Strategie O2 v oblasti společenské odpovědnosti spočívá, za současného zajišťování udržitelného rozvoje společnosti, na těchto pilířích: řízení reputačních rizik, využívání vhodných příležitostí a vytváření stabilních vztahů s našimi zainteresovanými subjekty.

Odpovědný přístup je nedílnou součástí firemní kultury, pomáhá nám věnovat pozornost těm oblastem, ve kterých mohou být naše konání a produkty přínosem a přinášet tak pozitivní změny. Chceme pomáhat utvářet budoucnost našich zákazníků, zaměstnanců a okolního světa a chceme být vnímáni jako firma realizující udržitelné podnikání.

Jak vypadá náš odpovědný přístup v České Republice? Pokud se chcete o našich konkrétních aktivitách dozvědět více, pokračujte na Myslíme na.