Synchronizace eKanceláře a eKasy s ekonomickými systémy

Z pohledu firemních dat můžete eKasu používat dvojím způsobem:

 • Samostatná eKasa
  Veškeré informace (prodejní doklady a stav skladu) jsou vedené přímo v eKase a v eKanceláři.
 • eKasa synchronizovaná s firemním ekonomickým systémem
  Hlavní databází pro data je firemní ekonomický systém. To znamená, že eKasa je externím pokladním zařízením, které synchronizuje data s firemním ekonomickým systémem. Jedná se především o prodejní doklady a skladové zásoby.

S jakým systémem potřebujete data synchronizovat?

Manuální synchronizace dat se systémem POHODA

Manuální synchronizace je nejjednodušším způsobem, jak synchronizovat data mezi eKasou a ekonomickým systémem POHODA. Synchronizace probíhá pomocí importu a exportu XML souborů. Uživatel má zároveň tento proces plně pod kontrolou a přesně ví, kdy jaká data byla synchronizována.

Menu pro synchronizaci dat naleznete v eKanceláři v menu Nastavení pokladny dále Pohoda – manuální synchronizace.

V případě synchronizace skladu eKasy s účetním systémem se aktuální skladová data eKasy přepíší skladovými daty z účetního systému. Tato změna je nevratná.

Zálohu aktuálních dat eKasy lze provést přímo v eKase přes ikony: Menu/Nápověda/Záloha na USB/Archivace údajůSynchronizace je povolena, pokud uživatel potvrdí, že je s touto informací srozuměn.

Menu eKanceláře nabízí dvě možnosti přenosu dat,

Import dat z POHODY do eKanceláře

Importem se rozumí nahrání XML souboru obsahujícího aktuální stav skladu do eKasy. Tento XML soubor je nutné vyexportovat pro požadovaný sklad z POHODy.

POHODA umožňuje XML import/export přes příkazový řádek nebo prostřednictvím XML průvodce. Podrobný popis těchto postupů najdete v uživatelské příručce k Ekonomickému systému POHODA. 
Vygenerovaný XML soubor je třeba uložit na disk počítače, který je používán pro eKancelář.

Následně uživatel v eKanceláři:

 1. Vybere požadovaný XML soubor pro import 
 2. Pomocí tlačítka Import nahraje data do eKanceláře a eKasy 

Export dat z eKanceláře do POHODY

Exportem se rozumí přenos prodejních dokladů pomocí XML souboru z eKanceláře/eKasy do POHODY.

 1. Export prodejních dokladů lze z eKanceláře provést pomocí tlačítka Export
 2. Exportovaný soubor se uloží do stažených souborů

Následně je třeba XML soubor s Prodejkami uložit na disk počítače, na kterém je instalována POHODA pomocí XML importu nahrát data do POHODY.

Více informací k XML importu dat do POHODY najdete na: https://www.stormware.cz/prirucka-pohoda-online/

Synchronizace dat se systémem iDoklad a Money

Dalším systémem, se kterým lze synchronizovat data z eKanceláře, je ekonomický systém Money od společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Synchronizace probíhá přes webovou aplikaci iDoklad, kterou je možné propojit s účetními systémy Money S3, S4, S5.

iDoklad a propojení s Money systémem

Pokud máte některý z účetních systémů Money S3, S4, S5, budete potřebovat ještě webovou aplikaci pro iDoklad umožňující propojení s dalšími aplikacemi. Aktivace a používání této aplikace, sloužící především pro on-line fakturaci, je zdarma. Aktivovat iDoklad účet si můžete na stránce https://www.idoklad.cz/.

Následně je třeba podle následujícího návodu propojit iDoklad s Vaším Money účetním SW: http://www.money.cz/idoklad/propojeni-s-ucetnimi-systemy/

iDoklad a propojení s eKanceláří

Nyní můžete přistoupit k propojení iDokladu s eKanceláří. Pro synchronizaci si nejdříve nastavte v iDokladu API pro komunikaci s externími Systémy.

To provedete v iDoklad menu:

 • Nastavení (Symbol v pravém horním rohu) – (1)
 • Vyberte z menu položku Uživatel – (2)
 • V Nastavení API stiskněte tlačítko Generovat – (3)
 • Vygenerované údaje uložte pomocí tlačítka Uložit – (4)

idoklad 01

V eKanceláři proveďte následující kroky:

 • Vyberte požadovanou eKasu, kterou chcete synchronizovat s iDoklad – (1+2)
 • V horním menu zvolte položku Nastavení (3)
 • Následně v levém menu vyberte iDoklad/Money synchronizace – (4)

 

ekancelar 01

Teď můžete nastavit a spustit synchronizaci:

 • Do polí iDoklad API – Client ID a iDoklad API – Client Secret vyplňte přihlašovací údaje z iDokladu, které jste si vygenerovali v předchozí kapitole – (5+6)
 • Pokud chcete synchronizovat Seznam produktů z eKasy do iDokladu nastavte Synchronizaci produktů na ANO nebo NE kliknutím na tlačítko – (7)

Následně máte dvě možnosti pro synchronizaci účtenek a seznamu produktů z eKasy do iDokladu

 • Manuální synchronizace (8). Vše máte plně pod kontrolou, přenos probíhá vždy na základě Vašeho požadavku.
 • Automatická synchronizace probíhá automaticky na pozadí několikrát denně (přibližně každých 6 hodin). Status synchronizace zobrazuje, zda je automatická synchronizace Aktivní nebo Neaktivní (9)
 • Dole uvidíte datum a čas poslední synchronizace. (Záznam je validní pro manuální i pro automatickou synchronizaci) – (10)

Kontrola importu v iDokladu

Správnost importu si můžete zkontrolovat v aplikaci iDoklad.
Seznam importovaných produktů naleznete přes záložku Ceník/Sklad Seznam:

idoklad 02

Seznam importovaných účtenek přes záložku Prodej - Prodejky:

idoklad 03

Synchronizace dat se systémem Helios Orange

Postup popisuje synchronizaci účtenek z eKanceláře s ekonomickým systémem Helios Orange od společnosti Asseco Solutions, a.s.
Pro propojení s externími systémy je nutno použít aktuální verzi Helios Orange SW a plugin „Import z eKasy“, který je třeba doinstalovat.

Instalace pluginu „Import eKasa“

1. Nejdříve zkontrolujte verzi Vašeho Helios Orange software.
Instalace pluginu je možná pouze pro SW verze 2.0.2017.0303. a novější.

Aktuální SW verzi zjistíte pomocí tlačítka „Helios Store…“ na hlavní nástrojové liště. Z tohoto menu můžete provést i aktualizaci Helios Orange na poslední verzi. Pro aktualizaci stačí odkliknout „stáhnout novou verzi“ a stisknout tlačítko „Instalovat“.

Podrobnější informace o aktualizaci

Helios 01

2. Nainstalujte plugin

pomocí tlačítka "Helios Store…" v nástrojové liště zobrazíte přehled "Helios Store", kde zvolíte podzáložku "Kompletní seznam". Pokud máte plugin koupený, můžete si ho vyhledat ve sloupci "Veřejné jméno" pomocí názvu „Import z eKasa“. Následně je třeba kliknout na tlačítko „Přidat“, a dále pomocí tlačítka Instalovat můžete plugin nainstalovat.

Podrobnější informace k instalaci pluginů

helios 2

Nastavení synchronizace

V eKanceláři proveďte následující kroky

 • Vyberte požadovanou eKasu, kterou chcete synchronizovat – (1+2)
 • V horním menu vyberte položku Nastavení pokladny (3)
 • Následně v levém menu vyberte HELIOS Orange (4)

helios a ekancelar

Synchronizace přes Cloudové úložiště

Synchronizace v tomto případě probíhá přes vyhrazené cloudové úložiště. Po nastavení bude eKasa na toto úložiště ukládat prodejní doklady, které z tohoto úložiště bude systém Helios Orange stahovat.

 • Nejdříve je potřeba vygenerovat přístupové údaje, které následně zadáte do Vašeho systému HELIOS – (6)
 • eKancelář Vám vygeneruje přístupové údaje k Vašemu Cloudovému úložišti pro sdílení dat, které zadáte do synchronizačního pluginu Helios Orange – (7+8)

Pokud je Váš synchronizační plugin Helios Orange, můžete začít synchronizovat data

 •  Manuální synchronizace umožňuje spustit synchronizaci na základě Vašeho požadavku, vše máte plně pod kontrolou (9)
 •  Automatická synchronizace probíhá automaticky na pozadí několikrát denně (přibližně každých 6 hodin). Status synchronizace zobrazuje, zda je automatická synchronizace Aktivní nebo Neaktivní – (10)
 • Dole vidíte datum a čas poslední synchronizace. (Záznam je validní pro manuální i pro Automatickou synchronizaci) – (11)

Manuální synchronizace

Synchronizaci můžete provést zcela manuálně pomocí tlačítka Generovat exportní soubor – (5)

Stažený soubor ručně přenesete do počítače, kde je nainstalovaný program Helios Orange a pomocí pluginu manuálně naimportujete – vše máte plně pod kontrolou.

Pomohla vám tato stránka?
Podmínky používání cookies