Registrace firmy a získání certifikátu pro EET

 

Na začátek se seznamte se zkratkami FIK, BKP a PKP

Budete se s nimi setkávat nejen při instalaci eKasy

BKP (bezpečnostní kód poplatníka)
Unikátní kód, který se vždy tiskne na účtenku a vygeneroval ho pokladní systém.
Je důkazem, že danou účtenku vydal tento konkrétní podnikatel.

FIK (fiskální identifikační kód)
Unikátní kód, který vygenerovala daňovou správou po tom, co jste odeslali evidovanou platbu.
FIK je potvrzením o zaevidování vaší tržby a je vytištěný na účtence.

PKP (podpisový kód poplatníka)
Identifikační kód generovaný pokladním systémem.
Pokud dojde k výpadku připojení nebo evidujete tržby ve zjednodušeném režimu, tiskne se na účtenku namísto FIK kódu.

1. On-line nebo off-line evidence tržeb

Své tržby můžete evidovat v on-line nebo ve zjednodušeném off-line režimu.

On-line režim

Jako podnikatel jste nejpozději v okamžiku uskutečnění evidované tržby povinen zaslat datovou zprávou údaje správci daně a vystavit účtenku zákazníkovi.

 

Veškeré tržby tak evidujete on-line prostřednictvím internetu.

 

Při technické závadě nebo po dočasném výpadku internetu musíte údaje o tržbě elektronicky poslat nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby.

OFF-LINE režim

Off-line režim můžete využít, pokud by vám on-line evidence tržeb znemožnila či významně ztížila plynulý výkon vaší podnikatelské činnosti.
 

Nárok na evidenci v off-line režimu posuzuje jeho správce daně na základě písemné žádosti o povolení evidence tržeb ve zjednodušeném režimu. Žádost je bezplatná a měla by obsahovat veškeré údaje o podnikateli, včetně IČ, DIČ, popis podnikatelské činnosti apod.
 

Správce daně prošetří, jestli máte nárok na evidenci tržeb ve zjednodušeném režimu. Když  uzná nárok na zjednodušenou evidenci tržeb, musíte poslat datovou zprávu s údaji o tržbě správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby a nemusíte uvádět na účtence fiskální identifikační kód (FIK).

2. Registrace firmy a získání autentizačních údajů

Autentizační údaje jsou vlastně přihlašovací údaje na portál správce daně. Zažádat o o ně můžete dvojím způsobem - elektronicky, nebo osobně:

Elektronicky prostřednictvím Datové schránky (přibližně 3 dny)

Předpokladem je, že máte zřízenou Datovou schránku.

 

1. Na daňovém portálu vyplňte Žádost o autentizační údaje do EET

2. Vyplňte informace o podání a příslušném správci daně v sekci Záhlaví, potom identifikační údaje poplatníka v sekci PoplatníkZabezpečení a nakonec všechny údaje zkontrolujte v Závěru.

Osobně (cca 30 minut)

Osobně můžete o autentizační údaje požádat na libovolném finančním úřadu. Údaje tam získáte „okamžitě“.

3. Vygenerovat a nahrát certifikát

Dále si zde vygenerujte a do svého počítače stáhněte certifikát (nebo certifikáty, pokud jich potřebuje více).
Připravte si USB flash disk a postupujte podle tohoto návodu

Jako podnikatel jste také povinen oznámit údaje o provozovnách, ve kterých svou činnost vykonáváte a to na Daňovém portálu.

4. Oznámit v provozovně, že evidujete tržby

Další povinností podnikatele je viditelné oznámení v provozovně o tom, že podnik eviduje tržby. S eKasou Vám postačí informativní nálepka, která je součástí balení. Pouze na ní označte, zda evidujete tržby v on-line nebo off-line režimu.

Pomohla vám tato stránka?
Podmínky používání cookies