O2 Konference

Díky O2 Konferenci můžete vést pracovní jednání tam, kde se právě nacházíte. Pro přístup můžete využít mobilní telefon i pevnou linku libovolného operátora z Česka i ze zahraničí anebo internetové připojení kteréhokoliv operátora po celém světě.

Výhody

 • jednoduché objednání přes SMS nebo e-mail
 • možnost sestavit konferenci až pro dvacet účastníků
 • není nutná aktivace, službu může kdokoliv ihned začít používat
 • dostupnost i pro zákazníky ostatních operátorů
 • žádný měsíční paušál, pouze hovorné na přístupové číslo služby (každý z volajících si platí hovorné sám)

Jak službu objednat a nastavit

Konferenci je nutné si nejdříve objednat přes:

Moje O2 - stačí najít sekci Služba O2 Konference - Konference na objednávku - tam stačí vyplnit objednací formulář

SMS

 • v českém jazyce pošlete SMS ve tvaru konf ddmm hhmm ddd nn na číslo 720 00 22 33
 • v anglickém jazyce pošlete SMS ve tvaru conf ddmm hhmm ddd nn na číslo 720 00 22 33

E-mail - stačí na adresu konference@o2.cz poslat zprávu s předmětem O2 Konference a textem stejným jako u SMS, tedy konf ddmm hhmm ddd nn

Vysvětlení položek v objednávce

ddmm - datum konference (dd-den, mm-měsíc)
hhmm - čas začátku konference (hh-hodina, mm-minuty ve čtyřiadvacetihodinovém formátu)
ddd - délka konference v minutách (maximální délka konference je 120 minut)
nn - počet účastníků konference
příklad: konf 0907 1400 60 10 - rezervace konference na datum 9. 7., začátek 14:00 hod., délka 60 minut a maximální počet uživatelů 10

Požadavky na rezervaci konference poslané od 8:00 do 17:00 vyřídíme do 60 minut. Požadavky, které pošlete po 17:00 vyřídíme následující pracovní den po 8:00.

Všechny důležité informace k objednané konferenci vám pošleme e-mailem. V něm najdete i PIN, číslo konference i heslo. Tyto informace předejte i ostatním účastníkům konference.

V dohodnutý čas konference je potřeba, aby všichni účastníci zavolali na číslo 606 000 600 a zadali PIN dané konference. Poté vás vyzveme k představení jménem a pustíme vás do konferenční místnosti.

Kapacita konferenčního systému je sdílená se všemi uživateli služby a může se stát, že v daný čas nebude volno. V tomto případě postačí přesunout čas konference na jiný nebo snížit požadovaný počet účastníků.

Pro nestandardní konference (např. pokud potřebujete více než 120 minut maximální délky) nám napište na e-mail konference@o2.cz.

Ceny a podmínky služby

Aktivace je zdarma, neplatí se žádné měsíční poplatky.

Platí se za volání do konferenčního systému O2:

 • z mobilního telefonu O2 v Česku - 4 Kč/min bez DPH
 • ostatní uživatelé v Česku - volání dle tarifu na mobilní číslo O2
 • ze zahraničí - volání podle sazeb roamingového tarifu

Mobilním uživatelům O2 nejprve účtujeme celou první minutu a dále pak účtujeme po sekundách. Volání na číslo 606 000 600 neubírá volné minuty. Na cenu se neuplatňuje individuální nabídka a nelze ji kombinovat se službou O2 Team - VPN.

O2 si vyhrazuje právo přerušit O2 Konferenci na mobilním čísle nebo emailu, v případě zjištění snahy o porušení smluvních podmínek.

Další informace

Kapacita a délka služby
 • Do konference nelze přihlásit více osob než je rezervovaná kapacita
 • Konference je rezervovaná pouze na čas objednávky, po uplynutí rezervovaného času může být konference ukončena.
 • Pokud:
  • je kapacita systému dostatečná pro pokračování, bude konferenční hovor automaticky prodloužen. Ukončen bude zavěšením posledního účastníka.
  • není kapacita systému, konferenci nelze prodloužit. Účastníci jsou 5 minut před koncem upozornění zvukovým signálem a po uplynutí objednané doby je konference ukončena.
 • Maximální možná délka konference je 120 minut. Maximální délka hovoru v mobilní síti O2 je 70 minut. Po této době dojde k ukončení hovoru. Pokud chcete v konferenčním hovoru pokračovat, stačí zavolat na číslo 606 000 600 znovu.
Konference na objednávku

Výhody

 • jednoduché objednání přes SMS nebo e-mail
 • možnost sestavit konferenci až pro dvacet účastníků
 • není nutná aktivace, službu může kdokoliv ihned začít používat
 • dostupnost i pro zákazníky ostatních operátorů
 • žádný měsíční paušál, pouze hovorné na přístupové číslo služby (každý z volajících si platí hovorné sám)

Jak na to

Konferenci je nutné si nejdříve objednat přes

 • SMS ve tvaru konf ddmm hhmm ddd nn zaslanou na číslo +420 720 00 22 33
 • e-mail* zaslaný na adresu konference@o2.cz s předmětem O2 Konference a textem objednávky stejným jako u SMS: konf ddmm hhmm ddd nn
  ddmm - datum konference (dd-den, mm-měsíc), hhmm - čas začátku konference (hh -hodina, mm-minuty ve čtyřiadvacetihodinovém formátu), ddd - délka konference v minutách (maximální délka konference je 120 minut), nn - počet účastníků konference (konf 0907 1400 60 10 - rezervace konference na datum 9. 7. 2008, začátek 14.00, délka 60 minut a maximální počet uživatelů 10)
  Požadavky na rezervaci konference budou od 8.00 do 17.00 odbaveny do 60 minut. Požadavky poslané po 17.00 budou odbaveny následující pracovní den po 8.00.
 • vyplnění následujícího webového formuláře:

Pro nestandardní konference nás kontaktujte na konference@o2.cz

Zřizovatel obdrží potvrzení objednávky včetně přístupového čísla, čísla konference a hesla. Tyto informace předá ostatním účastníkům. V dohodnutý čas konference všichni účastníci zavolají na číslo konferenčního serveru 606 000 600 a identifikují se číslem konference a PINem. Poté jsou vyzváni k představení se.

U Konference na objednávku je kapacita systému je sdílena všemi uživateli služby a  může se stát, že v daný čas nebude možno požadovanou konferenci rezervovat. V tomto případě doporučujeme přesunout čas konference na jiný termín, snížit požadovaný počet účastníků nebo použít Vyhrazenou konferenci.

Kam volat

Přístupovým číslem je mobilní číslo O2 606 000 600.

Ceny a podmínky služby

Aktivace je zdarma, neplatí se žádné měsíční poplatky.

Volání do konferenčního systému O2

 • z mobilního telefonu O2 - 4 Kč/min bez DPH
 • ostatní uživatelé - volání dle tarifu na mobilní číslo O2

Pro mobilní uživatele O2 se nejdříve účtuje celá minuta a dále po jednotlivých sekundách. Volání na toto číslo neubírá volné jednotky uživatele, na cenu se neuplatňuje profisleva. Přístupové číslo konference na objednávku není možné kombinovat se službou O2 Team.

Maximální délka hovoru započatého v Mobilní síti je 70 minut. Po této době dochází k ukončení hovoru. Jde o obecnou vlastnost vycházející z Provozních podmínek pro poskytování O2 Mobilních hlasových služeb. Pokud chce uživatel pokračovat v konferenčním hovoru musí se přihlásit do konferenční místnosti znova.

Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit rezervaci O2 konference na mobilním účastnickém čísle nebo emailu účastníka v případě snahy o narušení standardního chodu služby, užití služby mimo smluvně dohodnuté cenové podmínky, zneužití nebo podezřeni na zneužití služby.

* Přístupové údaje jsou zasílány běžným e-mailem, takže jde o nezabezpečený způsob komunikace. Pro maximální bezpečnost doporučujeme využít objednávku přes SMS.

Pomohla vám tato stránka?