Chci vidět vyúčtování

Podívejte se na své vyúčtování pohodlně v internetové samoobsluze Moje O2, v mobilní aplikaci Moje O2 nebo si nastavte pravidelné zasílání PDF faktury e-mailem a oznámení SMS zprávou.

Moje O2

Podívejte se na vyúčtování za posledních 18 měsíců ukládané v internetové samoobsluze Moje O2. Najdete zde i ostatní typy dokladů, jako jsou dobropisy, depozity, nebo smluvní pokuty. 

Aplikace Moje O2

Na vyúčtování se snadno podíváte i v mobilní aplikaci Moje O2. Budete tak mít vše vždy při ruce. A to nejen vyúčtování, ale i praktické nastavení O2 služeb kdykoli a kdekoli.

PDF e-mailem

Když nám dáte svoji
e-mailovou adresu, můžeme vám vyúčtování každý měsíc posílat až na 5 e-mailů. Je to zdarma a vyúčtování doručíme v podobě pdf. 

Do datové schránky

Vyúčtování vám můžeme zasílat také do datové schránky ve formátu PDF nebo ISDOC. Vše si můžete nastavit v Moje O2.

Info SMS o novém vyúčtování – vždy, když vám vystavíme nové vyúčtování, můžeme vám o tom dát vědět SMS zprávou nebo e-mailem. Zpráva obsahuje vše podstatné, co potřebujete k zaplacení vyúčtování: částku, číslo účtu, variabilní symbol i datum splatnosti. Služba je zdarma a zapnete ji v nastavení vyúčtování v Moje O2.

Mohlo by vás zajímat

Nepřišlo vám vyúčtování

Všechna vyúčtování za posledních 18 měsíců najdete v internetové samoobsluze Moje O2. Vyúčtování jsou tam ve formátu PDF i v on-line podobě. Dokumenty, které budete potřebovat, si můžete vytisknout nebo třeba uložit do počítače. Zjistíte zde, zda je také některá vaše faktura po splatnosti.

Moje O2 si také můžete zkontrolovat, jestli máte pro zasílání vyúčtování uloženou správnou e-mailovou adresu. Klikněte na Vyúčtování a potom na Nastavit vyúčtování a Zasílání emailem. Pokud adresa správná není, kliknutím na křížek ji zrušíte a do políčka níže přidáte novou adresu.

Pokud nemáte Moje O2 propojené s e-mailem, je možné si vyžádat za poplatek dle aktuálního ceníku opis vyúčtování na zákaznické lince O2, případně si Moje O2 aktivovat v jakékoli prodejně O2.

Neznáte heslo do Moje O2 nebo O2 ID? Nedaří se vám přihlásit?
 • Zapomenuté heslo snadno obnovíte volbou Nedaří se vám přihlásit? pod přihlašovacím oknem.
 • Pokud nemáte Moje O2 propojené s e-mailem a jste zároveň primárním správcem (kontaktní osobou) firmy, je nutné dorazit na jakoukoli naši prodejnu nebo se obrátit na obchodního zástupce a propojení aktivovat. Všechny ostatní kontaktní osoby se pak obrací na primárního správce firmy.

O2 ID je zpravidla e-mailová adresa, kterou jste si volili při aktivaci služeb od O2.

Jak v Moje O2 nastavit způsob zasílání vyúčtování?

Vše snadno nastavíte v sekci Vyúčtování/Nastavení vyúčtování (Případně vybrat plátce, na kterého změnu požadujete) /Zasílání vyúčtování a následnou volbou způsobu zasílání vyúčtování (e-mail, SMS, pošta).

Lze nastavit e-mail i SMS zároveň – viz obrázek.

vyuctovani

Tištěné do schránky

Vyúčtování vám rádi pošleme i v papírové podobě poštou přímo do schránky. Tuto možnost si nastavíte v Moje O2. Každé vyúčtování, které vám každý měsíc pošleme v tištěné podobě na uvedenou adresu, je zpoplatněno dle aktuálního ceníku. Tištěné vyúčtování si můžete nastavit přímo v Moje O2 volbou Nastavit vyúčtování/Zasílání vyúčtování/Zasílání poštou/Aktivovat.

vyuctovani_postou

WinPEÚ (Aplikace pro analýzu hovorů a práci s podrobným vyúčtováním)

Program WINPEU umožňuje zpracovávat data o telefonních hovorech v síti O2.
Je určený všem, kteří potřebují podrobnou analýzu velkého objemu dat. Program využívá data o hovorech ze služby Moje O2.

Více informací o WinPEÚ

Speciální typy faktur pro firemní zákazníky (Reverse charge)

Přenesená daňová povinnost k DPH (Reverse charge)

Co je reverse charge

Reverse charge neboli přenesená daňová povinnost k DPH je režim, při kterém neodvádí DPH z fakturovaných částek poskytovatel služby. Ve faktuře se uvádí pouze základ daně a text stanovený zákonem. DPH platí odběratel, který si musí DPH tzv. samovyměřit. V přiznání musí odvést DPH z částky fakturované poskytovatelem a současně uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu.

Na koho se reverse charge vztahuje

Reverse charge by se měl uplatnit na české ekonomicky aktivní plátce DPH vykonávající ekonomickou činnost, a to na transakce, jejichž předmětem je:

 1. poskytnutí přístupu k sítím elektronických komunikací nebo
 2. poskytnutí propojení sítí elektronických komunikací nebo
 3. nákup a prodej telekomunikačních služeb.
 • Nákup a prodej telekomunikačních služeb by měl zahrnovat jakýkoli nákup telekomunikačních služeb za účelem jejich dalšího prodeje třetím osobám. Reverse charge režim tedy mají u telekomunikačních služeb nastavený zákazníci, kteří služby řádným způsobem přeprodávají.
 • Ostatním zákazníkům poskytujeme telekomunikační služby jako konečnému spotřebiteli. Předpokládáme tedy, že naše telekomunikační služby dále nepřeprodávají, a proto se na ně reverse charge nevztahuje. Těmto zákazníkům vystavujeme daňové doklady ve standardním režimu DPH.
 • V případě, že příjemce telekomunikačních služeb tyto služby dále přeprodává a neprovede tzv. samovyměření daně v režimu přenesené daňové povinnosti, může mu finanční úřad doměřit špatně uplatněnou a odvedenou DPH včetně penále.

Podrobnější informace o rozsahu služeb, na které se režim přenesené daňové povinnosti k DPH vztahuje, najdete na stránkách finanční správy.

 

Na které služby se režim reverse charge vztahuje?

 • Reverse charge se vztahuje na služby elektronických komunikací, které spočívají převážně v přenosu signálu po sítích elektronických komunikací, typicky poskytnutí hlasových a datových služeb (fixních a mobilních).
 • Pokud je v rámci služby více různých plnění, posoudí se situace podle rozdělení na hlavní a vedlejší plnění. Režim se pak použije podle hlavního plnění (tj. podle hlavní podstaty služeb). Hraniční případy se řeší individuálně.
 • Režim se netýká faktur za jiné než telekomunikační služby, pronájem a nákup zboží.

 

Co když je pouze část služeb přeprodávána a část je pro interní užití?

 • Z výkladu Generálního finančního ředitelství vyplývá, že jakmile je i jen část služeb předprodávána, měl by se reverse charge uplatnit na všechny služby, včetně služeb používaných pro interní použití. Hraniční případy se řeší individuálně.

 

Jak se změní faktury za služby, které podléhají reverse charge režimu?

 • Daňový doklad pro účely DPH a účetnictví včetně standardních detailů k vyúčtování vám vystavíme a pošleme v tištěné podobě nebo elektronicky (podle toho, jak máte nastavené posílání vyúčtování).

 

Vztahuje se reverse charge i na subjekty státní správy?

 • Formálně ano. Aby se na ně ale režim reverse charge vztahoval, musí tyto subjekty O2 služby dál přeprodávat v rámci své ekonomické činnosti. To znamená, že musí jít o činnosti vykonávané mimo jejich statut – výkon státní správy.
 • Jde např. o státní podniky, obchodní korporace atp. U nich je potřeba písemné potvrzení, že jsou plátci DPH a služby od O2 využívají pro přeprodej v rámci své ekonomické činnosti.

Zasílání vyúčtování do datové schránky

Od 23. 11. 2022 máte možnost nechat si zasílat vyúčtování do datové schránky.

 • Státem garantované a vysoce zabezpečené prostředí.
 • Odesílatel a příjemce jsou ověření a důvěryhodní.
 • Zdarma odesílání do datové schránky orgánům veřejné správy a samosprávy.
 • Levnější způsob doručování firmám a podnikatelům oproti zasílání poštou. Zasílání je zpoplatněno částkou 19 Kč.
  Orgány veřejné moci mají službu zdarma.
 • Díky notifikacím víte ihned co a od koho vám přišlo.
 • Nepřečtená zpráva se nevrátí odesílateli, ale můžete si ji kdykoli přečíst.
 • Možnost zasílání vyúčtování ve formátu PDF a ISDOC.
Aktivace zasílání vyúčtování do datové schránky

1. V hlavním banneru zvolím možnost „Vyúčtování“.

Aktivace

2. Kliknu na „Nastavit vyúčtování“.

Aktivace

3. Vyberu konkrétní zákaznický účet, u kterého chci provést změnu.

Jak nastavit zasílání vyúčtování do datové schránky

4. V levém stromě zvolím možnost „Zasílání vyúčtování“.

Aktivace

5. Zobrazí se sekce umožňující změnu nastavení zasílání vyúčtování. Vyberu možnost „Zasílání do datové schránky“, které mám aktuálně neaktivní. Sekci rozbalím kliknutím na modrou šipku.

Jak nastavit zasílání vyúčtování do datové schránky

6. Zkontroluji automaticky vyplněné údaje a potvrdím je tlačítkem „Pokračovat“.

Jak nastavit zasílání vyúčtování do datové schránky

7. V nově zobrazené oblasti nastavím, jakým způsobem a v jaké formě si přeji vyúčtování do datové schránky dostávat. Výběr potvrdím tlačítkem „Aktivovat“.

Jak nastavit zasílání vyúčtování do datové schránky

8. Zasílání vyúčtování do datové schránky je nyní aktivní.

Jak nastavit zasílání vyúčtování do datové schránky

Deaktivace zasílání vyúčtování do datové schránky

1. V hlavním banneru zvolím možnost „Vyúčtování“.

Deaktivace

2. Kliknu na „Nastavit vyúčtování“.

Aktivace

3. Vyberu konkrétní zákaznický účet, u kterého chci provést změnu.

Deaktivace zasílání vyúčtování do datové schránky

4. V levém stromě zvolím možnost „Zasílání vyúčtování“.

Deaktivace zasílání

5. Zobrazí se sekce umožňující změnu nastavení zasílání vyúčtování. Vyberu možnost „Zasílání do datové schránky“, které mám aktuálně aktivní. Kliknu na tlačítko „Vypnout“.

Deaktivace zasílání vyúčtování do datové schránky

6. Zobrazí se informace, že probíhá objednávka (tj. deaktivace zasílání do datové schránky).

Deaktivace zasílání vyúčtování do datové schránky

7. Po dokončení objednávky je status služby „Neaktivní“.

Deaktivace zasílání vyúčtování do datové schránky

Změna zasílání vyúčtování do datové schránky

1. V hlavním banneru zvolím možnost „Vyúčtování“.

Změna zasílání

2. Kliknu na „Nastavit vyúčtování“.

Změna zasílání

3. Vyberu konkrétní zákaznický účet, u kterého chci provést změnu.

Změna zasílání vyúčtování do datové schránky

4. V levém stromě zvolím možnost „Zasílání vyúčtování“.

Změna zasílání

5. Zobrazí se sekce umožňující změnu nastavení zasílání vyúčtování. Vyberu možnost „Zasílání do datové schránky“, které mám aktuálně aktivní. Sekci rozbalím kliknutím na modrou šipku.

Změna zasílání vyúčtování do datové schránky

6. Zobrazí se aktuálně nastavené údaje.

Změna zasílání vyúčtování do datové schránky

7. Zde je možné provést 2 různé změny, a to:

 • Změnu ID datové schránky a název datové schránky.
 • Změnu formátu a způsobu zasílání vyúčtování.

Změna zasílání vyúčtování do datové schránky

8. Pokud chci změnit ID datové schránky nebo název, stisknu tlačítko „Změnit“.

Zobrazí se aktuální nastavení, které mohu následně přepsat. Změny uložím stisknutím tlačítka „Potvrdit změny“.

Změna zasílání vyúčtování do datové schránky

9. Pokud chci změnit formát a způsob zasílání vyúčtování, stisknu tlačítko „Změnit“.

Zobrazí se výchozí nastavení, které mohu upravit dle potřeby.

10. Provedu volbu, zda chci dostávat vyúčtování v příloze, či pouze upozornění.

Změna zasílání vyúčtování do datové schránky

11. U volby vyúčtování v příloze dále zvolím, v jakém detailu chci dostávat vyúčtování:

 • „Daňový doklad s rozpisem za jednotlivá čísla“ (obsahuje první stranu vyúčtování plus další stránky vyúčtování za jednotlivá telefonní čísla
 • „Jednostránkový daňový doklad“ (obsahuje pouze první stranu vyúčtování).

Změna zasílání vyúčtování do datové schránky

12. Zvolím formát vyúčtování, a to buď „Formát PDF“, nebo „Formát XML (ISDOC)“.

Změna zasílání vyúčtování do datové schránky

 

Formáty

 

13. Pomocí zaškrtávacího pole „Pro každý Zákaznický účet zašleme vyúčtování samostatně“ mám možnost nastavit sloučení, či rozdělení faktur:

 • Možnost sloučení faktur provede sloučení jednotlivých faktur za všechny zákaznické účty v daném zúčtovacím období a odeslání hromadně v rámci jedné emailové zprávy (tj. jeden email, více příloh) → pole „Pro každý Zákaznický účet zašleme vyúčtování samostatně“ není zaškrtnuto.
 • Možnost rozdělení faktur provede odeslání faktur za každý zákaznický účet v daném zúčtovacím období samostatně v jedné emailové zprávě (tj. jeden email, jedna příloha) → pole „Pro každý Zákaznický účet zašleme vyúčtování samostatně“ je zaškrtnuto.

Změna zasílání vyúčtování do datové schránky

14. Změny uložím stisknutím tlačítka „Aktivovat“.

Změna zasílání vyúčtování do datové schránky

15. Zobrazí se aktuální nastavení provedených změn.

Změna zasílání vyúčtování do datové schránky

Nové možnosti nastavení vyúčtování

Hlavní způsoby zasílání vyúčtování

Aktuálně je možné nastavit tyto hlavní způsoby zasílání vyúčtování:

 • Poštou
 • Do datové schránky
 • E-mailem

Jednotlivé způsoby lze libovolně kombinovat dle potřeby. Minimálně jedna z možností však musí být vybrána (aktivována, status „Aktivní“).
Jako doplněk k hlavnímu způsobu zasílání vyúčtování si můžete nastavit zasílání notifikace SMS zprávou.

Nastavení formátu vyúčtování

Pro vámi zvolený způsob zasílání vyúčtování můžete nově nastavit formát vyúčtování:

 • „Daňový doklad s detailním rozpisem za jednotlivá čísla“ (obsahuje první stranu vyúčtování plus další stránky vyúčtování za jednotlivá telefonní čísla).
 • „Jednostránkový daňový doklad“ (obsahuje pouze první stranu vyúčtování).
Pomohla vám tato stránka?