Obchodní podmínky pro poskytování služby Okamžitá výměna O2 Pods

1.  Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Okamžitá výměna O2 Pods („OP“) upravují podmínky, za kterých společnost O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2322 („O2“) poskytuje zákazníkovi službu Okamžitá výměna O2 Pods („Služba“).

2.  Zákazníkovi, který si koupí sluchátka O2 Pods i) ve značkové prodejně O2, ii) v e-shopu O2 na ocz nebo iii) na O2 zákaznické lince, může O2 nabídnout k těmto sluchátkám („Související sluchátka“) Službu. Konkrétní výše ceny Služby je obsahem nabídky O2 sdělené zákazníkovi při nákupu Souvisejících sluchátek. Služba může být sjednána pouze ve vztahu k Souvisejícím sluchátkům současně s jejich nákupem; Službu nelze sjednat dodatečně.

3.  Službu může čerpat pouze zákazník, který ji sjednal, a to na kterékoli značkové prodejně O2. Zákazník je povinen při čerpání Služby prokázat jeho oprávněnost prodejním dokladem o zakoupení Souvisejících sluchátek se Službou.

4.  Služba spočívá v tom, že O2 na žádost zákazníka, podanou na značkové prodejně O2 do 12 měsíců od sjednání Služby, jedenkrát vymění Související sluchátka, která nelze užívat kvůli vadě, za kterou odpovídá O2 jako prodávající podle zákona, za nové, a to na místě a bez zkoumání stavu Souvisejícího příslušenství a jeho příčin. Služba se nevztahuje mj. na případy mechanického poškození či na opotřebení způsobené obvyklým používáním.

Pokud zákazník řádně a včas požádá o čerpání Služby, obdrží namísto původních Souvisejících sluchátek shodná nová sluchátka. Pokud nejsou skladem na prodejně O2, kde zákazník o čerpání Služby požádal, nebo již nejsou v nabídce, je zákazník oprávněn získat sluchátka obdobného typu nebo jiné příslušenství, která jsou na prodejně O2 skladem, nejvýše však v konečné ceně původních Souvisejících sluchátek zaplacené zákazníkem.

Pokud si zákazník vybere nová sluchátka nebo příslušenství v nižší ceně, než byla cena původních Souvisejících sluchátek zaplacená zákazníkem, nemá nárok na vrácení rozdílu ceny.

5.  Pokud zákazník do 12 měsíců od sjednání Služby nepožádá o čerpání Služby nebo požádá o čerpání Služby, ale nevybere si současně nová sluchátka, popř. příslušenství, jeho nárok na čerpání Služby zaniká bez nároku na vrácení zaplacené ceny Služby nebo jiné finanční náhrady.

6.  Tyto OP jsou platné a účinné od 1. 11. 2021.

Archiv

Obchodní podmínky pro poskytování služby Okamžitá výměna příslušenství

  1. Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Okamžitá výměna příslušenství („OP“) upravují podmínky, za kterých společnost O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2322 („O2“) poskytuje zákazníkovi službu Okamžitá výměna příslušenství („Služba“).
  2. Zákazníkovi, který si koupí ve značkové prodejně O2 vybrané příslušenství, zejména ochranná skla nebo kryty pro mobilní telefony a tablety, může O2 nabídnout k tomuto příslušenství („Související příslušenství“) Službu. Cena Služby se může lišit dle typu Souvisejícího příslušenství; konkrétní výše ceny Služby je obsahem nabídky O2 sdělené zákazníkovi při nákupu Souvisejícího příslušenství. Služba může být sjednána pouze ve vztahu k Souvisejícímu příslušenství současně s jeho nákupem; Službu nelze sjednat dodatečně.
  3. Službu může čerpat pouze zákazník, který ji sjednal, a to na kterékoli značkové prodejně O2. Zákazník je povinen při čerpání Služby prokázat jeho oprávněnost prodejním dokladem o zakoupení Souvisejícího příslušenství se Službou.
  4. Služba spočívá v tom, že O2 na žádost zákazníka, podanou na značkové prodejně O2 do 12 měsíců od sjednání Služby, jedenkrát vymění Související příslušenství, které nelze užívat kvůli vadě či ztrátě funkčnosti, za nové, a to na místě a bez zkoumání stavu Souvisejícího příslušenství a jeho příčin.  
    Pokud zákazník řádně a včas požádá o čerpání Služby, obdrží namísto původního Souvisejícího příslušenství shodné nové příslušenství. Pokud není skladem na prodejně O2, kde zákazník o čerpání Služby požádal, nebo již není v nabídce, je zákazník oprávněn získat příslušenství obdobného typu a účelu (např. ochranné sklo jiného výrobce určené pro stejný mobilní telefon jako původní sklo), nejvýše však v ceně původního Souvisejícího příslušenství. Pokud není skladem na téže prodejně O2 ani obdobné příslušenství dle předchozí věty, je zákazník oprávněn získat jiné příslušenství, které je na prodejně O2 skladem, nejvýše však v ceně původního Souvisejícího příslušenství. 
    Pokud si zákazník vybere nové příslušenství v nižší ceně, než byla cena původního Souvisejícího příslušenství, nemá nárok na vrácení rozdílu ceny.
  5. Pokud zákazník do 12 měsíců od sjednání Služby nepožádá o čerpání Služby nebo požádá o čerpání Služby, ale nevybere si současně nové příslušenství, jeho nárok na čerpání Služby zaniká bez nároku na vrácení zaplacené ceny Služby nebo jiné finanční náhrady.
  6. Tyto OP jsou platné a účinné od 1. 7. 2021.
Pomohla vám tato stránka?