Hlasování k prvnímu okruhu bylo 17. 6. 2020 ukončeno a vyhodnoceno. Výsledky jsou zde.

Hlasování k druhému okruhu bylo 2. 7. 2020 ukončeno a vyhodnoceno. Výsledky jsou zde.


O čem se rozhodovalo?
Program rozhodování byl prakticky stejný jako měl být na valné hromadě 16. 4. 2020, která se nekonala.
Hlasovalo se o návrzích, které předložilo valné hromadě představenstvo.  

Kdy hlasování probíhalo?
Hlasování bylo spuštěno 11. 5. 2020 a bylo rozděleno do dvou okruhů. První okruh týkající se bodů 1-8 probíhal od 11. 5. do 17.6. 2020 do 17:00 hod. Druhý okruh týkající se bodů 9-10 probíhal od 11. 5. 2020 do 2. 7. 2020 do 17:00 hod (viz též kapitola III pravidel pro hlasování). 

Jaká byla pravidla pro hlasování?
Základní pravidla hlasování byla shrnuta v průvodním dopise. Podrobná pravidla byla součástí oznámení představenstva uveřejněného dne 29. 4. 2020 a pravidel pro hlasování, která byla akcionářům rozeslána 11. 5. 2020.

Jaké dokumenty potřebovali akcionáři pro hlasování?

Odpovědi představenstva na žádosti o vysvětlení

Zde měli akcionáři možnost sledovat, kolik hlasů bylo v průběhu hlasování již odevzdáno.

Podmínky používání cookies