Přidržení hovoru

Příchozí hovor můžete přijmout, i když právě voláte. Stačí, když svůj hovor přidržíte, následně můžete mezi oběma volajícími snadno a podle potřeby přepínat nebo všechny hovory spojit do jednoho konferenčního hovoru.

Ovládání (přidržení hovoru a přepínání mezi hovory) je možné pomocí menu telefonu (viz návod k vašemu mobilnímu telefonu) nebo pomocí kódů sítě.
Volající uslyší při přidržení hovoru hlášku "Čekejte, prosím, volaný účastník právě hovoří".

Pokud druhý příchozí hovor nepřijmete a máte nastavené přesměrování hovorů do hlasové schránky, přesměruje se druhý hovor po 30 sekundách do hlasové schránky.

Pokud druhý příchozí hovor nepřijmete a nemáte nastavené přesměrování, počká druhý hovor na lince 60 sekund a pak je automaticky zavěšený.
Takto nepřijatý hovor se v telefonu zobrazí jako Zmeškaný.

Ovládání pomocí kódů sítě
Odmítnutí dalšího hovoru (bez vyrušení) Číslo 0 odešlete jako hovor
Ukončení prvního hovoru a spojení s druhým Číslo 1 odešlete jako hovor
Přepojení na nový hovor a přidržení původního Číslo 2 odešlete jako hovor
Přepínání mezi hovory Číslo 2 odešlete jako hovor

Podmínky používání

Na nově příchozí hovor budete upozorněni pouze v případě, že máte aktivovanou službu Signalizace příchozího hovoru.

Aktivace i používání služby Signalizace příchozího hovoru je pro všechny zákazníky sítě O2 zdarma.

Pomohla vám tato stránka?