Společnost O2 Czech Republic a.s. kromě vlastní podnikatelské činnosti vlastní též podíly v jiných společnostech. Vztah k těmto společnostem a majetkovému podílu v nich se liší podle velikosti podílu, možnosti uplatňovat vliv v těchto společnostech a také podle vůle dané společnosti přímo řídit.

Dceřiné společnosti v rámci koncernu

O2 Czech Republic a.s. stojí jako řídící osoba v čele koncernu v souladu s § 79 a násl. zákona o obchodních korporacích. Model koncernového řízení je uplatňován na následující dceřiné společnosti:

Obchodní firma Základní kapitál Podíl O2 CR na základním kapitálu
O2 IT Services s.r.o. * 200 000 000 Kč 100,00 %
4Local, s.r.o. 67 765 000 Kč 100,00 %
O2 Family, s.r.o. 200 000 Kč 100,00 %
O2 TV s.r.o. 1 000 000 Kč 100,00 %
eKasa s.r.o. 100 000 Kč 100,00 %
O2 Financial Services s.r.o. 200 000 Kč 100,00 %
Bolt Start Up Development a.s. 2 000 000 Kč 100,00 %
O2 Slovakia, s.r.o. 103 203 437 EUR 100,00 %
O2 Business Services, a. s. ** 25 000 EUR 100,00 %

* Model koncernového řízení uplatňován od 22. 12. 2015
** Vlastněno prostřednictvím dceřiné společnosti O2 Slovakia, s.r.o.
 

Další dceřiné společnosti

Společnost O2 Czech Republic a.s. dále ovládá jako mateřská společnost ve smyslu § 74 zákona o obchodních korporacích, tyto dceřiné společnosti:

Obchodní firma Základní kapitál Podíl O2 CR na základním kapitálu Poznámka
mluvii.com s.r.o. 200 000 Kč 100,00 % Vlastněno prostřednictvím dceřiné společnosti Bolt Start Up Development a.s.
INTENS Corporation s.r.o. 210 000 Kč 100,00 % Vlastněno prostřednictvím dceřiné společnosti Bolt Start Up Development a.s.
Smart home security s.r.o. 5 000 Kč 100,00 % Vlastněno prostřednictvím dceřiné společnosti Bolt Start Up Development a.s.

Společný podnik (joint venture)

Společnost O2 Czech Republic a.s. rovněž vlastní majetkové podíly ve společnostech, které jsou společným podnikem O2 Czech Republic a.s. a jiné osoby.

Obchodní firma Základní kapitál Podíl O2 CR na základním kapitálu Poznámka
Tesco Mobile ČR s.r.o. 200 000 Kč 50,00 % Společný podnik se společností Tesco Stores ČR a.s.
Tesco Mobile Slovakia, s.r.o. 5 000 EUR 50,00 % Vlastněno prostřednictvím dceřiné společnosti O2 Slovakia, s.r.o. Společný podnik s Tesco Stores SR, a.s.

Ostatní majetkové účasti

Společnost O2 Czech Republic a.s. dále vlastní majetkové podíly v jiných společnostech. O2 Czech Republic a.s. tyto společnosti neřídí ani neovládá:

Obchodní firma Základní kapitál Podíl O2 CR na základním kapitálu Poznámka
Emeldi Technologies, s.r.o. 100 000 Kč 51,00 %  
První certifikační autorita, a.s. 20 000 000 Kč 23,25 %  
Dateio s.r.o. 201 000 Kč 21,40 % Vlastněno prostřednictvím dceřiné společnosti Bolt Start Up Development a.s.
AUGUSTUS, spol. s r.o. 166 000 Kč 39,76 % Vlastněn pouze menšinový podíl bez možnosti uplatňovat vliv.