Mobile internet

Order mobile internet and get a tablet or laptop for a discounted price.

Modrá O2 Data

2 GB data + tablet

Lenovo Tab 4 10 LTE
Lenovo Tab 4 10 LTE
for a discounted price
for new customers
4 995 CZK   295 CZK

4 GB

289 CZK/mo.
349 with VAT
Stříbrná O2 Data

5 GB data + tablet

Lenovo Tab 4 10 LTE
Lenovo Tab 4 10 LTE
for a discounted price
for new customers
4 995 CZK   295 CZK

10 GB

413 CZK/mo.
499 with VAT
Favourite
Zlatá O2 Data

10 GB data + notebook

mbb_notebook
Notebook Lenovo + mobile router
for a discounted price
for new customers
8 790 CZK   495 CZK

20 GB

661 CZK/mo.
799 with VAT
Prices include VAT and require a 24-month contract.
More about terms and prices

Simply leave us your contact details

We will call and arrange all the details with you. In English.
Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem jednorázového telefonického kontaktu s informacemi o našich službách. Více informací o zpracování osobních údajů najdete v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.
Zavoláme vám We will call you within the next 24 business hours.

Tablet Lenovo Tab 4 10 LTE

Elegant 10.1" tablet for the whole family.

 • Processor Qualcomm Snapdragon, 2 GB RAM and 16 GB disk.
 • Enjoy movies and family photos on a widescreen display with HD resolution (1280 × 800 px).
 • There is also a camera - the back 5 Mpx and the front 2 Mpx.
 • Every member of the family can have their own account with a password and different settings.

Price with tariff Modrá or Stříbrná O2 Data: 4 995 CZK  295 CZK

Notebook Lenovo IdeaPad 120s + mobilní router

Stylish design and durable notebook for everyday use.

 • Processor Intel Celeron N3350, 4 GB memory.
 • Plenty of free space for your photos, movies and data with 32 GB eMMC and 1 TB OneDrive.
 • Enjoy high-quality images on the 11.6 "HD display (1366 x 768 px) and optional IPS technology.
 • With the Huawei E5573s mobile router, you create a Wi‑Fi network everywhere.

Price with tariff Zlatá O2 Data: 8 790 CZK  495 CZK

Detailed information about Mobile Internet

What happens after ordering

Tariff

We’ll mail you a SIM card and contract. You mail back the signed contract. If you order a tablet or a modem with your tariff it will be delivered for free by courier. Your tariff will be activated within three business days of receipt of your signed contract.

Prepaid set or card

Your Mobile Internet package is delivered by post, with payment due upon delivery. You'll usually need to pay in cash. If you're not home, someone at your home can accept delivery for you. If no one's home, it will be taken to the local post office where it will be held for two weeks (you'll get a slip in your mailbox).

My O2 web self-service

Tariff

You can use web self-service to control your tariff and monitor your data usage. Web self-service is only accessible if you're connected via O2 Mobile Internet. 

Prepaid package or card

At first, you will be connected only temporarily for a few days to be able to register in web self-service. Only after you register, your prepaid period of connection starts. During this period you have 100 MB daily data.

Using web self-service you can monitor how much of your data limit you’ve used.

Terms and conditions (CZ only)

1) Výhodu v této akci může získat ke každému svému mobilnímu telefonnímu číslu ("Číslo") s tarifem O2 DATA 2 GB, O2 DATA 5 GB nebo O2 DATA 10 GB ("Tarif") účastník, který splňuje tyto předpoklady: a) není v prodlení s plněním jakýchkoli svých závazků vůči O2 po souvislou dobu delší než 30 dnů (zejména s úhradou vyúčtování vystaveného O2), b) není evidován kvůli svému prodlení v některém z registrů dlužníků (zejm. v registru SOLUS) ani proti němu není vydáno rozhodnutí o úpadku a d) v době od 1. 5. 2018 do 31. 5. 2018 požádá o výhodu a současně sjedná nový závazek v délce 24 měsíců k řádnému užívání služby a placení ceny Tarifu ("Závazek").

2) Tato akce není slučitelná s účastí na marketingové akci Vánoce 2017 nebo HW Bonus: pokud účastník k témuž Číslu žádá o voucher, umožňující čerpat slevu v rámci akce HW Bonus, má platný voucher nebo dosud neuplynulo 24 měsíců od poskytnutí slevy z akce Vánoce 2017 nebo HW Bonus k témuž Číslu, nelze mu výhodu z této akce poskytnout.

3) Výhoda spočívá v navýšení objemu dat v ČR a zóně EU: a) o 2 GB v rámci Tarifu O2 DATA 2 GB, b) o 5 GB v rámci Tarifu O2 DATA 5 GB, c) o 10 GB v rámci Tarifu O2 DATA 10 GB.

4) Účastníkovi, který dle těchto podmínek splňuje předpoklady pro získání výhody k Číslu a který o ni požádal, poskytuje O2 výhodu za těchto podmínek: a) u Čísla trvá ujednání Tarifu se Závazkem, b) od sjednání Závazku neuplynulo více než 24 měsíců, c) účastník není v prodlení s plněním Závazku po souvislou dobu delší než 30 dnů.

5) Dojde-li k porušení jakéhokoli předpokladu pro získání výhody (viz čl. 1) či jakékoli podmínky pro poskytování výhody (viz čl. 2 a 4), je O2 oprávněna ihned a bez dalšího poskytování výhody ukončit.

PPRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE HW BONUS - KVĚTEN 2018 (O2 Czech Republic a.s.)

I. Akce

Společnost O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, PSČ 14022, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322 (dále jen "O2" či "Pořadatel") vyhlašuje pro své vybrané zákazníky marketingovou akci HW BONUS (dále jen "Akce"). Zákazníci, jimž je Akce určena, získají od Pořadatele na svou žádost možnost využít slevu na nákup vybraných elektronických zařízení od O2, pokud u mobilní hlasové služby poskytované Pořadatelem, provedou některý z dále definovaných úkonů, které mohou uskutečnit prostřednictvím současných distribučních cest Pořadatele v rámci jeho aktuální produktové nabídky a které podporují poskytování služeb novým zákazníkům nebo stávajícím zákazníkům ve větší šíři či kvalitě nebo posilují dlouhodobý vztah zákazníka k Pořadateli. Tato pravidla Akce stanoví výši slevy, způsob jejího poskytování a čerpání, jakož i předpoklady trvání nároku na slevu a postup v případě, že takové předpoklady nebudou splněny nebo že dojde k jejich porušení.

II. Zákazníci

Akce je určena pro účastníky mobilní hlasové služby (dále jen "Služba"), kteří mají uzavřenu nebo uzavřou v době trvání Akce s Pořadatelem smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací o Službě s tarifem z veřejné nabídky Pořadatele pro fyzické osoby (dále jen "Zákazníci"). Akce není určena zejména pro účastníky, kteří v době trvání Akce mají s Pořadatelem sjednánu rámcovou dohodu, nebo se na ně vztahuje individuální cenová nabídka. Akce nemohou využít Zákazníci u Služeb, které jsou využívané pro komunikaci mezi zařízeními či pro automatizovanou komunikaci (zejména Služby v rámci tarifní řady Machine), ani u Služeb poskytovaných v rámci tarifní řady VIVA. Akce rovněž nemohou využít Zákazníci u úkonu ke Službě ani u nákupu zařízení, u kterých uplatňují výhodu plynoucí z jiné marketingové akce. Pořadatel je rovněž oprávněn neposkytnout zákazníkovi možnost čerpat slevu dle těchto pravidel, jestliže mu u téže Služby (identifikované konkrétním telefonním číslem) již poskytl možnost čerpat slevu na nákup zboží v rámci jiné marketingové akce (zejm. Vánoce 2017 nebo dřívější akce HW BONUS), a to dokud Pořadateli dle pravidel takové akce může vzniknout právo požadovat od zákazníka zaplacení částky odpovídající uplatněné slevě nebo dokud takové právo trvá, a není-li v pravidlech akce upraveno, dokud mohou zákazníci v rámci akce nakupovat zboží se slevou. Akce nemohou využít ani Zákazníci u Služeb, u kterých žádají nebo čerpají výhodu z marketingové akce O2 DATA 2 GB + 2 GB, O2 DATA 5 GB + 5 GB nebo O2 DATA 10 GB + 10 GB.

III. Doba trvání Akce

Akce dle těchto pravidel probíhá od 1. května 2018 do 31. května 2018 (dále jen "Doba trvání Akce").

IV. Sleva

Zákazník, který v Době trvání Akce výslovně a prokazatelně učiní u Služby některý z níže definovaných úkonů (kterýkoli z nich dále jen "Transakce"), pokud je pro Zákazníka dostupný v rámci aktuální produktové nabídky Pořadatele prostřednictvím jeho distribučních cest, získá od Pořadatele k první Transakci, kterou provede u konkrétní Služby na každém jednom telefonním čísle či jiném jedinečném identifikátoru Služby a u níž o to současně požádá, možnost při nákupu herní konzole Xbox One S 500GB nebo mobilního telefonu Huawei P9 lite 2017, Huawei P Smart, Huawei P20 Lite, Huawei P20, Samsung GalaxyJ5 (2017), Samsung Galaxy A3 (2017), Samsung Galaxy A8 či Samsung Galaxy S9 64GB nebo datového zařízení Huawei E3372H, Huawei E5573s či Lenovo TAB 4 10 LTE nebo balíčku zařízení Lenovo IdeaPad 120 + Huawei E3372H či Lenovo IdeaPad 120 + Huawei E5573s (kterýkoli z uvedených produktů či balíčků dále jen "Zařízení") u O2 čerpat následující slevu (dále jen "Sleva") ze standardní ceny Zařízení včetně DPH dle ceníku mobilních telefonů a dalších zařízení, vyhlášeného Pořadatelem a účinného ke dni nákupu:

 • Sleva 4000 Kč k uzavření smlouvy o nové Službě s paušálním tarifem a) O2 DATA 2 GB, O2 DATA 5 GB či O2 DATA 10 GB se závazkem řádně užívat Službu a platit za ni v délce 24 měsíců nebo b) ve výši aspoň 399 Kč měsíčně a se závazkem řádně užívat Službu a platit za ni v délce 24 měsíců, ne však v případě přenesení čísla nebo převedení Služby mezi Pořadatelem a společností O2 Family, s.r.o., IČ 24215554 (dále jen "O2F"); pokud ke dni nákupu Zařízení Zákazník řádně zaplatil alespoň 3 poslední vyúčtování vystavená Pořadatelem ke stejné službě a nemá vůči němu dluhy po splatnosti, pak (i) v případě nákupu Zařízení Lenovo IdeaPad 120 + Huawei E3372H se tato Sleva zvyšuje o 2.295 Kč a při sjednání tarifu O2 DATA 10 GB o dalších 2.000 Kč, zatímco (ii) v případě nákupu Zařízení Lenovo TAB 4 10 LTE se tato Sleva zvyšuje o 700 Kč,
 • Sleva 2000 Kč ke sjednání nového paušálního tarifu ke stávající Službě, pokud jde a) o tarif O2 DATA 2 GB, O2 DATA 5 GB či O2 DATA 10 GB s vyšší ceníkovou cenou oproti dosavadnímu tarifu a s nově sjednaným závazkem řádně užívat Službu a platit za ni v délce 24 měsíců nebo b) o tarif ve výši aspoň 399 Kč měsíčně s vyšší ceníkovou cenou oproti dosavadnímu tarifu a s nově sjednaným závazkem řádně užívat Službu a platit za ni v délce 24 měsíců; pokud ke dni nákupu Zařízení Zákazník řádně zaplatil alespoň 3 poslední vyúčtování vystavená Pořadatelem ke stejné službě a nemá vůči němu dluhy po splatnosti, pak (i) v případě nákupu Zařízení Lenovo IdeaPad 120 + Huawei E3372H se tato Sleva zvyšuje o 2.295 Kč, zatímco (ii) v případě nákupu Zařízení Lenovo TAB 4 10 LTE se tato Sleva zvyšuje o 700 Kč.

 

V. Poskytnutí Slevy

Pořadatel poskytne Zákazníkovi možnost čerpat Slevu pouze ve vztahu k první Transakci, kterou u téže Služby (tj. u téhož telefonního čísla) Zákazník učiní v Době trvání Akce a u níž o možnost čerpat Slevu při provádění Transakce požádá; možnost čerpat Slevu však nenáleží k Transakcím, které Zákazník učiní v době, kdy je poskytování jimi dotčené Služby omezeno či přerušeno. Slevy za Transakce u různých Služeb se poskytují samostatně a nelze je sčítat. Ke každé Slevě, kterou dle těchto pravidel Akce může Zákazník čerpat, vystaví Pořadatel jeden voucher v podobě jedinečného kódu s určením data jeho vypršení. Voucher je vázán na Zákazníkovu Transakci, k níž je Sleva poskytována; Zákazník musí takový kód při čerpání Slevy sdělit na prodejně O2 při nákupu Zařízení, ledaže kód je poskytnut při uskutečnění Transakce a Zákazník může ihned objednat Zařízení se Slevou (např. k Transakci učiněné mezi přítomnými při téže návštěvě prodejny O2).

U Transakce mezi přítomnými na prodejně O2 poskytne Pořadatel Zákazníkovi možnost čerpat Slevu pouze u Zařízení nakoupeného současně s Transakcí na téže prodejně. Není-li Sleva na prodejně O2 vyčerpána při nákupu Zařízení současně s Transakcí, možnost jejího čerpání zanikne dokončením Transakce. U Transakce uskutečněné mimo prodejnu O2 nebo prostředky komunikace na dálku stanovenými Pořadatelem (např. prostřednictvím telefonické komunikace či internetu) je Pořadatel oprávněn Zákazníkovi umožnit čerpání Slevy až poté, co obdrží ve svém sídle dohodu o související Transakci podepsanou Zákazníkem a co uplyne lhůta stanovená zákonem pro odstoupení od takové dohody z důvodu jejího uzavření mimo obchodní prostory či prostředky komunikace na dálku; nejpozději neprodleně poté Pořadatel odešle Zákazníkovi voucher. Zákazník musí mít v době odeslání voucheru u Pořadatele aktivní alespoň jedno mobilní telefonní číslo, na němž není omezeno ani přerušeno poskytování Služeb Pořadatele, nesmí mít vůči Pořadateli závazky po splatnosti, nesmí být evidován kvůli svému prodlení v některém z registrů dlužníků (zejm. v registru SOLUS) ani proti němu nesmí být vydáno rozhodnutí o úpadku, jinak ztrácí nárok na poskytnutí Slevy a na voucher. Totéž platí v případě, že se Zákazníkovi nepodaří voucher doručit. Za voucher ani možnost čerpat Slevu není možné požadovat peněžitou náhradu.

VI. Čerpání Slevy

Zákazník může Slevu na základě své žádosti uplatnit a čerpat během Doby trvání Akce a jednoho měsíce po jejím uplynutí. Slevu lze čerpat na prodejnách O2, a to jen při nákupu Zařízení, která jsou na konkrétní prodejně skladem; Pořadatel je však oprávněn dle svého uvážení v konkrétním případě umožnit Zákazníkovi objednat Zařízení a uplatnit Slevu ihned při uskutečnění Transakce mimo prodejnu O2 nebo prostředky komunikace na dálku. Možnost uplatnit Slevu a využít související voucher nelze převádět, nepřechází na jiné osoby. Slevu může čerpat pouze osobně ten Zákazník, který učinil Transakci, k níž je Sleva poskytována, a to tak, že kód platného voucheru, který byl vydán jemu osobně a dosud nebyl uplatněn ani nevypršel, sdělí při nákupu Zařízení na prodejně O2; pokud však je voucher poskytnut současně s uskutečněním Transakce a pokud Zákazník může ihned objednat Zařízení se Slevou (tj. při uskutečnění Transakce na prodejně O2 a dle uvážení Pořadatele k jeho pokynu i mimo prodejnu O2), stačí k čerpání Slevy, aby o ni Zákazník požádal při uskutečnění Transakce a objednání Zařízení. Čerpáním Slevy zaniká platnost souvisejícího voucheru.

Při nákupu Zařízení lze čerpat vždy pouze jednu Slevu na jednom účetním dokladu. Konečná výše kupní ceny každého Zařízení po Slevě činí vždy minimálně 1 Kč včetně DPH. Slevu lze čerpat výlučně jednorázově (tj. při jediném nákupu na tomtéž účetním dokladu) a pouze v plné výši, která Zákazníkovi dle voucheru náleží k provedené Transakci (tj. jen na nákup Zařízení s celkovou ceníkovou cenou převyšující Slevu).

K čerpání Slevy na prodejně O2 a k převzetí Zařízení zakoupeného se Slevou je Zákazník oprávněn pouze osobně a jen za podmínky, že nejprve prokáže svou totožnost předložením občanského průkazu či pasu a jednoho dalšího identifikačního dokladu vydaného státem a opatřeného fotografií, dále že předem jednorázově zaplatí konečnou kupní cenu Zařízení po Slevě v penězích (tedy nikoliv splátkami ani s využitím O2 hardwarové banky) a potvrdí převzetí Zařízení i čerpání Slevy při jeho nákupu podle těchto pravidel Akce. Dokud nejsou splněny všechny tyto podmínky, je O2 oprávněna odepřít vydání Zařízení nebo čerpání Slevy na prodejně O2.

Pořadatel je oprávněn v konkrétním případě (zejména pokud je Zákazník v prodlení s plněním jakýchkoli svých závazků vůči Pořadateli, pokud je Zákazník evidován kvůli svému prodlení v některém z registrů dlužníků, zejm. v registru SOLUS, nebo pokud jde o nového Zákazníka, jemuž do uskutečnění Transakce Pořadatel neposkytoval Službu) podmínit možnost čerpat Slevu složením jím stanovené peněžité jistoty (dále jen "Jistota"), a to ještě před čerpáním Slevy. Složená Jistota se neúročí a Pořadatel je oprávněn proti ní jednostranně započíst jakékoli své pohledávky (a to i nesplatné) za Zákazníkem, zejména pak pohledávku na zaplacení částky odpovídající výši poskytnuté Slevy dle těchto pravidel Akce. Pořadatel vrátí zůstatek Jistoty, snížený o provedené zápočty dle předchozí věty, Zákazníkovi na základě jeho písemné žádosti po uplynutí šesti (6) měsíců od zaplacení Jistoty Pořadateli, a to použitím zůstatku Jistoty až do jeho umoření ve prospěch Zákazníka k úhradě jakýchkoli jeho závazků vůči Pořadateli, ledaže se Zákazník a Pořadatel dohodnou na jiném způsobu vrácení.

VII. Předpoklady trvání nároku na Slevu

Nárok na Slevu z konkrétní Transakce je podmíněn tím, že Zákazník učinil Transakci platně a řádně ji dokončil, zřízení Služby s tarifem sjednaným při uskutečnění Transakce je v den provedení Transakce technicky realizovatelné a že nejpozději do 45 (čtyřiceti pěti) dnů od uskutečnění Transakce začne Zákazník reálně využívat Službu s tarifem sjednaným při uskutečnění Transakce, zejména že v této lhůtě aktivuje v síti O2 SIM se Službou (došlo-li v rámci Transakce ke sjednání nové mobilní hlasové služby, včetně případného přenesení čísla od opouštěného poskytovatele, nebo nebyla-li v okamžiku provedení Transakce SIM se Službou aktivovaná v síti O2).

Nárok na Slevu z konkrétní Transakce je dále podmíněn tím, že u Služby, jíž se Transakce týká, po dobu 24 měsíců od provedení Transakce nedojde na základě jednání Zákazníka, v důsledku porušení jeho právní povinnosti nebo z jiného důvodu na straně Zákazníka k ukončení či omezení závazku Zákazníka řádně využívat Službu a platit za ni (zejména k ukončení smlouvy či jejímu převodu na jinou osobu), ke změně tarifu sjednaného při uskutečnění Transakce na tarif zpoplatněný nižší ceníkovou cenou ani k ukončení smlouvy o poskytování Služby.

Nárok na všechny Slevy v rámci Akce je podmíněn tím, že kdykoli během doby prvních 24 měsíců od provedení Transakce:

 • a)Zákazník se nedostane do prodlení s plněním jakýchkoli svých závazků vůči Pořadateli po souvislou dobu delší než 30 dnů (zejména s úhradou vyúčtování vystaveného Pořadatelem) a současně
 • b) Zákazník nebude evidován kvůli svému prodlení v některém z registrů dlužníků (zejm. v registru SOLUS) ani proti němu nebude vydáno rozhodnutí o úpadku a současně
 • c) ZZákazník nebude evidován kvůli svému prodlení v některém z registrů dlužníků (zejm. v registru SOLUS) ani proti němu nebude vydáno rozhodnutí o úpadku a současně
 • d) Zákazník nebude Akci zneužívat, aby za účelem získání co největšího množství Slev provedl Transakce v nepřiměřeném rozsahu, který přesahuje jeho reálné možnosti řádně využívat Služby, jichž se Transakce týkají, nebo za ně platit. Za zneužití Akce se bude považovat zejména využití více než sedmi (7) voucherů nebo čerpání více než sedmi (7) Slev týmž Zákazníkem.

Pokud dojde k porušení jakéhokoli předpokladu trvání nároku na Slevu uvedeného výše v tomto článku nebo k marnému uplynutí lhůty pro jeho splnění, je Pořadatel oprávněn požadovat zaplacení částky odpovídající skutečně vyčerpané Slevě, o kterou byla snížena cena Zařízení při nákupu dle článku VI oproti jeho standardní ceně dle ceníku mobilních telefonů a dalších zařízení, vyhlášeného Pořadatelem a účinného ke dni nákupu, a to po započtení proti aktuálnímu zůstatku Jistoty, byla-li vybrána. Toto právo může uplatnit Pořadatel na jakémkoli vyúčtování za služby poskytované Zákazníkovi nebo samostatně vystaveným dokladem odeslaným Zákazníkovi. Zákazník se v tom případě zavazuje dlužnou částku ve výši skutečně vyčerpané Slevy zaplatit v souladu s dokladem vystaveným Pořadatelem a v tam uvedené lhůtě splatnosti. Pokud a dokud Pořadatel vůči Zákazníkovi neuplatní své právo požadovat zaplacení částky odpovídající skutečně vyčerpané Slevě dle těchto pravidel Akce, nárok Zákazníka na Slevu trvá. Z téhož důvodu je Pořadatel oprávněn zneplatnit voucher odeslaný Zákazníkovi a odmítnout žádost o Slevu, pokud nebyla dosud vyčerpána, jakož i neposkytnout Zákazníkovi možnost čerpání dalších Slev v rámci této Akce či následných akcí HW BONUS.

VIII. Zpracování osobních údajů Zákazníka

Účastí na Akci Zákazník poskytuje souhlas, aby Pořadatel zpracovával jeho osobní údaje, které mu Zákazník poskytne při provedení Transakce, k níž je Sleva poskytnuta, nebo při čerpání Slevy (zejména jeho jméno a příjmení, rodné číslo, a nemá-li jej, datum narození, bydliště), jakož i údaje potřebné pro kontrolu předpokladů trvání nároku na Slevu či možnosti jejího čerpání (zejména kód voucheru, popis Transakce, jí dotčené Služby a informace o trvání či ukončení smlouvy o takové Službě, tarifu i závazku v ní sjednaných a plnění závazků z ní vyplývajících). Pořadatel bude takové údaje shromažďovat, ukládat, třídit, vyhledávat, upravovat a jinak zpracovávat za účelem umožnění čerpání Slevy, kontroly předpokladů trvání nároku na Slevu a v případě jejich porušení za účelem vymáhání částky odpovídající skutečně vyčerpané Slevě, o kterou byla snížena cena Zařízení při jeho nákupu. Tento souhlas Zákazník dává na dobu 24 měsíců od provedení Transakce, a pokud během této doby vznikne Pořadateli právo na zaplacení částky odpovídající skutečně vyčerpané Slevě, o kterou byla snížena cena Zařízení při jeho nákupu, až do plného uspokojení takového práva Pořadatele.

 

IX. Další ustanovení

PPořadatel je oprávněn kdykoli v Době trvání Akce tuto Akci zrušit či změnit tato pravidla Akce. Tyto změny oznámí Zákazníkům zveřejněním změn na webových stránkách Pořadatele www.o2.cz. Změny těchto pravidel Akce mají účinky i na případy, kdy již byla Zákazníkovi poskytnuta možnost Slevu čerpat nebo kdy Slevu vyčerpal. Jinak lze upravovat vzájemná práva a povinnosti Pořadatele a Zákazníka, související s jeho účastí na Akci, výlučně vzájemnou dohodou těchto stran učiněnou v prokazatelné a archivované podobě. Nestanoví-li tato pravidla Akce výslovně jinak, neuplatnění práva vyplývajícího z těchto pravidel není na újmu jeho dalšímu trvání a možnosti jeho uplatnění v budoucnu. O2 je oprávněna poskytnout Zákazníkovi nad rámec Slevy definované výše i další nevratnou slevu při nákupu Zařízení, pokud s tím Zákazník souhlasí.

PPRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE HW BONUS - KVĚTEN 2018 (O2 Czech Republic a.s.)

I. Akce

Společnost O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, PSČ 14022, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322 (dále jen "O2" či "Pořadatel") vyhlašuje pro své vybrané zákazníky marketingovou akci HW BONUS (dále jen "Akce"). Zákazníci, jimž je Akce určena, získají od Pořadatele na svou žádost možnost využít slevu na nákup vybraných elektronických zařízení od O2, pokud u mobilní hlasové služby poskytované Pořadatelem, provedou některý z dále definovaných úkonů, které mohou uskutečnit prostřednictvím současných distribučních cest Pořadatele v rámci jeho aktuální produktové nabídky a které podporují poskytování služeb novým zákazníkům nebo stávajícím zákazníkům ve větší šíři či kvalitě nebo posilují dlouhodobý vztah zákazníka k Pořadateli. Tato pravidla Akce stanoví výši slevy, způsob jejího poskytování a čerpání, jakož i předpoklady trvání nároku na slevu a postup v případě, že takové předpoklady nebudou splněny nebo že dojde k jejich porušení.

II. Zákazníci

Akce je určena pro účastníky mobilní hlasové služby (dále jen "Služba"), kteří mají uzavřenu nebo uzavřou v době trvání Akce s Pořadatelem smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací o Službě s tarifem z veřejné nabídky Pořadatele pro fyzické osoby (dále jen "Zákazníci"). Akce není určena zejména pro účastníky, kteří v době trvání Akce mají s Pořadatelem sjednánu rámcovou dohodu, nebo se na ně vztahuje individuální cenová nabídka. Akce nemohou využít Zákazníci u Služeb, které jsou využívané pro komunikaci mezi zařízeními či pro automatizovanou komunikaci (zejména Služby v rámci tarifní řady Machine), ani u Služeb poskytovaných v rámci tarifní řady VIVA. Akce rovněž nemohou využít Zákazníci u úkonu ke Službě ani u nákupu zařízení, u kterých uplatňují výhodu plynoucí z jiné marketingové akce. Pořadatel je rovněž oprávněn neposkytnout zákazníkovi možnost čerpat slevu dle těchto pravidel, jestliže mu u téže Služby (identifikované konkrétním telefonním číslem) již poskytl možnost čerpat slevu na nákup zboží v rámci jiné marketingové akce (zejm. Vánoce 2017 nebo dřívější akce HW BONUS), a to dokud Pořadateli dle pravidel takové akce může vzniknout právo požadovat od zákazníka zaplacení částky odpovídající uplatněné slevě nebo dokud takové právo trvá, a není-li v pravidlech akce upraveno, dokud mohou zákazníci v rámci akce nakupovat zboží se slevou. Akce nemohou využít ani Zákazníci u Služeb, u kterých žádají nebo čerpají výhodu z marketingové akce O2 DATA 2 GB + 2 GB, O2 DATA 5 GB + 5 GB nebo O2 DATA 10 GB + 10 GB.

III. Doba trvání Akce

Akce dle těchto pravidel probíhá od 1. května 2018 do 31. května 2018 (dále jen "Doba trvání Akce").

IV. Sleva

Zákazník, který v Době trvání Akce výslovně a prokazatelně učiní u Služby některý z níže definovaných úkonů (kterýkoli z nich dále jen "Transakce"), pokud je pro Zákazníka dostupný v rámci aktuální produktové nabídky Pořadatele prostřednictvím jeho distribučních cest, získá od Pořadatele k první Transakci, kterou provede u konkrétní Služby na každém jednom telefonním čísle či jiném jedinečném identifikátoru Služby a u níž o to současně požádá, možnost při nákupu herní konzole Xbox One S 500GB nebo mobilního telefonu Huawei P9 lite 2017, Huawei P Smart, Huawei P20 Lite, Huawei P20, Samsung GalaxyJ5 (2017), Samsung Galaxy A3 (2017), Samsung Galaxy A8 či Samsung Galaxy S9 64GB nebo datového zařízení Huawei E3372H, Huawei E5573s či Lenovo TAB 4 10 LTE nebo balíčku zařízení Lenovo IdeaPad 120 + Huawei E3372H či Lenovo IdeaPad 120 + Huawei E5573s (kterýkoli z uvedených produktů či balíčků dále jen "Zařízení") u O2 čerpat následující slevu (dále jen "Sleva") ze standardní ceny Zařízení včetně DPH dle ceníku mobilních telefonů a dalších zařízení, vyhlášeného Pořadatelem a účinného ke dni nákupu:

 • Sleva 4000 Kč k uzavření smlouvy o nové Službě s paušálním tarifem a) O2 DATA 2 GB, O2 DATA 5 GB či O2 DATA 10 GB se závazkem řádně užívat Službu a platit za ni v délce 24 měsíců nebo b) ve výši aspoň 399 Kč měsíčně a se závazkem řádně užívat Službu a platit za ni v délce 24 měsíců, ne však v případě přenesení čísla nebo převedení Služby mezi Pořadatelem a společností O2 Family, s.r.o., IČ 24215554 (dále jen "O2F"); pokud ke dni nákupu Zařízení Zákazník řádně zaplatil alespoň 3 poslední vyúčtování vystavená Pořadatelem ke stejné službě a nemá vůči němu dluhy po splatnosti, pak (i) v případě nákupu Zařízení Lenovo IdeaPad 120 + Huawei E3372H se tato Sleva zvyšuje o 2.295 Kč a při sjednání tarifu O2 DATA 10 GB o dalších 2.000 Kč, zatímco (ii) v případě nákupu Zařízení Lenovo TAB 4 10 LTE se tato Sleva zvyšuje o 700 Kč,
 • Sleva 2000 Kč ke sjednání nového paušálního tarifu ke stávající Službě, pokud jde a) o tarif O2 DATA 2 GB, O2 DATA 5 GB či O2 DATA 10 GB s vyšší ceníkovou cenou oproti dosavadnímu tarifu a s nově sjednaným závazkem řádně užívat Službu a platit za ni v délce 24 měsíců nebo b) o tarif ve výši aspoň 399 Kč měsíčně s vyšší ceníkovou cenou oproti dosavadnímu tarifu a s nově sjednaným závazkem řádně užívat Službu a platit za ni v délce 24 měsíců; pokud ke dni nákupu Zařízení Zákazník řádně zaplatil alespoň 3 poslední vyúčtování vystavená Pořadatelem ke stejné službě a nemá vůči němu dluhy po splatnosti, pak (i) v případě nákupu Zařízení Lenovo IdeaPad 120 + Huawei E3372H se tato Sleva zvyšuje o 2.295 Kč, zatímco (ii) v případě nákupu Zařízení Lenovo TAB 4 10 LTE se tato Sleva zvyšuje o 700 Kč.

 

V. Poskytnutí Slevy

Pořadatel poskytne Zákazníkovi možnost čerpat Slevu pouze ve vztahu k první Transakci, kterou u téže Služby (tj. u téhož telefonního čísla) Zákazník učiní v Době trvání Akce a u níž o možnost čerpat Slevu při provádění Transakce požádá; možnost čerpat Slevu však nenáleží k Transakcím, které Zákazník učiní v době, kdy je poskytování jimi dotčené Služby omezeno či přerušeno. Slevy za Transakce u různých Služeb se poskytují samostatně a nelze je sčítat. Ke každé Slevě, kterou dle těchto pravidel Akce může Zákazník čerpat, vystaví Pořadatel jeden voucher v podobě jedinečného kódu s určením data jeho vypršení. Voucher je vázán na Zákazníkovu Transakci, k níž je Sleva poskytována; Zákazník musí takový kód při čerpání Slevy sdělit na prodejně O2 při nákupu Zařízení, ledaže kód je poskytnut při uskutečnění Transakce a Zákazník může ihned objednat Zařízení se Slevou (např. k Transakci učiněné mezi přítomnými při téže návštěvě prodejny O2).

U Transakce mezi přítomnými na prodejně O2 poskytne Pořadatel Zákazníkovi možnost čerpat Slevu pouze u Zařízení nakoupeného současně s Transakcí na téže prodejně. Není-li Sleva na prodejně O2 vyčerpána při nákupu Zařízení současně s Transakcí, možnost jejího čerpání zanikne dokončením Transakce. U Transakce uskutečněné mimo prodejnu O2 nebo prostředky komunikace na dálku stanovenými Pořadatelem (např. prostřednictvím telefonické komunikace či internetu) je Pořadatel oprávněn Zákazníkovi umožnit čerpání Slevy až poté, co obdrží ve svém sídle dohodu o související Transakci podepsanou Zákazníkem a co uplyne lhůta stanovená zákonem pro odstoupení od takové dohody z důvodu jejího uzavření mimo obchodní prostory či prostředky komunikace na dálku; nejpozději neprodleně poté Pořadatel odešle Zákazníkovi voucher. Zákazník musí mít v době odeslání voucheru u Pořadatele aktivní alespoň jedno mobilní telefonní číslo, na němž není omezeno ani přerušeno poskytování Služeb Pořadatele, nesmí mít vůči Pořadateli závazky po splatnosti, nesmí být evidován kvůli svému prodlení v některém z registrů dlužníků (zejm. v registru SOLUS) ani proti němu nesmí být vydáno rozhodnutí o úpadku, jinak ztrácí nárok na poskytnutí Slevy a na voucher. Totéž platí v případě, že se Zákazníkovi nepodaří voucher doručit. Za voucher ani možnost čerpat Slevu není možné požadovat peněžitou náhradu.

VI. Čerpání Slevy

Zákazník může Slevu na základě své žádosti uplatnit a čerpat během Doby trvání Akce a jednoho měsíce po jejím uplynutí. Slevu lze čerpat na prodejnách O2, a to jen při nákupu Zařízení, která jsou na konkrétní prodejně skladem; Pořadatel je však oprávněn dle svého uvážení v konkrétním případě umožnit Zákazníkovi objednat Zařízení a uplatnit Slevu ihned při uskutečnění Transakce mimo prodejnu O2 nebo prostředky komunikace na dálku. Možnost uplatnit Slevu a využít související voucher nelze převádět, nepřechází na jiné osoby. Slevu může čerpat pouze osobně ten Zákazník, který učinil Transakci, k níž je Sleva poskytována, a to tak, že kód platného voucheru, který byl vydán jemu osobně a dosud nebyl uplatněn ani nevypršel, sdělí při nákupu Zařízení na prodejně O2; pokud však je voucher poskytnut současně s uskutečněním Transakce a pokud Zákazník může ihned objednat Zařízení se Slevou (tj. při uskutečnění Transakce na prodejně O2 a dle uvážení Pořadatele k jeho pokynu i mimo prodejnu O2), stačí k čerpání Slevy, aby o ni Zákazník požádal při uskutečnění Transakce a objednání Zařízení. Čerpáním Slevy zaniká platnost souvisejícího voucheru.

Při nákupu Zařízení lze čerpat vždy pouze jednu Slevu na jednom účetním dokladu. Konečná výše kupní ceny každého Zařízení po Slevě činí vždy minimálně 1 Kč včetně DPH. Slevu lze čerpat výlučně jednorázově (tj. při jediném nákupu na tomtéž účetním dokladu) a pouze v plné výši, která Zákazníkovi dle voucheru náleží k provedené Transakci (tj. jen na nákup Zařízení s celkovou ceníkovou cenou převyšující Slevu).

K čerpání Slevy na prodejně O2 a k převzetí Zařízení zakoupeného se Slevou je Zákazník oprávněn pouze osobně a jen za podmínky, že nejprve prokáže svou totožnost předložením občanského průkazu či pasu a jednoho dalšího identifikačního dokladu vydaného státem a opatřeného fotografií, dále že předem jednorázově zaplatí konečnou kupní cenu Zařízení po Slevě v penězích (tedy nikoliv splátkami ani s využitím O2 hardwarové banky) a potvrdí převzetí Zařízení i čerpání Slevy při jeho nákupu podle těchto pravidel Akce. Dokud nejsou splněny všechny tyto podmínky, je O2 oprávněna odepřít vydání Zařízení nebo čerpání Slevy na prodejně O2.

Pořadatel je oprávněn v konkrétním případě (zejména pokud je Zákazník v prodlení s plněním jakýchkoli svých závazků vůči Pořadateli, pokud je Zákazník evidován kvůli svému prodlení v některém z registrů dlužníků, zejm. v registru SOLUS, nebo pokud jde o nového Zákazníka, jemuž do uskutečnění Transakce Pořadatel neposkytoval Službu) podmínit možnost čerpat Slevu složením jím stanovené peněžité jistoty (dále jen "Jistota"), a to ještě před čerpáním Slevy. Složená Jistota se neúročí a Pořadatel je oprávněn proti ní jednostranně započíst jakékoli své pohledávky (a to i nesplatné) za Zákazníkem, zejména pak pohledávku na zaplacení částky odpovídající výši poskytnuté Slevy dle těchto pravidel Akce. Pořadatel vrátí zůstatek Jistoty, snížený o provedené zápočty dle předchozí věty, Zákazníkovi na základě jeho písemné žádosti po uplynutí šesti (6) měsíců od zaplacení Jistoty Pořadateli, a to použitím zůstatku Jistoty až do jeho umoření ve prospěch Zákazníka k úhradě jakýchkoli jeho závazků vůči Pořadateli, ledaže se Zákazník a Pořadatel dohodnou na jiném způsobu vrácení.

VII. Předpoklady trvání nároku na Slevu

Nárok na Slevu z konkrétní Transakce je podmíněn tím, že Zákazník učinil Transakci platně a řádně ji dokončil, zřízení Služby s tarifem sjednaným při uskutečnění Transakce je v den provedení Transakce technicky realizovatelné a že nejpozději do 45 (čtyřiceti pěti) dnů od uskutečnění Transakce začne Zákazník reálně využívat Službu s tarifem sjednaným při uskutečnění Transakce, zejména že v této lhůtě aktivuje v síti O2 SIM se Službou (došlo-li v rámci Transakce ke sjednání nové mobilní hlasové služby, včetně případného přenesení čísla od opouštěného poskytovatele, nebo nebyla-li v okamžiku provedení Transakce SIM se Službou aktivovaná v síti O2).

Nárok na Slevu z konkrétní Transakce je dále podmíněn tím, že u Služby, jíž se Transakce týká, po dobu 24 měsíců od provedení Transakce nedojde na základě jednání Zákazníka, v důsledku porušení jeho právní povinnosti nebo z jiného důvodu na straně Zákazníka k ukončení či omezení závazku Zákazníka řádně využívat Službu a platit za ni (zejména k ukončení smlouvy či jejímu převodu na jinou osobu), ke změně tarifu sjednaného při uskutečnění Transakce na tarif zpoplatněný nižší ceníkovou cenou ani k ukončení smlouvy o poskytování Služby.

Nárok na všechny Slevy v rámci Akce je podmíněn tím, že kdykoli během doby prvních 24 měsíců od provedení Transakce:

 • a)Zákazník se nedostane do prodlení s plněním jakýchkoli svých závazků vůči Pořadateli po souvislou dobu delší než 30 dnů (zejména s úhradou vyúčtování vystaveného Pořadatelem) a současně
 • b) Zákazník nebude evidován kvůli svému prodlení v některém z registrů dlužníků (zejm. v registru SOLUS) ani proti němu nebude vydáno rozhodnutí o úpadku a současně
 • c) ZZákazník nebude evidován kvůli svému prodlení v některém z registrů dlužníků (zejm. v registru SOLUS) ani proti němu nebude vydáno rozhodnutí o úpadku a současně
 • d) Zákazník nebude Akci zneužívat, aby za účelem získání co největšího množství Slev provedl Transakce v nepřiměřeném rozsahu, který přesahuje jeho reálné možnosti řádně využívat Služby, jichž se Transakce týkají, nebo za ně platit. Za zneužití Akce se bude považovat zejména využití více než sedmi (7) voucherů nebo čerpání více než sedmi (7) Slev týmž Zákazníkem.

Pokud dojde k porušení jakéhokoli předpokladu trvání nároku na Slevu uvedeného výše v tomto článku nebo k marnému uplynutí lhůty pro jeho splnění, je Pořadatel oprávněn požadovat zaplacení částky odpovídající skutečně vyčerpané Slevě, o kterou byla snížena cena Zařízení při nákupu dle článku VI oproti jeho standardní ceně dle ceníku mobilních telefonů a dalších zařízení, vyhlášeného Pořadatelem a účinného ke dni nákupu, a to po započtení proti aktuálnímu zůstatku Jistoty, byla-li vybrána. Toto právo může uplatnit Pořadatel na jakémkoli vyúčtování za služby poskytované Zákazníkovi nebo samostatně vystaveným dokladem odeslaným Zákazníkovi. Zákazník se v tom případě zavazuje dlužnou částku ve výši skutečně vyčerpané Slevy zaplatit v souladu s dokladem vystaveným Pořadatelem a v tam uvedené lhůtě splatnosti. Pokud a dokud Pořadatel vůči Zákazníkovi neuplatní své právo požadovat zaplacení částky odpovídající skutečně vyčerpané Slevě dle těchto pravidel Akce, nárok Zákazníka na Slevu trvá. Z téhož důvodu je Pořadatel oprávněn zneplatnit voucher odeslaný Zákazníkovi a odmítnout žádost o Slevu, pokud nebyla dosud vyčerpána, jakož i neposkytnout Zákazníkovi možnost čerpání dalších Slev v rámci této Akce či následných akcí HW BONUS.

VIII. Zpracování osobních údajů Zákazníka

Účastí na Akci Zákazník poskytuje souhlas, aby Pořadatel zpracovával jeho osobní údaje, které mu Zákazník poskytne při provedení Transakce, k níž je Sleva poskytnuta, nebo při čerpání Slevy (zejména jeho jméno a příjmení, rodné číslo, a nemá-li jej, datum narození, bydliště), jakož i údaje potřebné pro kontrolu předpokladů trvání nároku na Slevu či možnosti jejího čerpání (zejména kód voucheru, popis Transakce, jí dotčené Služby a informace o trvání či ukončení smlouvy o takové Službě, tarifu i závazku v ní sjednaných a plnění závazků z ní vyplývajících). Pořadatel bude takové údaje shromažďovat, ukládat, třídit, vyhledávat, upravovat a jinak zpracovávat za účelem umožnění čerpání Slevy, kontroly předpokladů trvání nároku na Slevu a v případě jejich porušení za účelem vymáhání částky odpovídající skutečně vyčerpané Slevě, o kterou byla snížena cena Zařízení při jeho nákupu. Tento souhlas Zákazník dává na dobu 24 měsíců od provedení Transakce, a pokud během této doby vznikne Pořadateli právo na zaplacení částky odpovídající skutečně vyčerpané Slevě, o kterou byla snížena cena Zařízení při jeho nákupu, až do plného uspokojení takového práva Pořadatele.

 

IX. Další ustanovení

PPořadatel je oprávněn kdykoli v Době trvání Akce tuto Akci zrušit či změnit tato pravidla Akce. Tyto změny oznámí Zákazníkům zveřejněním změn na webových stránkách Pořadatele www.o2.cz. Změny těchto pravidel Akce mají účinky i na případy, kdy již byla Zákazníkovi poskytnuta možnost Slevu čerpat nebo kdy Slevu vyčerpal. Jinak lze upravovat vzájemná práva a povinnosti Pořadatele a Zákazníka, související s jeho účastí na Akci, výlučně vzájemnou dohodou těchto stran učiněnou v prokazatelné a archivované podobě. Nestanoví-li tato pravidla Akce výslovně jinak, neuplatnění práva vyplývajícího z těchto pravidel není na újmu jeho dalšímu trvání a možnosti jeho uplatnění v budoucnu. O2 je oprávněna poskytnout Zákazníkovi nad rámec Slevy definované výše i další nevratnou slevu při nákupu Zařízení, pokud s tím Zákazník souhlasí.

Pomohla vám tato stránka?