Ovládání funkcí Zvuk, Titulky a Kvalita najdete při přehrávání pořadu ve spodní části obrazovky. Na pravé straně monitoru na symbol tří teček.

tri tecky
 

Kvalita obrazu

Ve výchozím stavu je kvalita obrazu nastavená na „Auto“. Díky tomu si vždy vychutnáte maximální kvalitu obrazu vzhledem k rychlosti internetového připojení. Přepínáním mezi hodnotami si můžete kvalitu obrazu regulovat sami: čím je číslo vyšší, tím je obraz kvalitnější.

Titulky

Pokud pořad obsahuje titulky, tady je můžete zapnout. Automaticky jsou nastavené na „vypnuty“.

Zvuk

Pořad může obsahovat více zvukových stop v různých jazykových verzích. Automaticky je nastaven na „Česky“. Přepnutím na „Původní znění“ můžete jazyk změnit.

Pomohla vám tato stránka?