Nastavení WiFi

WiFi síť si můžete přizpůsobit svým aktuálním potřebám, zejména pokud se jedná o úroveň zabezpečení. Můžete volit na škále od sítě veřejné a otevřené pro všechny až po síť extrémně zabezpečenou.

Základní způsoby zabezpečení WiFi sítí

WEP šifrování komunikace pomocí statických WEP klíčů (Wired Equivalent Privacy). Jedná se o základní metodu zabezpečení sítě pomocí symetrických šifer, které jsou ručně nastaveny na obou stranách bezdrátového spojení.

WPA šifrování komunikace pomocí několika WEP klíčů, které jsou bezpečným způsobem dynamicky měněny. Autentizace přístupu do WPA sítě se provádí pomocí PSK (Pre-Shared Key), kdy obě strany používají stejnou dostatečně dlouhou heslovou frázi, nebo pomocí RADIUS server (ověřování přihlašovacím jménem a heslem).

WPA2 šifrování přináší nejkvalitnější zabezpečení (šifra AES). Vyžaduje však větší výpočetní výkon, takže WPA2 šifrování nelze používat na starších zařízeních.

Zablokování vysílání SSID je nejjednodušším zabezpečením bezdrátové sítě pomocí jejího zdánlivého skrytí. Síť se nezobrazí v seznamu dostupných bezdrátových sítí. Do sítě se lze připojit až po správném zadání SSID (tj. pojmenování sítě), které tedy dotyčný musí znát.

Kontrola MAC adres znamená, že přípojný bod bezdrátové sítě má k dispozici seznam MAC adres zařízení, kterým je dovoleno se připojit. Ostatní zařízení jsou při pokusu o připojení odmítnuta. Pro upřesnění, MAC adresa je jedinečný identifikátor síťového zařízení, je odvozena od výrazu Media Access Control a nemá tedy nic společného se značkou Apple.

Firewall chrání lokální síť před narušiteli tím, že omezuje přístup na počítač nebo síť. Většinu firewallů můžete nakonfigurovat tak, aby umožňovaly přístup ke specifickým částem vaší sítě nebo aby odepřely veškerý přístup zvnějšku.

Žádné z výše uvedených možností zabezpečení není stoprocentní. Odborníci doporučují kombinaci několika z nich pro co možná nejvyšší jistotu, že do vaší WiFi sítě nebude mít nikdo cizí přístup. Útoky zvenčí nemusí znamenat jen zpomalení vašeho internetu, ale mohou také způsobit ztrátu dat.

Jak zabezpečit WiFi síť

Pro každý z modemů se postup nastavení WiFi sítě včetně nastavení jejího zabezpečení mírně liší.

Modemy pro ADSL/VDSL

Pomohla vám tato stránka?

Objevte svět Chytré sítě Svět plný inovativních řešení, která Vám přinesou
nové možnosti a zážitky.
Chci objevovat
Podmínky používání cookies