Přesměrování hovorů

Pokud nemůžete momentálně telefonovat, jste-li mimo dosah signálu či máte obsazený telefon, přesměrujte příchozí hovory třeba na číslo své asistentky anebo na kterékoli jiné telefonní číslo.

Službu přesměrování hovorů podporují všechny telefony sítě GSM.

Aktivace

Noví zákazníci

Všichni noví zákazníci mají službu automaticky aktivovanou, konkrétně podmíněné přesměrování do hlasové schránky (+420602999999):

  • když jsou mimo signál nebo mají vypnutý telefon
  • když nezvedají telefon po 30 sekundách
  • když právě hovoří

Zapojením přesměrování na jiné číslo se přesměrování do hlasové schránky automaticky vypojí.

Stávající zákazníci

Přesměrování si každý uživatel může sám na svém telefonu zapojit nebo vypojit tak, jak potřebuje. Obvykle najde zadání pro přesměrování pod Službami sítě nebo pod Nastavení telefonu (nebo Nastavení volání) - Přesměrování. Více o nastavení přesměrování

Kdo co platí

V případě podmíněného přesměrování na jiné číslo hradí cenu přesměrovaného hovoru zákazník, jehož telefonní číslo bylo přesměrovno, nikoli volající, jehož hovor byl přesměrován.

Původní volající platí pouze za volání na číslo, které bylo přesměrováno. Hovor od tohoto čísla ke konečnému cílovému uživateli platí ten, kdo si nechal hovor přesměrovat. Každý z uživatelů platí za volání dle svého tarifu.

  • V případě přesměrování v ČR – tj. pokud své telefonní číslo přesměrujete jinam, podělíte se o náklady za přesměrovaný hovor s tím, kdo vám bude volat. Ten, kdo vám volá, zaplatí stejně, jako by volal vám. A vy zaplatíte za hovor od vás na přesměrované číslo. Číslo, na které se volající dovolá, nebude platit nic.
  • Přesměrování v roamingu okamžité - platí stejný princip jako u přesměrování v ČR. Ten, kdo vám bude volat, zaplatí stejně, jako byste byli v ČR. A vy zaplatíte za hovor na přesměrované číslo, tj. jako kdybyste z ČR volali na číslo, kam jste hovory nechali přesměrovat.
  • Přesměrování v roamingu podmíněné - to jsou případy, kdy se hovor přesměruje, pokud např. nepřijímáte hovor, máte obsazeno atd. V tomto případě zaplatíte i za hovor k vám, přestože se např. volající nedovolal. Za hovor zaplatíte stejně jako za hovor ze zahraničí.

Podrobné informace

Pokyny

Zadáním speciálních kódů sítě na svém telefonu a jejich odesláním jako hovor si můžete sami přesměrování zapojit nebo vypojit.

NEZVEDÁTE HOVOR - kód 61

Zapojení: 
Napište bez mezer kód **61*[telefonní číslo]**[čas]# a odešlete jako hovor 
Vypojení: 
Napište bez mezer kód ##61# a odešlete jako hovor 
Kontrola stavu: 
Napište bez mezer kód *#61# a odešlete jako hovor

JSTE MIMO SIGNÁL NEBO MÁTE VYPNUTÝ TELEFON - kód 62

Zapojení: 
Napište bez mezer kód **62*[telefonní číslo]# a odešlete jako hovor 
Vypojení: 
Napište bez mezer kód ##62# a odešlete jako hovor 
Kontrola stavu: 
Napište bez mezer kód *#62# a odešlete jako hovor

OKAMŽITÉ PŘESMĚROVÁNÍ VŠECH PŘÍCHOZÍCH HOVORŮ - kód 21

Telefon nebude vůbec zvonit... 
Zapojení: 
Napište bez mezer kód **21*[telefonní číslo]# a odešlete jako hovor 
Vypojení: 
Napište bez mezer kód ##21# a odešlete jako hovor 
Kontrola stavu: 
Napište bez mezer kód *#21# a odešlete jako hovor

MÁTE OBSAZENO - kód 67

Zapojení: 
Napište bez mezer kód **67*[telefonní číslo]# a odešlete jako hovor 
Vypojení: 
Napište bez mezer kód ##67# a odešlete jako hovor 
Kontrola stavu: 
Napište bez mezer kód *#67# a odešlete jako hovor

ZRUŠENÍ VŠECH PŘESMĚROVÁNÍ

Napište bez mezer kód ##002# a odešlete jako hovor

Přesměrování datových služeb a faxu

Vedle hovorů lze přesměrovat také faxové a datové služby - do kódu, který odesíláte, je třeba za hvězdičku připojit číslo služby, kterou chcete přesměrovat. Neuvedete-li číslo služby, vynechte také * před ním. V tom případě bude přesměrování platit jen pro hovory (hlasové služby). Přesměrovat nelze SMS ani MMS zprávy.

Všechna faxová volání přesměrujete pomocí kódu **21*[telefonní číslo]*13# (odeslat). Přesměrování ukončíte zadáním ##21#*13# (odeslat).

Čísla služeb
Hlasové služby 11
Datové služby 12
Faxové služby 13
Datové a faxové služby 25

Informace o cenách

Pomohla vám tato stránka?