Samsung GALAXY Tab 8.9 16GB

Zpět

Nastavení e-mailu

Aplikace

E-mail

E-mailová adresa - emailová adresa zákazníka (např. zákazník@iol.cz)

Heslo - *****

Ruční nastavení

O jaký typ účtu se jedná? - POP3/IMAP/EXCHANGE

Nastavení serveru příchozí pošty

Uživatelské jméno - Zákazníkův login

Heslo - *****

Server POP - Např. pop3.seznam.cz

Typ zabezpečení - Žádný

Port - 110

Odstranit e-mail ze serveru – Když ho odstraním z přijatých

Další

Nastavení serveru odchozí pošty

Server SMTP - Např.smtp.etmail.cz

Typ zabezpečení - Žádný

Port - 25

Vyžaduje přihlášení - Odškrtnout

Další

Možnosti účtu

Frekvence kontroly e-mailů - Nastaví uživatel účtu

Ve výchozím nastavení odesílat e-maily z tohoto účtu - Nastaví uživatel účtu

Upozornit na příchozí e-mail - Nastaví uživatel účtu

Další

Nastavit e-mail

Pojmenujte účet (nepovinné) - Zvolí zákazník, např. e-mail

Vaše jméno (zobrazené u odchozích zpráv) - Zvolí zákazník. Bude se zobrazovat v kolonce odesilatel

Hotovo

V horní liště kliknout na dvě šipky značící aktualizaci

2x Zpět

Zpět

Pomohla vám tato stránka?

Objevte svět Chytré sítě Svět plný inovativních řešení, která Vám přinesou
nové možnosti a zážitky.
Chci objevovat
Podmínky používání cookies