákazníkovi službu Okamžitá výměna příslušenství („Služba“).
  2. Zákazníkovi, který si koupí ve značkové prodejně O2 vybrané příslušenství, zejména ochranná skla nebo kryty pro mobilní telefony a tablety, může O2 nabídnout k tomuto příslušenství („Související příslušenství“) Službu. Cena Služby se může lišit dle typu Souvisejícího příslušenství; konkrétní výše ceny Služby je obsahem nabídky O2 sdělené zákazníkovi při nákupu Souvisejícího příslušenství. Služba může být sjednána pouze ve vztahu k Souvisejícímu příslušenství současně s jeho nákupem; Službu nelze sjednat dodatečně.
  3. Službu může čerpat pouze zákazník, který ji sjednal, a to na kterékoli značkové prodejně O2. Zákazník je povinen při čerpání Služby prokázat jeho oprávněnost prodejním dokladem o zakoupení Souvisejícího příslušenství se Službou.
  4. Služba spočívá v tom, že O2 na žádost zákazníka, podanou na značkové prodejně O2 do 12 měsíců od sjednání Služby, jedenkrát vymění Související příslušenství, které nelze užívat kvůli vadě či ztrátě funkčnosti, za nové, a to na místě a bez zkoumání stavu Souvisejícího příslušenství a jeho příčin.  
    Pokud zákazník řádně a včas požádá o čerpání Služby, obdrží namísto původního Souvisejícího příslušenství shodné nové příslušenství. Pokud není skladem na prodejně O2, kde zákazník o čerpání Služby požádal, nebo již není v nabídce, je zákazník oprávněn získat příslušenství obdobného typu a účelu (např. ochranné sklo jiného výrobce určené pro stejný mobilní telefon jako původní sklo), nejvýše však v ceně původního Souvisejícího příslušenství. Pokud není skladem na téže prodejně O2 ani obdobné příslušenství dle předchozí věty, je zákazník oprávněn získat jiné příslušenství, které je na prodejně O2 skladem, nejvýše však v ceně původního Souvisejícího příslušenství. 
    Pokud si zákazník vybere nové příslušenství v nižší ceně, než byla cena původního Souvisejícího příslušenství, nemá nárok na vrácení rozdílu ceny.
  5. Pokud zákazník do 12 měsíců od sjednání Služby nepožádá o čerpání Služby nebo požádá o čerpání Služby, ale nevybere si současně nové příslušenství, jeho nárok na čerpání Služby zaniká bez nároku na vrácení zaplacené ceny Služby nebo jiné finanční náhrady.
  6. Tyto OP jsou platné a účinné od 1. 7. 2021.
Pomohla vám tato stránka?
Podmínky používání cookies