Reklamace

Zjistěte, jak reklamovat vyúčtování, poskytnuté služby nebo zakoupené zboží

Reklamace vyúčtování

Reklamovat můžete nesrovnalosti ve vyúčtování. Než reklamaci podáte, podívejte se nejdříve na podrobného průvodce vyúčtováním a často kladené otázky. Najdete zde vysvětlení nejčastějších problémů s fakturou.

Podání reklamace

  • telefonicky na bezplatné lince 800 02 02 02
  • písemně na adrese:
    O2 Czech Republic a.s., Reklamační oddělení, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle
  • osobně ve kterékoli O2 Prodejně

Průběh reklamace

Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace stanoví § 64 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Reklamaci je nutné uplatnit nejpozději do dvou měsíců ode dne doručení vyúčtování, jinak právo reklamovat zaniká.

Ze zákona nemá podání reklamace odkladný účinek na povinnost uhradit vyúčtování ve lhůtě splatnosti.

Pro vyřízení reklamace je zákonem stanovena lhůta 1 měsíce, ve výjimečných případech, jako je nutnost komunikace se zahraničními dodavateli, se lhůta prodlužuje na 2 měsíce.

Ke stažení

Reklamace zařízení

Reklamovat můžete jakékoli zařízení zakoupené na O2 prodejně, u našich dealerů, přes O2 eShop nebo doručené samoinstalačním balíčkem.

Podání reklamace

Průběh reklamace

Pro vyřízení reklamace je nutné na O2 Prodejně předložit platný záruční list k zařízení, daňový doklad, dodací list nebo stvrzenku.

Pro vyřízení reklamace je zákonem stanovena lhůta 30 dní.

Reklamace služeb

V reklamaci se můžete ohradit proti rozsahu, kvalitě i ceně poskytnuté služby. Reklamace služeb probíhá stejným způsobem a lze ji podat na stejných místech jako reklamaci vyúčtování.

Pomohla vám tato stránka?

Podmínky používání cookies