Spokojení a motivovaní zaměstnanci jsou klíčem našeho úspěchu. Proto jim vytváříme bezpečné a neohrožující pracovní prostředí. Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zabezpečena minimálně podle požadavků právních předpisů, o čemž svědčí certifikát udělený dle mezinárodní normy ISO 45001.