D-Link DVA-G3671B/TO

Zpět

Nastavení portů na 4 × internet / služba MULTI

Je na vás, které ze čtyř ethernetových portů modemu DVA-G3671B budete využívat pro připojení k internetu a které případně pro O2 TV. Nastavit porty si můžete sami v prostředí webové konfigurace.

Do prostředí webové konfigurace modemu vstoupíte standardně na adrese 10.0.0.138. Stačí kliknout na odkaz, případně adresu zadat do internetového prohlížeče.

login

Zadejte jméno uživatele (User Name) „admin“ a heslo (Password) „admin“. Potvrďte tlačítkem „Log In“.

log_pass

Do konfigurace portů vstoupíte, pokud v záložce „Setup“ vyberete volbu „Wizard“ a následně kliknete na tlačítko „Setup Wizard“.

wizard1.PNG

Na další stránce potvrďte další krok tlačítkem „Next“. Nyní máte možnost změnit přístupové heslo do modemu. (Důrazně doporučujeme heslo po prvním přihlášení změnit. POZOR pokud heslo zapomenete, budete muset modem pro nové přihlášení do konfigurace vyresetovat  - ztratí se veškerá nastavení modemu).

  • Pole „Current password“ vyplňte vaším stávajícím heslem.
  • Pole „New password“ vyplňte vaším novým heslem.
  • Pole „Confirm password“ vyplňte vaším novým heslem.

Potvrzení volby provedete tlačítkem „Next“, pokud chcete, tento krok přeskočit klikněte na tlačítko „Skip“, tlačítko „Cancel“ zruší vyplnění polí.

wizard2.PNG

Ve druhém kroku vybíráte rozdělení portů dle následující matice:

  • 2x internet + 2x IPTV – nakonfiguruje na portu 1 a 4 připojení k internetu a na portu 2 a 3 připojení pro IPTV
  • 3x internet + 1x IPTV – nakonfiguruje na port 1, 3 a 4 připojení k internetu a na portu 2 připojení pro IPTV
  • 4x internet – nakonfiguruje na všechny 4 porty připojení k internetu

Volbu potvrdíte tlačítkem „Next“.

wizard3.PNG

V dalším kroku se nastavuje 3G záloha konektivity a WIFI síť. Pro zálohu konektivity přes 3G síť zapněte volbu „USB 3G enable“ nastavte „PIN“ k SIM kartě, telefonní číslo a APN je přednastaveno a není nutné tyto hodnoty měnit (pro zálohu konektivity přes 3G je nutné mít připojený 3G USB stick v USB portu modemu).

Zapnutí WIFI se provádí pře volbu „Enable Your Wireless Network“, vyplňte „Wireless Network Name (SSID)“ názvem sítě jaký požadujete. Nastavte viditelnost/neviditelnost sítě („Visibility Status“ – visible/invisible) a úroveň zabezpečení (none/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK). Nastavení potvrdíte tlačítkem „Next“.

wizard4.PNG

V dalším kroku je možné změnit vlastnosti LAN interface. IP adresa modemu, maska podsítě, povolení DHCP serveru. Doporučujeme ponechat tovární nastavení. Nastavení potvrdíte tlačítkem „Next“.

wizard5.PNG

Následuje potvrzení tlačítkem „Finish“. Dokončení konfigurace provedete tlačítkem „Reboot“ na další stránce, tím se modem automaticky restartuje.

Zpět

Pomohla vám tato stránka?

Objevte svět Chytré sítě Svět plný inovativních řešení, která Vám přinesou
nové možnosti a zážitky.
Chci objevovat
Podmínky používání cookies