Elektronická fakturace s naší společností probíhá dvěma způsoby v závislosti na tom, z jaké země dodavatel pochází.

Český dodavatel – fakturace přes datové schránky ve formátu ISDOC

Zahraniční dodavatel – fakturace na emailovou schránku efaktury@o2.cz  

  • Přílohy k fakturám jsou součástí emailu
  • Faktura musí být ve formátu PDF, XLS, XLSX, DOC nebo DOCX
  • Faktura nebude zasílána současně i jiným způsobem
  • Nutnost elektronického podpisu

V případě nesplnění těchto podmínek jsou závazky nuceny takto doručenou emailovou zprávu vrátit a bude považována za nedoručenou. Pokud budou přílohy přímo součástí faktury, tj. v jednom souboru, můžete do jednoho emailu vložit více faktur. V opačném případě (tj. příloha je samostatným souborem) prosíme o zaslání každé faktury s přílohou zvlášť v samostatném emailu. Pokud má dodavatel s fakturou jakýkoliv problém, může se obrátit na Závazky na čísle 800 177 247, email zavazky@o2.cz