Slovník pojmů z telekomunikací

2

2G (second generation of mobile telecommunications technology)
2G (second generation of mobile telecommunications technology)

Mobilní síť druhé generace umožňuje datové přenosy při nižších rychlostech. Vylepšením původní technologie GPRS (General Packet Radio Service) je technologie EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution), která nabízí rychlost stahování maximálně 236 kb/s.

3

3CC/4CC
3CC/4CC

Component Carrier Aggregation – spojení frekvenčních pásem. 3CC spojuje tři, 4CC čtyři různá pásma a díky tomu může nabídnout vyšší rychlost přenosu dat, maximální rychlost se rovná rychlosti v rámci daného pásma. Technologie musí být podporována jak na straně sítě, tak na straně terminálu (např. mobilního telefonu). Například O2 díky 3CC dosahuje s pásmy 800, 1800 a 2600 MHz maximální teoretické rychlosti až 300 Mbit/s.

3G (third generation of mobile telecommunications technology)
3G (third generation of mobile telecommunications technology)

Zatímco starší mobilní sítě sloužily hlavně pro telefonování a SMS, sítě 3. generace už jsou navrženy tak, aby umožňovaly skutečně rychlé datové přenosy. Původní standard UMTS (Universal Mobile Telephony Standard) už je v síti O2 minulostí, vystřídal ho standard HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access), který zrychlil stahování dat až na 14,4 Mb/s.

4

4.5G
4.5G

Nebo také LTE Advanced představuje zrychlení sítí čtvrté generace především díky sloučení pásem prostřednictvím technologie CC (Component Carrier Aggregation). Díky tomu mohou rychlosti dosáhnout řádu stovek Mbit/s až 1 Gbit/s.

4G
4G

Čtvrtá generace sítí mobilní komunikace, dnes stojí na technologii LTE (Long Term Evolution). V České republice jsou pro něj využívána frekvenční pásma 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz a 2600 MHz. Zejména díky využití nižšího pásma (800 MHz) má velmi dobré pokrytí. Vyšší pásma pak pomáhají zajistit dostatečnou kapacitu a rychlost sítě v místech s větším počtem lidí.

5

5G
5G

Pátá generace sítí mobilní komunikace se teprve připravuje, zatím není standardizována. Cílem je nabídnout rychlosti připojení 1 Gbit/s a vyšší. Sítě by se postavení 5G měly dostat postupným rozvojem sítí 4G. První komerční sítě 5G by se měly objevit zhruba v roce 2020.

A

Asymetrický přenos
Asymetrický přenos

Přenos dat s rozdílnou rychlostí odesílání a přijímání.

B

Blackberry
Blackberry

Technologie umožňující snadný přístup k e-mailovým zprávám, kalendáři a datům. Pro tento systém se používají speciální mobilní zařízení.

Blokování SIM karty
Blokování SIM karty

Zablokování SIM karty buď uživatelem, nebo ze strany operátora. Uživatel může kartu zablokovat, pokud třikrát chybně zadá svůj PIN kód. Odblokování je možné pouze pomocí tzv. PUK kódu. Pokud i tentokrát uživatel opakovaně zadá chybný PUK, dojde k trvalému zablokování SIM karty. Operátor zablokuje SIM kartu (přístup dané SIM karty do sítě) při porušení smluvních podmínek nebo na žádost uživatele (například v případě odcizení).

Blokování telefonu
Blokování telefonu

Pro zvýšení bezpečnosti lze u některých používaných telefonů omezit jeho používání pomocí speciálního bezpečnostního kódu, který je nastavitelný přímo v telefonu (narozdíl od kódů PIN a PUK, které jsou uloženy na SIM kartě). O nastavení a používání tohoto bezpečnostního kódu se informujte v návodu k danému typu telefonu.

Bluetooth
Bluetooth

Technologie, která dokáže nahradit kabely a dráty používané pro vzájemné propojení zařízení, např. mobilního telefonu s handsfree, PDA s osobním počítačem a množstvím dalších. Mobilní telefon s podporou Bluetooth může komunikovat s jiným zařízeními až na vzdálenost 100 metrů, podle použité verze technologie Bluetooth.

BPIN
BPIN

Bankovní PIN (bezpečnostní kód) distribuovaný společně se SIM kartou ve stíracím poli.

BTS
BTS

Base Transceiver Station. Základnová rádiová stanice zajišťující spojení s mobilním telefonem.

Buňka
Buňka

Výsek území pokrytý signálem mobilní telefonní sítě z určitého směrového vysílače umístěného na základnové stanici. Jedna základnová stanice může obsahovat i několik směrových vysílačů pro několik takovýchto buněk. V otevřeném terénu může jedna buňka představovat území o průměru 35 km, ale například v městské zástavbě nezřídka jedna buňka pokrývá signálem pouze jednu ulici.

C

CAMEL
CAMEL

Customised Applications for Mobile networks Enhanced Logic. Technologie umožňující přímou komunikaci sítě roamingového partnera a domovské sítě při spojování konkrétního hovoru z předplacené karty. Síť roamingového partnera může ověřit v okamžiku volání u domácí sítě uživatele výši kreditu a podle toho přímo spojit volání.

CDMA
CDMA

Code Division Multiple Access. Technologie CDMA nabízí připojení s rychlostí až 3,1 Mb/s. Na rozdíl od jiných technologií je síť CDMA jednofrekvenční, všichni uživatelé komunikují na stejném kanálu a jejich data jsou šifrována.

Celulární síť
Celulární síť

Mobilní síť. Plocha pokrytá signálem je rozdělena na menší území, tzv. buňky (anglicky cell), které jsou pokryty jednotlivými vysílači. Mobilní telefonní síť tvoří řádově několik tisíc buněk.

certifikovaný tamper resistant HW (FIPS 140-2 level 3)
certifikovaný tamper resistant HW (FIPS 140-2 level 3)

Mezinárodně uznávaný standard v oblasti bezpečného hardware. Akreditovaný kryptografický modul dle federální specifikace užívané vládou spojených států, vedené pod spisovou značkou 140, druhý dodatek této specifikace ve smyslu začlenění standardizace ISO/EIC 19790 z roku 2006. Level 3 je stupeň fyzické bezpečnosti (odolnosti). Užívaná škála je 1-4, kde 4 je nejvíce.

CLIP
CLIP

Calling Line Identification Presentation. Identifikace čísla příchozího hovoru (Identifikace volajícího).

CONEX
CONEX

Přímé propojení centrály mobilní telefonní sítě O2 s pobočkovou ústřednou firmy. Díky tomu vzniká z mobilních telefonů a podnikového telefonního systému integrovaný komunikační systém, který umožňuje úsporu nákladů při volání mezi pobočkami podnikové sítě a firemními mobilními telefony.

Č

ČVOP
ČVOP

Číslo výpovědi opouštěného operátora, které přesně určuje objednávku přenosu čísla mezi operátory. Řetězec se skládá z jedenácti znaků.

D

DCS 1800 MHz
DCS 1800 MHz

Označení standardu pro mobilní telefonní sítě sytému GSM. Základní odlišnost spočívá v tom, že síť využívá k přenosu frekvenční pásmo 1800 MHz, které má vyšší kvalitu pokrytí, namísto běžně používané frekvence 900 MHz. V Česku se využívají obě frekvence standardu GSM, jak 900 MHz tak i 1800 MHz. Tyto sítě jsou označovány jako duální.

DECT
DECT

Digital Enhanced Cordless Telecommunication. Digitální bezdrátová technologie užívaná pro telefony bez kabelu, propojující sluchátko se základnou. Poskytuje tak volnost pohybu v dosahu rádiového signálu (běžně 300 m na volném prostranství a 50 m v budovách). Další možností je realizace bezdrátové pobočkové telefonní ústředny pomocí více sluchátek připojených k jedné základně.

Displej OLED
Displej OLED

Organic Light-emitting Diode. Displej nové generace, který vykazuje vynikající technické parametry - dokáže zobrazit více než 16 milionů barev, má široký pozorovací úhel, obraz vypadá díky vysokému jasu a kontrastu mimořádně jasně a ostře. V neposlední řadě má nízkou spotřebu energie a pracuje při malém pracovním napětí.

Displej TFT
Displej TFT

Thin Film Transistor. Tenkofilmový tranzistorový displej, který je tvořen drobnými tranzistory, z nichž každý řídí jediný obrazový bod. Tato konstrukce přináší vysoce kvalitní obraz – zamezuje stínům při pohybu displeje a poskytuje kontrast až 100:1, takže umožňuje i rychlé animace. Další předností je nižší spotřeba energie a menší tloušťka oproti starším panelům.

Dohledové centrum sítě
Dohledové centrum sítě

Středisko v nepřetržitém provozu, kde tým specialistů sleduje funkci jednotlivých částí datové sítě po celé republice. Případné technické problémy řeší specialisté přímo z Dohledového centra nebo vysílají na konkrétní místo techniky. Dohledové centrum sítí O2 patří k nejmodernějším svého druhu v Evropě.

Doprodej
Doprodej

Telefon v doprodeji může být k dispozici jen ve vybraných prodejnách a v omezeném množství v eShopu.

E

EFR
EFR

Enhanced Full Rate. Vylepšené kódování zvuku v síti GSM, kdy se kvalita přenášeného hlasu blíží kvalitě zvuku CD přehrávače. Této kvality lze dosáhnout pouze v místech s kvalitním signálem.

F

FDD
FDD

Frequency Division Duplex – frekvenční dělení pro duplexní přenos řeší přenos dat mezi zařízeními. Využívá různé frekvence pro odesílání a přijímání dat. FDD se využívá v rámci 4G LTE především v Evropě.

G

Gateway
Gateway

Zařízení, které představuje rozhraní mezi dvěma různými sítěmi (např. mobilní síť – internet, pevná telefonní síť – mobilní síť apod.).

GSM (Global System for Mobile Communication)
GSM (Global System for Mobile Communication)

Zkratka odvozená od názvu standardu pro mobilní komunikaci. GSM sítě jsou označovány jako sítě druhé generace. Nabízejí uživatelům služby SMS, roaming, identifikaci volajícího, přesměrování hovorů, přenos faxu a dat apod.

H

Handsfree
Handsfree

Zařízení umožňující volání z mobilního telefonu bez nutnosti držet mobilní telefon v ruce.

HSPA+ (Evolved High-Speed Packet Access)
HSPA+ (Evolved High-Speed Packet Access)

Technologie HSPA+ je zásadním vylepšením 3G sítě. V jejím pokrytí (větší česká města) lze stahovat data až rychlostí 42 Mb/s.

I

ICT
ICT

Informační a komunikační technologie

IMEI
IMEI

Patnáctimístné číslo představující jedinečný kód, který v sobě nese informace o typu i výrobním čísle daného telefonu. IMEI naleznete většinou na zadní straně telefonu v prostoru baterie nebo zjistíte přímo na displeji telefonu po zadání kódu *#06#.

Infraport (IrDA)
Infraport (IrDA)

Komunikační rozhraní mobilních telefonů a počítačů, které mohou prostřednictvím infračervených paprsků komunikovat s jiným zařízením, jež se nachází v jeho dosahu - tzn.ve vzájemné přímé viditelnosti.

Intelligent Call Assistant (ICA)
Intelligent Call Assistant (ICA)

Služba Intelligent Call Assistant (ICA) umožní zákazníkům jiných operátorů roamujících v naší síti automaticky opravovat chybně vytočená čísla. Klasickým případem chyb je vytočení čísla bez mezinárodní předvolby, s nulou navíc po mezinárodní předvolbě (týká se např. Angličanů), užití znaku * místo + před mezinárodní předvolbou apod. Systém dokáže podle určitých algoritmů opravit číslo volaného při respektování číslovacího plánu dané země. Do této platformy jsou směrovány pouze hovory, které by se (stejně jako před spuštěním služby) z důvodu špatně vytočeného čísla nespojily. Správně vytočené hovory se spojí jako doposud a do platformy se nedostanou.

J

Java
Java

Programovací jazyk. Aplikace (programy, hry, …), vytvořené v tomto jazyce, je možné spouštět na mobilním zařízení (pokud toto zařízení tuto možnost podporuje).

K

Konferenční hovor
Konferenční hovor

Služba mobilní sítě umožňující hovor více účastníků najednou.

L

Li-Ion
Li-Ion

Lithiumiontová baterie, která se využívá pro napájení bezdrátových komunikačních zařízení. Baterie Li-Ion jsou lehčí než baterie starších typů, mají poměrně dlouhou životnost a nevyžadují kompletní vybití, takže je možné nabíjet je kdykoli.

LTE (Long Term Evolution)
LTE (Long Term Evolution)

Nejmodernější technologie pro bezdrátový přenos dat rychlostí až 300 Mb/s. Tuto technologii jsme v České republice spustili v roce 2012 jako první a její pokrytí dál rozšiřujeme.

M

MicroSIM karta
MicroSIM karta

Karta s čipem, díky níž se zařízení přihlásí do mobilní sítě. Je menší než běžná SIM karta, využívají ji některé typy mobilních telefonů a tabletů. Více

N

NFC (Near Field Communication)
NFC (Near Field Communication)

NFC je způsob komunikace na krátké vzdálenosti mezi zařízeními, např. mobilním telefonem a platebním terminálem. Aby bylo možné platit mobilním telefonem, musí být vybaven NFC technologií, NFC SIM kartou a platební aplikací (wallet) - takovéto telefony označujeme "NFC platby". Telefony vybavené pouze NFC technologií (označení "NFC ready") zatím placení přes NFC neumožňují.

NiCd
NiCd

Niklkadmiová baterie je trvanlivá dobíjecí baterie, která zpravidla vydrží 700 cyklů (nabití a vybití). Pokud baterie není před dobíjením úplně vybita, může se projevit tzv. paměťový efekt, který zkracuje její životnost.

NiMH
NiMH

Niklmetalhydridová baterie je akumulátorová baterie, která pojme větší množství energie než baterie NiCd a u níž se v menší míře projevuje paměťový efekt (nutnost kompletního vybití baterie pro zabránění zkrácení životnosti). Zpravidla je dražší než baterie NiCd.

P

PAC ID
PAC ID

Identifikační číslo, které přesně určuje objednávku přenosu čísla mezi operátory. Řetězec se skládá z jedenácti znaků.

PBX (Private Branch Exchange)
PBX (Private Branch Exchange)

Pobočková telefonní ústředna. Řeší vnitrofiremní telekomunikaci pro maximálně 100 000 účastnických jednotek. Liší se dle technologie a počtu přípojek.

PDA (Personal Digital Assistant)
PDA (Personal Digital Assistant)

Kapesní počítač spojující v sobě funkce mobilního telefonu a počítače.

PIN (Personál Identification Number)
PIN (Personál Identification Number)

Bezpečnostní číselný kód. Využívá se například pro ochranu SIM karty před zneužitím. V takovém případě jste jej obdrželi při zakoupení zároveň se SIM kartou. Je-li zadán chybně třikrát za sebou, dojde k zablokování karty a je nutné použít kód PUK.

platbomat
platbomat

Stroj podobající se do jisté míry bankomatům, ale neobsahuje žádnou hotovost a umožňuje klientovi zadat rychle příkazy k úhradě.

Protokol PPPoA / PPPoE
Protokol PPPoA / PPPoE

PPPoA / PPPoE je typ protokolu, který zprostředkovává přenos dat v internetové síti. Starší typ protokolu PPPoA nepodporuje nové trendy a technologie a neumožňuje zrychlení internetu. Protokol PPPoE je současným standardem ve většině evropských zemí a umožňuje dosažení vyšších rychlostí internetu a přenos digitální televize.

Přesměrování hovoru
Přesměrování hovoru

Funkce sítě umožňující přesměrovat příchozí volání na libovolnou jinou telefonní stanici, případně na záznamník.

Přípojka
Přípojka

Základní zařízení pro pevné připojení k internetu pomocí technologie ADSL nebo VDSL, pro službu O2 TV a pro volání z pevné linky.

PUK
PUK

Osmimístný bezpečnostní číselný kód, který slouží k odblokování SIM karty po opakovaném chybném zadání kódu PIN. Je-li PUK zadán 10x chybně, dojde k trvalému zablokování SIM karty a je nutné vyhledat značkovou prodejnu.

Q

QR kód
QR kód

Dvojrozměrný kód zapisovaný do čtverce, který často obsahuje internetovou adresu nebo kontaktní informace.

R

rack
rack

Typizovaná „skříň“ pro umístění technologií (serverů, diskových polí, páskových knihoven, switchů apod.).

Roaming
Roaming

Funkce mobilní sítě GSM, která umožňuje používání mobilního telefonu i v GSM sítích zahraničních operátorů. Služby jsou účtovány na základě roamingových smluv operátorů.

S

SAR (Specific Absorbtion Rate)
SAR (Specific Absorbtion Rate)

Míra energie pohlcené tělem osoby, která je vystavena radiofrekvenčnímu poli. Udává v jednotkách W/kg, tedy jako míra absorbované energie přepočtená na jeden kilogram váhy těla. Limit, který musí telefon splnit, je v Evropě stanoven na maximálně 2,0 W/kg, pokud se týče hlavy a trupu.

SIM karta
SIM karta

Karta s čipem, kterou vyžadují mobilní telefony a modemy pro přihlášení do sítě. Obsahuje identifikační údaje, síť operátora, telefonní číslo, aktivované služby, účtování, kredit atd. Proti zneužití je chráněna kódem PIN. Více

SLA (Service Level Agreement)
SLA (Service Level Agreement)

Dohoda o konkrétních parametrech kvality služby. V případě nedodržení stanovené úrovně kvality jsou nastaveny sankce.

SMS centrum
SMS centrum

Ústředna, která odbavuje krátké textové zprávy v mobilní síti. Je-li mobilní telefon adresáta v okamžiku odeslání zprávy nedostupný, ukládá se zpráva po určenou dobu v SMS centru sítě.

Splitter
Splitter

Zařízení pro oddělení datového a hlasového přenosu při použití jedné pevné telefonní linky.

T

TDD
TDD

Time Division Duplex – časové dělení pro duplexní přenos řeší přenos dat mezi zařízeními. Využívá jednu frekvenci pro odesílání i přijímání dat, kdy se odesílané a přijímané pakety střídají. TDD je technologií typickou již pro 5G. O2 je přitom prvním operátorem v Evropě, který pustil TDD do živého provozu v agregaci s FDD (v Německu, Portugalsku a Rusku běží zatím pouze demo).

TDMA (Time Division Multiple Access)
TDMA (Time Division Multiple Access)

Technologie využívaná pro přenos více hovorů v sítích GSM. Jedna přenosová frekvence je sdílena pro přenos více hovorů na základě časového rozlišení. Každý z mobilních telefonů, které sdílejí danou frekvenci, má vyhrazený určitý krátký časový úsek, po který na dané frekvenci vysílá nebo přijímá. Dochází tak k velmi rychlému střídání jednotlivých telefonů. Řetězec krátkých časových úseků vytváří přenosový kanál, tzv. timeslot, na kterém probíhá komunikace mezi telefonem a základnovou stanicí mobilní sítě.

Timeslot
Timeslot

Přenosový kanál v mobilní síti mezi mobilním telefonem a základnovou stanicí sítě, který je tvořen řetězci rychle po sobě jdoucích časových úseků vysílání / přijímání na dané frekvenci. Na jedné frekvenci v GSM síti lze vytvořit 8 timeslotů. Technologie pro mobilní přenos dat (HSCSD a GPRS) umožňují pro datový přenos využít několik těchto přenosových kanálů (timeslotů) najednou.

Tónová volba
Tónová volba

Tónová volba nebo také kmitočtová volba je způsob kódování a přenosu telefonního čísla, vhodný pro moderní ústředny a telefonní sítě. Každá číslice se kóduje jako krátké písknutí, v němž se mísí dva tóny, nižší a vyšší. V angličtině se užívá označení DTMF (Dual-tone multi-frequency) nebo také Touch Tone.

U

USIM
USIM

USIM je nový typ SIM karty, který kromě klasických funkcí umožňuje i připojení k síti LTE. Poznáte ji podle označení USIM v kódu na plastové kartě, kterou jste dostali spolu se SIM kartou. USIM se dá poznat i podle čísla na SIM kartě. Pokud na 10. a 11. pozici najdete dvojčíslí 23, 28, 93 nebo 98, jedná se o USIM.

USSD (Unstructured Supplementary Service Data)
USSD (Unstructured Supplementary Service Data)

Tato technologie umožňuje operátorům poskytovat specifické služby, např. ověření výše kreditu ze zahraničí nebo nastavení přesměrování apod. Využívá speciálních předčíslí, která aktivují určitou službu sítě..

V

VOIP / Internetové volání (Voice Over IP)
VOIP / Internetové volání (Voice Over IP)

Telefonování, při kterém je část spojení zajišťována prostřednictvím internetu. Hlas je převeden na sekvenci dat a ta jsou přenesena po vysokorychlostních datových spojích, které jsou využívány pro internet. Narozdíl od běžného spojení, kdy volání blokuje celý spoj pro jeden hovor, je při internetovém volání přenosová kapacita využívána i pro přenos běžných dat nebo dalších hovorů.

VPN (Virtual Private Network)
VPN (Virtual Private Network)

Virtuální privátní síť, která umožňuje vzdáleným zařízením komunikovat, jako by byly na jedné lokální síti. Tato služba propojí mobilní telefony firmy do privátní sítě spojené s pobočkovou ústřednou. Mezi jednotlivými mobilními telefony sítě lze používat pouze zkrácené volby linek a nastavovat uživatelská práva pro volání obdobně jako u poboček podnikové pobočkové ústředny. Volání mezi jednotlivými telefony firemní VPN jsou zpoplatňovány za velmi výhodných podmínek.

W

WAP (Wireless Application Protocol)
WAP (Wireless Application Protocol)

Formát dat pro prohlížení speciálně upravených internetových stránek na displeji mobilních telefonů.

WiFi
WiFi

Bezdrátová technologie, která umožňuje připojit se k internetu v okolí tzv. přístupového bodu. Tím je nejčastěji váš domácí WiFi modem. Mimo domov je někdy možné připojit se k veřejné WiFi síti třeba v restauraci nebo na úřadě.

WiFi modem
WiFi modem

Modem je zařízení nezbytné pro připojení počítače k internetu. WiFi modem navíc pokrývá své okolí bezdrátovou sítí, ke které je možné připojit více počítačů, tabletů, telefonů a dalších zařízení najednou.

Z

Základnová stanice
Základnová stanice

Základnová rádiová stanice (označovaná také jako BTS) zajišťuje rádiové spojení s mobilním telefonem. Zpravidla obsahuje několik směrových vysílačů - transcieverů (TRX), které pokrývají určitou část území rádiovým signálem.

Pomohla vám tato stránka?

6 let nejlepší datová síť Zákazníci na naši síť spoléhají. Naší prioritou proto je se o síť poctivě starat a zajistit vám opravdu kvalitní připojení. Chci vědět víc
Podmínky používání cookies