Neustále usilujeme o zvyšování spokojenosti našich zákazníků, zefektivňování interních procesů a o úspory nákladů. Svědčí o tom udělené certifikáty pro systém managementu kvality dle ISO 9001 a systém managementu služeb IT podle normy ISO/IEC 20000. Certifikát pro systém managementu kvality jsme získali již v roce 1999.

Na trhu se chceme odlišit především prostřednictvím pozitivní zákaznické zkušenosti, kvalitou a spolehlivostí služeb a péčí o zákazníky. Chceme si u našich zákazníků vybudovat exkluzivní postavení – získat si a udržet jejich důvěru a přesvědčit je, aby se při uspokojování všech svých potřeb v oblasti telekomunikací spolehli výhradně na nás.

Při všech našich aktivitách, ať již ve vztahu k zákazníkům, dodavatelům, akcionářům či dalším zainteresovaným stranám, je přitom základním pilířem naší firemní kultury dodržování etických zásad vyjádřených v Etickém kodexu.