Výsledky společenské odpovědnosti O2 Czech Republic a.s. byly do roku 2016 každoročně součástí výroční zprávy ověřované nezávislým auditorem.

Od roku 2017 jsou výsledky společenské odpovědnosti O2 Czech Republic a.s. uváděny v rámci Zprávy o nefinančních ukazatelích vydávané podle § 32f a násl. zákona č. 563/1991 Sb., která doplňuje výroční zprávu ověřovanou nezávislým auditorem.

V minulých letech byly každoročně součástí souhrnné zprávy skupiny Telefónica S.A. pro oblast společenské odpovědnosti a dlouhodobě udržitelný rozvoj (vyjma údajů, ohledně spotřeby energií, jež byly předmětem interního auditu). Účelem souhrnné zprávy bylo vyjádření závazku společnosti k dodržování desatera zásad vyhlášených Spojenými národy v rámci celosvětové iniciativy „Global Compact“. Zároveň byly dodržovány požadavky indexu globálního reportingu (GRI) a Dow Jonesova indexu dlouhodobě udržitelného rozvoje společnosti.