Short Message Service (SMS)

SMS na pevnou linku

(Short Message Service (SMS) - další informace o službě.)

Služba SMS na pevnou linku vám umožňuje posílat SMS zprávy i na pevné linky, a to stejně jednoduše jako na mobilní telefony. Stačí napsat zprávu a odeslat na platné telefonní číslo v mezinárodním (+420XXXXXXXXX nebo 00420XXXXXXXXX) nebo národním (XXXXXXXXX) formátu. Je také možné využít funkci mobilního telefonu "odpovědět", pokud odpovídáte na SMS zprávu, kterou jste z pevné linky obdrželi.

Pozn.: XXXXXXXXX je telefonní číslo, na které chcete SMS zprávu odeslat.

Hlavní výhody

 • Posílání SMS zpráv na pevnou linku je stejně jednoduché jako odeslání na mobilní telefon.
 • Službu není třeba aktivovat a mohou jí tedy okamžitě využívat všichni naši zákazníci.
 • Inteligentní doručení SMS zprávy - příjemce nemusí mít speciální telefon, SMS zpráva se doručí v textové, faxové nebo hlasové podobě, a to podle technických možností přístroje, na který je odeslána.
 • Bezplatná zpráva o času a formě doručení vaší SMS. (Příklad č. 1: Vase sms zaslana na pevne cislo XXXXXXXXX byla dorucena DD.MM.RRRR HH:MM v textove podobe. Příklad č. 2: Vasi sms zaslanou na pevne cislo XXXXXXXXX neslo opakovane doručit.)

Doručení SMS zprávy

 • Textový formát zprávy
  Systém se pokouší doručit SMS v textovém formátu na koncové zařízení v pevné síti, a to v intervalu 5, 10 a 20 minut. Po posledním neúspěšném pokusu (po 35 minutách od prvního pokusu o doručení) je SMS v systému převedena do hlasového nebo faxového formátu a systém se bude nadále pokoušet doručit zprávu v hlasové nebo faxové podobě. Další SMS v textovém formátu, které jsou určeny pro toto koncové zařízení, budou automaticky doručovány v hlasovém nebo faxovém formátu do té doby, dokud uživatel pevné sítě neprovede novou registraci svého terminálu do služby SMS na pevnou linku a systém neotestuje možnost přijímat SMS v textovém formátu.
 • Hlasový formát zprávy
  Hlasový záznam obsahuje namluvený text a identifikaci odesílatele. Tato zpráva přichází z telefonního čísla 495580030, což je číslo systému, který zprávu předá. Po navázaní hovorového spojení s koncovým zařízením systém přečte SMS zprávu v hlasové podobě. Pokud je na koncové zařízení připojen fax, bude SMS doručena jako faxová zpráva. Hlasová zpráva začíná čtením textu SMS, poté je přečteno telefonní číslo odesílatele (v národním formátu) a dále je podruhé přečten text SMS. Potom systém zavěsí. Doručování SMS zpráv v hlasovém formátu probíhá v pracovní dny v době od 7:00 do 22:00 hod. a o víkendech od 9:00 do 22:00 hod.
 • Faxový formát zprávy
  Není-li možné doručit zprávu v textovém formátu a na koncové zařízení je připojen fax, bude SMS doručena jako faxová zpráva. SMS ve faxovém formátu má podobu jedné strany A4 doručené na cílový faxový přístroj. Faxová zpráva obsahuje následující části:
  - zřetelná identifikace, že jde o službu "SMS na pevnou linku" a faxovou zprávu
  - telefonní čísla odesílatele a příjemce v národních formátech
  - položky "Od:", "Pro:","Datum:","Stran:" a "Text:"
  - datum a čas odeslání SMS zprávy
  - informace, jak lze odesílateli SMS odpovědět
 • Platnost zprávy v hlasovém a faxovém formátu
  Systém se pokouší doručit zprávu v 30 minutových intervalech po celou dobu platnosti. Doba platnosti je v tomto případě 72 hodin. Po uplynutí této doby je zpráva smazána a doručování dále neprobíhá.

Podrobnosti

 • Průměrná délka zprávy v hlasovém nebo faxovém formátu je 35 vteřin.
 • Nebude-li k dispozici identita odesílatele (telefonní číslo odesílatele), nebude SMS zpráva převedena do textového, hlasového ani faxového formátu a nebude doručena.
 • Odešlete-li z mobilního telefonu SMS zprávu delší než 160 znaků, bude tato zpráva předána v několika oddělených SMS po 160 znacích bez identifikace pořadí. Systém doručí zprávu v textovém, hlasovém nebo faxovém formátu odděleně, pořadí doručení není garantováno.
 • SMS zpráva musí být napsána bez diakritických znamének.
 • Služba nepodporuje převod textů v jiném než českém jazyce, tj. SMS s textem v cizím jazyce (jiném než českém) bude přečtena, jako by šlo o text v češtině.
 • Korektní doručení nebo uložení zprávy v hlasovém formátu je podporováno pro službu Hlasová schránka pro pevnou. Na jiná záznamová zařízení v pevných sítích není korektní doručení garantováno.

Pomohla vám tato stránka?

Objevte svět Chytré sítě Svět plný inovativních řešení, která Vám přinesou
nové možnosti a zážitky.
Chci objevovat
Podmínky používání cookies