Politika managementu služeb

Společnost O2 Czech Republic a.s. klade velký důraz na kvalitu svých služeb. Většina těchto služeb je poskytovaná prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Zaměření na zákazníka

Zákazník a jeho vnímání námi poskytovaných služeb jsou pro nás prioritou. Spokojenost externích i interních zákazníků je podmínkou trvalého úspěchu a ziskovosti naší společnosti. Zpětná vazba od našich zákazníků, zjišťování jejich potřeb je důležitým faktorem úspěchu našich podnikatelských aktivit.

Služby, zajištění jejich kontinuity a rozvoje

Služby poskytujeme v souladu s požadavky zákazníků a všemi dalšími relevantními požadavky. Při plnění požadavků na bezpečnost využíváme certifikovaného systému řízení bezpečnosti informací. V případě technických či jiných obtíží garantujeme našim zákazníkům odpovídající dostupnost a kontinuitu služeb, tak aby byly naplněny příslušné dohody o úrovních služeb a ošetřena identifikovaná rizika. Rozvoj poskytovaných služeb a vývoj služeb nových je nosným pilířem našeho podnikatelského záměru.

Design a řízení procesů

Procesy poskytování služeb prostřednictvím informačních a komunikačních technologií jsou navrhovány tak, aby poskytované služby přinášely zákazníkům požadovanou hodnotu. Důraz je kladen zejména na jejich pružnost, rychlé odezvy na požadavky zákazníků a na nákladovost spojenou s jejich provozem. Systematickým monitorováním, měřením, vyhodnocováním a optimalizací procesů zajišťujeme jejich vysokou úroveň, na kterou se naši zákazníci i partneři mohou spolehnout.

Neustálé učení se, inovace a zlepšování

Politiku neustálého zlepšování a zvyšování efektivity poskytovaných služeb a celého systému managementu služeb naplňujeme prostřednictvím kontinuální optimalizace procesů a jejich porovnáváním s nejlepší praxí – ITIL. Ověřené technické novinky i složité technologie přinášíme ve srozumitelné, snadno použitelné a spolehlivé podobě tak, aby pomáhaly našim zákazníkům v dosahování jejich cílů.

V Praze 7. 4. 2021

Jindřich Fremuth, Generální ředitel O2 Czech Republic a.s.