Politika řízení služeb informačních technologií

Společnost O2 Czech Republic a.s. klade na kvalitu svých služeb velký důraz. Většina těchto služeb je poskytovaná prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Zaměření na zákazníka

Zákazník a jeho vnímání námi poskytovaných služeb jsou pro nás prioritou. Jeho spokojenost je podmínkou trvalého úspěchu a ziskovosti naší společnosti. Zpětná vazba od našich zákazníků, zjišťování jejich potřeb je důležitým faktorem úspěchu našich podnikatelských aktivit.

Služby, zajištění jejich kontinuity a rozvoje

Služby poskytujeme v souladu s požadavky zákazníků a všemi dalšími relevantními požadavky. Při plnění požadavků na bezpečnost využíváme certifikovaného systému řízení bezpečnosti informací. V případě technických či jiných obtíží garantujeme našim zákazníkům odpovídající kontinuitu a dostupnost služeb, tak aby byly naplněny příslušné dohody o úrovních služeb a ošetřena identifikovaná rizika. Neustálý rozvoj poskytovaných služeb a vývoj služeb nových je nosným pilířem našeho podnikatelského záměru.

Design a řízení procesů

Procesy poskytování služeb prostřednictvím informačních a komunikačních technologií jsou navrhovány tak, aby zajišťovaly kvalitu a tím i hodnotu poskytovaných služeb. Důraz je kladen zejména na jejich pružnost, rychlé odezvy na požadavky zákazníků a v neposlední řadě na nákladovost spojenou s jejich provozem. Systematickým monitorováním, měřením, vyhodnocováním a optimalizací procesů zajišťujeme jejich vysokou úroveň, na kterou se naši zákazníci i partneři mohou spolehnout.

Neustálé učení se, inovace a zlepšování

Důrazem na kvalitu poskytovaných služeb zajišťujeme nejen jejich efektivní rozvoj, ale i bezprostřední návaznost s jednotlivými souvisejícími procesy. Základním předpokladem pro splnění zmíněných úkolů je stanovení vlastníka každého procesu, který je odpovědný za správné, efektivní a účinné nastavení procesu i za dokumentování znalostí a který ve spolupráci s vrcholovým vedením zabezpečuje pro tyto činnosti potřebné zdroje.

Neustálé učení se, inovace a zlepšování

Politika neustálého zlepšování a zvyšování efektivity poskytovaných služeb informačních technologií je naplňována prostřednictvím kontinuální optimalizace procesů společnosti a jejich porovnáváním s nejlepší praxí - ITIL verze 3. Ověřené technické novinky i složité technologie přinášíme ve srozumitelné, snadno použitelné a spolehlivé podobě tak, aby přispívaly ke zvyšování kvality života našich zákazníků a v konečném důsledku společnosti jako takové.

V Praze 18. 4. 2018

Jindřich Fremuth, Generální ředitel O2 Czech Republic a.s.