Telefonní automaty

Z telefonních automatů můžete volat, ale také posílat SMS nebo e-maily s multifunkční kartou O2 Trick, korunami i euromincemi.

Výhody karty O2 Trick

 • volání z telefonních automatů
 • SMS do mobilní i pevné sítě
 • hlasové SMS
 • e-mail z telefonního automatu

Multifunkční čipovou kartu můžete využít k telefonování a posílání SMS a e-mailů. Koupit ji můžete v O2 Prodejnách.

karta O2 Trick

Česká republika se řadí mezi země s nejhustší sítí telefonních automatů. S kartou O2 Trick můžete naplno využít jejich možností.

Zobrazit mapu telefonních automatů

Podrobné informace

Veřejné telefonní automaty a Veřejné telefonní stanice

Veřejný telefonní automat (VTA)

Umožňuje volání na mince, telefonní karty nebo oboje. Všechny mincovní automaty umožňují volání za eura.

Kromě standardního telefonního volání umožňují všechny automaty posílat zprávy SMS a e-mail. Na všechny VTA je možné se dovolat - každý automat má totiž své jedinečné telefonní číslo, které je uvedené na info tabulce u každého telefonního automatu.

VTA vždy umožňuje jednoduché bezplatné volání na tísňové linky (hasiči, záchranná služba, policie, integrované záchranné systémy, případně další bezplatné linky).

V současné době (březen 2018) provozuje O2 přibližně 7,4 tisíc veřejných telefonních automatů.

1,7 tis. automatů je mincových, 2,6 tis. je kombinovaných a 3,2 tis. umožňuje volání s čipovou kartou Trick. Všechny mincovní automaty umožňují volání za Eura.

Každý VTA má kromě běžné adresy i své GPS souřadnice. To je důležité hlavně při volání na tísňové linky. Každá budka má jednoznačné telefonní číslo, podle kterého vás vždy dokáží vyhledat jednotky záchranného systému.

Každý VTA má svoji kasičku s mincemi, které se pravidelně sváží na jedno inkasní středisko. Pro přesnou evidenci služeb máme přístroje na počítání drobných mincí.

Každý VTA potřebuje denní údržbu, proto jsou všechny automaty napojeny na dohledový systém REMAS. Jemu se jednou denně hlásí informace o počtech volání, o zaplnění „kasičky“, aktualizace softwaru, kartový „stoplist“ (blacklist na zneužité / ukradené karty). Některé technické parametry je možné u VTA nastavovat dálkově (akceptace mincí, služby, technická hlášení apod.).

Účtování na veřejných telefonních automatech se řídí cenami, které najdete v každé telefonní budce.

Veřejná telefonní stanice (VTS)

Je telefonní stanice, která je přístupná veřejnosti a je možné ji využívat podobně jako telefonní automat. VTS je většinou v obecním úřadě, na poště, v kulturním domě, restauraci, v domě nebo bytě starosty či jiného občana obce. Často jsou tato místa zároveň i oficiálními ohlašovnami požárů.

O2 zřídí VTS jen v obcích, které nejsou dostatečně hustě pokryté veřejnými telefonními automaty. Provoz je zabezpečen samostatnou smlouvou mezi O2 a Účastníkem VTS.

Pokud máte Veřejnou telefonní stanici, neúčtujeme vám standardní poplatek za službu ve výši 495,- bez DPH. Tato částka je dotována jako Univerzální služba. Ceny za vnitrostátní volání se řídí tarifem Business přípojka dle Ceníku služeb pro firemní zákazníky. Ceny za mezinárodní volání se řídí Ceníkem volitelných služeb pro firemní zákazníky.

Fakturace za VTS obsahuje jen uskutečněná volání. Protože se jedná službu poskytovanou ze zákona, nezobrazí se vám na fakturaci žádný pravidelný poplatek.

Jestli provozujete VTS a chcete ji zrušit, je potřeba vyplnit výpovědní formulář.

Služby O2 Trick

O2 Trick Telefon

Se službou O2 Trick Telefon můžete volat z telefonních automatů do mobilní a pevné sítě v rámci České republiky i do zahraničí.

O2 Trick SMS

Z telefonních automatů můžete také zasílat SMS zprávy o délce do 150 znaků na mobilní i pevnou linku. Tuto službu můžete využít u kartových, mincových i kombinovaných telefonních automatů.

Hlasová SMS

Pokud příjemce SMS v pevné síti nemá telefonní přístroj podporující službu SMS, doručí se muSMS zpráva v hlasové podobě. Hlasová SMS je obvykle doručena do 30 sekund od odeslání. Po zvednutí sluchátka bude příjemci text zprávy přečten dvakrát.

Pokud hovor nikdo nepřijme, bude se zpráva pravidelně ohlašovat ve 30 minutových intervalech, nejvíce však osmkrát. Jestliže že si adresát zprávu nevyzvedne do osmého zazvonění, bude mu SMS doručena do schránky Memobox. Pokud nemá schránku aktivní, hlasová SMS se vymaže.

Pokud jsou příchozí hovory na koncovém zařízení přesměrovány, je přesměrována i hlasová SMS. Při přesměrování hlasové SMS na číslo mobilního operátora je i na mobilní telefon doručena zpráva v hlasové podobě.

Hlasová SMS je doručována pouze v denní době od 7 do 22 hod. Pokud zprávu odešlete mimo tento časový interval, systém ji uloží a doručí v nejbližší možnou dobu. Hlasová SMS umí interpretovat pouze český jazyk a obvyklá cizí slova.

O2 Trick e-mail

S kartou O2 Trick můžete posílat e-maily z telefonních automatů. Stačí před text e-mailu napsat e-mailovou adresu ve tvaru

eml_adresa@adresa.domena_text zprávy

podtržítko _ značí mezeru

SMS do pevných sítí je možné zasílat jen v rámci ČR.

Po uplynutí doby platnosti nelze kartu dále používat a její případný nevyužitý kredit propadá.

Návod k použití

Návod k telefonování s kartou O2 Trick

 1. Sejměte sluchátko telefonního automatu
 2. Vložte kartu
 3. Volte číslo - pro opravy stiskněte (C)
 4. Volejte
 5. Zavěste
 6. Vyjměte kartu

Návod na odeslání SMS a HLASOVÉ SMS

 1. Sejměte sluchátko
 2. Vložte kartu
 3. Stiskem příslušného tlačítka vstupte do režimu datových služeb
 4. Stiskněte (A) (můžete zavěsit sluchátko)
 5. Zvolte číslo - pro opravy stiskněte (C)
 6. Pro potvrzení čísla stiskněte (*)
 7. Pište zprávu
  • pro opravy stiskněte (C)
  • posun kurzoru vlevo (A)
  • posun kurzoru vpravo (B)
  • malá/velká písmena (# + šipka nahoru)
  • mezera - stiskněte 2x(0)
 8. Stisknutím (*) odešlete zprávu
 9. Potvrďte odeslání (*)
 10. Zpět na zprávu (C)
 11. Zavěste
 12. Vyjměte kartu

Návod na odeslání e-mailu

 1. Sejměte sluchátko
 2. Vložte kartu
 3. Stiskem příslušného tlačítka vstupte do režimu datových služeb
 4. Stiskněte (A) (můžete zavěsit sluchátko)
 5. Na začátek textu napište adresu ve formátu eml_adresa@adresa.domena_ (podtržítko _ značí mezeru)
 6. Pište zprávu
  • pro opravy stiskněte (C)
  • posun kurzoru vlevo (A)
  • posun kurzoru vpravo (B)
  • malá/velká písmena (# + šipka nahoru)
  • mezera - stiskněte 2x(0)
 7. Stisknutím (*) odešlete zprávu
 8. Potvrďte odeslání (*)
 9. Zpět na zprávu (C)
 10. Zavěste
 11. Vyjměte kartu
Cena a podmínky
 

Každé použití veřejné telefonní stanice (VTS) stojí 8,00 Kč s DPH (6,61 Kč bez DPH). Za hovorné z VTS je volajícímu účtována částka podle tarifu Business Přípojka podle Ceníku pro firemní zákazníky. Ceny za mezinárodní volání se řídí Ceníkem volitelných služeb pro firemní zákazníky.

 

Detailní informace o službě VTA a VTS najdete v Ceníku za využití služeb veřejných telefonních automatů a veřejných telefonních stanic platném od 15. 5. 2019.

Detailní podmínky poskytování VTA a VTS najdete ve Všeobecných podmínkách této služby.

Pomohla vám tato stránka?
Podmínky používání cookies