Tarify služby

Ceníky a dokumenty platné od 1. 10. 2018

 

O2 Mobilní hlasová služba Rozbalit

Zvažte dobře, jak často telefonujete a kolik měsíčně posíláte SMS. Následně si zvolte ten nejvýhodnější tarif. Nabídka je široká, máte z čeho vybírat.

O2 Mobilní internetové připojení Sbalit

Pro všechny hlasové tarify dochází k automatické aktivaci služby umožňující provádět datové a wapové přenosy, a to za ceny dle níže uvedených tarifů.
Přenosy přes APN video jsou účtovány za stejných podmínek jako přenosy přes APN internet.

Tarify službySbalit

Tarif Varianta tarifu Objem dat Maximální rychlost stahování Maximální rychlost odesílání Služba O2 Mobilní internetové připojení samostatně Služba O2 Mobilní internetové připojení k xDSL /O2 TV*2
Měsíční paušál Měsíční paušál
s DPH bez DPH s DPH bez DPH
Mobilní Internet M UMTS/ CDMA/ combo*1 1,5 GB 110 Mb/s 55 Mb/s 303,00 250,41 202,00 166,94
Mobilní internet L UMTS/ CDMA/ combo*1 3 GB 505,00 417,36 303,00 250,41
Mobilní internet XL UMTS/ CDMA/ combo*1 10 GB 757,00 625,62 555,00 458,68

Technologii LTE je možné využít pouze se speciální SIM kartou (USIM).

Pro využití LTE technologie v oblastech bez UMTS pokrytí je nutné vyjmout USB modem nebo restartovat zařízení.

Službu O2 Mobilní internetové připojení je možné aktivovat pouze na samostatných datových SIM kartách bez O2 Mobilní hlasové služby.

Pokud účastník služby O2 Mobilní internetové připojení užívá tuto službu samostatně bez xDSL služby nebo služby Digitální televize O2 TV a je současně účastníkem další SIM karty, na které má zřízenu O2 Mobilní hlasovou službu s tarifem řady FREE a obě tyto SIM karty jsou registrovány pod stejným zákaznickým kódem, má nárok na slevu ve výši 100,- Kč s DPH (82,64 Kč bez DPH) z měsíčního paušálu služby O2 Mobilní internetové připojení. Sleva je poskytována na služby aktivované do 14.5.2013.

Pro tarify Mobilního internetu je stanovená cena za odeslanou SMS 1,60 Kč s DPH (1,32 Kč bez DPH), za odeslanou MMS 5,90 Kč s DPH (4,88 Kč bez DPH).

Účastník si aktivuje tarif ve variantě dle typu technologie, kterou bude využívat.

K tarifům aktivovaným od 15.7.2013 je bezplatně poskytováno Elektronické vyúčtování. Tištěné vyúčtování je k dispozici pouze jako doplněk k Elektronickému vyúčtování a je zpoplatňováno podle Ceníku.

Na snížené ceny tarifů při kombinaci se službou xDSL nebo Digitální televize O2 TV má účastník nárok, pouze pokud je současně účastníkem služby xDSL nebo Digitální televize O2 TV a aktivně spáruje mobilní číslo služby O2 Mobilní internetové připojení s číslem služby xDSL nebo Digitální televize O2 TV. Na snížené ceny tarifů O2 Mobilní internetové připojení při kombinaci se službou xDSL nebo Digitální televize O2TV má účastník nárok pouze v případě, že hradí řádně a včas cenu za xDSL službu nebo za službu Digitální televize O2 TV. V opačném případě je O2 oprávněna již poskytnuté slevy účastníkovi doúčtovat. Účastník má nárok pouze na jeden tarif se sníženou cenou k jedné službě xDSL nebo Digitální televize O2 TV.

Účastník má nárok pouze na jednu službu O2 Mobilní internetové připojení se sníženou cenou k jedné službě ADSL nebo Digitální televize O2 TV.

Na sníženou cenu služby O2 Mobilní internetové připojení v případě užití se službou xDSL nebo Digitální televize O2 TV nemá nárok účastník služby O2 Mobilní internetové připojení, který si po 15.5.2012 službu O2 Mobilní internetové připojení zřídí na stejné SIM kartě, na které čerpá slevu O2 Internet/O2TV.

Záruka spokojenosti: Účastník, který si nově zřídí službu O2 Mobilní internetové připojení ve variantě UMTS a současně zakoupí USB stick Huawei E173/E3131 / ZTE MF 823/E303 nebo router Huawei B593, má do 14 dnů ode dne zřízení služby na prodejním místě, kde si službu zřídil, možnost zrušit službu dohodou s okamžitou účinností. Tuto výhodu může využít pouze účastník, který má uhrazena všechna již vystavená vyúčtování. Pokud účastník před uzavřením této dohody vrátí nepoškozený a kompletní modem zakoupený společně se zřízením služby v rámci Speciální nabídky nebo za standardní cenu, má nárok na vrácení kupní ceny modemu a případné ukončení Speciální nabídky bez vystavení smluvní pokuty. Účastník, který společně se zřízením služby využije Speciální nabídku na zakoupení modemu za zvýhodněnou cenu a nevrátí před uzavřením dohody nepoškozený a kompletní modem, má nárok na zrušení služby dohodou pouze v případě, že uhradí smluvní pokutu uvedenou v Ceníku Speciální nabídky. Smluvní pokutu je nutné uhradit na prodejním místě a na její úhradu nelze použít HW jistotu složenou při zakoupení modemu.

Účastník, který si službu zřídí na značkové prodejně ze seznamu dostupného na internetových stránkách www.o2.cz/minternet může tuto výhodu využít na kterékoli značkové prodejně z tohoto seznamu. Složená HW jistota se převede do formy přeplatku, ze kterého může účastník hradit ostatní mobilní služby poskytované O2 nebo může požádat o jeho vrácení bankovním převodem. Tuto výhodu může účastník využít pouze jednou za 12 měsíců.

*1 Na tento měsíční paušál má nárok účastník, který užívá službu O2 Mobilní internetové připojení pouze prostřednictvím combo modemu, tedy modemu, který umožňuje připojení jak k CDMA, tak i k UMTS síti. Combo není možné využívat za sníženou cenu v kombinaci se službami xDSL/O2TV.

*2 ADSL službou se pro účely tohoto ceníku rozumí vysokorychlostní přístup k internetu prostřednictvím pevných sítí O2, a to jak v případě, že O2 je poskytovatelem služby (služba O2 Internetové připojení), tak i v případě, kdy O2 není poskytovatelem služby.

Objem stažených a odeslaných dat se počítá po 30denních oknech, která se počítají od data aktivace, resp. poslední změny nastavení služby. Po uplynutí se objem dat nuluje. Informace o aktuálním stavu čerpání dat jsou dostupné na www.o2pripojse.cz.

Mobilní internet M, L, XL - rychlost dle míry užívání
Druh datového provozu Standardní rychlost Po vyčerpání objemu dat
Bílá zóna pro tarify sjednané do 16.2.2014 Web browsing, e-mail 110 Mb/s download
55 Mb/s upload
200 kb/s download
200 kb/s upload
Bílá zóna pro tarify sjednané od 17.2.2014 Web browsing, e-mail 64 kb/s download
32 kb/s upload
Šedá zóna VPN, https (banky, přihlašování do e-mailu - seznam, gmail...) 32 kb/s download
32 kb/s upload
Hnědá zóna FTP, video streaming (iTelevize, youtube, stream.cz), VoIP 0
Černá zóna P2P 0

Nenašli jste, co hledáte? Ptejte se našich O2 Guru na Facebooku, Twitteru nebo O2 Fóru.

Roaming a mezinárodní hovory Rozbalit

V ceníku se můžete informovat, na kolik vás přijde volání do zahraničí, stejně jako na sazby za roaming v desítkách zemí, které jsou roamingovými partnery O2.

Závěrečná ustanovení Rozbalit

Důležité podmínky a poznámky k ceníku našich služeb naleznete v těchto jeho závěrečných částech.

Pomohla vám tato stránka?

Podmínky používání cookies