E-mail

Nastavení programu TELNET pro přístup ke vzdálenému systému na portu 23

Program TELNET umožňuje standardním způsobem přístup ke vzdálenému systému na portu 23. Díky možnosti modifikovat porty, je možné používat TELNET nejen jako vzdálený terminál, ale také jako klienta příslušné služby, která na vzdáleném systému běží. Jednou z těchto možnosti přístupu je použití TELNETu jako poštovního klienta.

Tento způsob obsluhy pošty, již ale vyžaduje pokročilé znalosti v IT. Využití v něm naleznou zejména správci sítí. Je též možné si tímto způsobem zjistit, zda máte ve schránce poštu, kterou pak můžete některým korektním poštovním klientem stáhnout k sobě, na lokální PC. Obecně však lze konstatovat, že použití má význam v případě nouze nebo pro test správného provozu mailové služby daného systému.

Na systému Windows (W.9x, NT 4.0, W.2000, W.Me) je možné použít terminál, který je přímo součástí systému (nabídka Start - Spustit - telnet - OK, viz obr).

V případě, že s terminálem pracujete často, doporučuji používat rozumnější program CRT. Domovské stránky firmy Van Dyke Technologies, která má autorská práva na program, naleznete zde. Tento program bude zároveň použit na názorné ukázky.

Přístup na POP3 - čtení pošty

V nastavení parametrů vzdáleného systému zadejte v terminálu hostitele - pop.o2isp.cz a zvolte port - 110, který je standardním portem pro protokol POP3 podle RFC.

V terminálu implementovaném ve Windows 9x a NT 4.0 provedete nastavení kliknutím v menu na Connect - Remote System. Hodnoty uveďte podle obrázku.

V systemu Windows 2000 zadejte příkaz open pop.o2isp.cz 110 a potvrďte.

Nastavení v CRT provedete, tím, že po spuštění programu kliknete v horním menu na tlačítko File a na roletě stisknete myší položku Connect.

Ve stromovém okně klikněte na ikonku Quick Connect.

V nabídce Quick Connect nastavte protokol - telnet, hostname - pop.o2isp.cz a port - 110. Poté se prostřednictvím tlačítka Connect připojte na server.

Po navázání spojení se vzdáleným systémem zadejte příkaz user a vaše uživatelské jméno do pošty (např. jnovak), dále klikněte na enter. Následně napište pass a heslo do pošty a rovněž potvrďte. Pokud jste zadali vše správně, systém vás pro potvrzení vstupu pozdraví.

Příkazem list zjistíte kolik mailových zpráv máte ve schránce (nově příchozí maily se řadí vždy za poslední a dostanou číslo s nejvyšší hodnotou).

Přečíst zprávu si můžete pomocí příkazu top. Tento příkaz však musíte zadat s pořadovým číslem zprávy a počtem řádků, které chcete zobrazit, např. top 4 10.

Zprávy je rovněž možno přes terminál mazat. Toto provedete příkazem dele a pořadovým číslem zprávy, např. dele 2. Pro ukončení komunikace se systémem zadejte příkaz quit.

Přístup na SMTP - odesílání pošty

V nastavení parametrů vzdáleného systému zadejte v terminálu hostitele - smtp.o2isp.cz a zvolte port - 25, který je rovněž standardním portem pro protokol SMTP podle RFC.

V terminálu implementovaném ve Windows 9x a NT 4.0 provedete nastavení v menu jako pro přístup na POP3 server. Hodnoty uveďte podle obrázku.

V systému Windows 2000 zadejte příkaz open smtp.o2isp.cz 25, potvrďte a vyčkejte až se SMTP server ohlásí.

Nastavení spojení v programu CRT je ve stejném menu jako pro POP3 server. V nabídce Quick Connect nastavte protokol - telnet, hostname - smtp.o2isp.cz a port - 25. Poté se prostřednictvím tlačítka Connect připojte na server a vyčkejte na odezvu serveru.

Po ohlášení serveru je potřeba se identifikovat. Zadejte příkaz helo a vaše jméno. Zde není důležité zadat přihlašovací jméno do pošty, klidně můžete použít vaši přezdívku a pro přehlednost přihlašovací jméno (př. helo jnovak). Doporučujeme přihlašovací jméno do pošty používat. Poté můžete začít psát e-mail.

Nejprve zadejte odesílatele (tzn. vaši mailovou adresu, př. jnovak@iol.cz). Použijte příkaz mail from: a e-mailovou adresu v hranatých závorkách <jnovak@iol.cz> . Dále napište příjemce zprávy, příkaz rcpt to: a e-mail příjemce v hranatých závorkách <techhelp@o2isp.cz>. Nyní napište příkaz data, který odděluje tělo zprávy od záhlaví. Před samotným psaním obsahu zprávy je možné napsat i předmět, který ale není povinný. Zadejte příkaz subject: a text označující předmět. Po potvrzení začněte psát text zprávy.
Odeslání mailu provedete označením nového samostatného řádku tečkou . a potvrdíte. Odhlášení od systému provedete příkazem quit.

Pomohla vám tato stránka?

Objevte svět Chytré sítě Svět plný inovativních řešení, která Vám přinesou
nové možnosti a zážitky.
Chci objevovat
Podmínky používání cookies