Přenesená daňová povinnost k DPH (Reverse charge)

Co je reverse charge

Reverse charge neboli přenesená daňová povinnost k DPH je režim, při kterém neodvádí DPH z fakturovaných částek poskytovatel služby. Ve faktuře se uvádí pouze základ daně a text stanovený zákonem. DPH platí odběratel, který si musí DPH tzv. samovyměřit. V přiznání musí odvést DPH z částky fakturované poskytovatelem a současně uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu.

Na koho se reverse charge vztahuje

Reverse charge by se měl uplatnit na české ekonomicky aktivní plátce DPH vykonávající ekonomickou činnost, a to na transakce, jejichž předmětem je:

  1. poskytnutí přístupu k sítím elektronických komunikací nebo
  2. poskytnutí propojení sítí elektronických komunikací nebo
  3. nákup a prodej telekomunikačních služeb.

Nákup a prodej telekomunikačních služeb by měl zahrnovat jakýkoli nákup telekomunikačních služeb za účelem jejich dalšího prodeje třetím osobám. Reverse charge režim tedy mají u telekomunikačních služeb nastavený zákazníci, kteří služby řádným způsobem přeprodávají.

Ostatním zákazníkům poskytujeme telekomunikační služby jako konečnému spotřebiteli. Předpokládáme tedy, že naše telekomunikační služby dále nepřeprodávají, a proto se na ně reverse charge nevztahuje. Těmto zákazníkům vystavujeme daňové doklady ve standardním režimu DPH.

V případě, že příjemce telekomunikačních služeb tyto služby dále přeprodává a neprovede tzv. samovyměření daně v režimu přenesené daňové povinnosti, může mu finanční úřad doměřit špatně uplatněnou a odvedenou DPH včetně penále.

Podrobnější informace o rozsahu služeb, na které se režim přenesené daňové povinnosti k DPH vztahuje, najdete na stránkách finanční správy.

Na které služby se režim reverse charge vztahuje?

Reverse charge se vztahuje na služby elektronických komunikací, které spočívají převážně v přenosu signálu po sítích elektronických komunikací, typicky poskytnutí hlasových a datových služeb (fixních a mobilních).

Pokud je v rámci služby více různých plnění, posoudí se situace podle rozdělení na hlavní a vedlejší plnění. Režim se pak použije podle hlavního plnění (tj. podle hlavní podstaty služeb). Hraniční případy se řeší individuálně.

Režim se netýká faktur za jiné než telekomunikační služby, pronájem a nákup zboží.

Co když je pouze část služeb přeprodávána a část je pro interní užití?

Z výkladu Generálního finančního ředitelství vyplývá, že jakmile je i jen část služeb předprodávána, měl by se reverse charge uplatnit na všechny služby, včetně služeb používaných pro interní použití. Hraniční případy se řeší individuálně.

Jak se změní faktury za služby, které podléhají reverse charge režimu?

Daňový doklad pro účely DPH a účetnictví včetně standardních detailů k vyúčtování vám vystavíme a pošleme v tištěné podobě nebo elektronicky (podle toho, jak máte nastavené posílání vyúčtování).

Vztahuje se reverse charge i na subjekty státní správy?

Formálně ano. Aby se na ně ale režim reverse charge vztahoval, musí tyto subjekty O2 služby dál přeprodávat v rámci své ekonomické činnosti. To znamená, že musí jít o činnosti vykonávané mimo jejich statut – výkon státní správy.
Jde např. o státní podniky, obchodní korporace atp. U nich je potřeba písemné potvrzení, že jsou plátci DPH a služby od O2 využívají pro přeprodej v rámci své ekonomické činnosti.

Pomohla vám tato stránka?
Podmínky používání cookies