Společnost O2 Czech Republic a.s. kromě vlastní podnikatelské činnosti vlastní též podíly v jiných společnostech. Vztah k těmto společnostem a majetkovému podílu v nich se liší podle velikosti podílu, možnosti uplatňovat vliv v těchto společnostech a také podle vůle dané společnosti přímo řídit.

Dceřiné společnosti v rámci koncernu

O2 Czech Republic a.s. stojí jako řídící osoba v čele koncernu v souladu s § 79 a násl. zákona o obchodních korporacích. Model koncernového řízení je uplatňován na následující dceřiné společnosti:

Obchodní firma Základní kapitál Podíl O2 CR na základním kapitálu
O2 IT Services s.r.o. * 200 000 000 Kč 100,00 %
O2 TV s.r.o. 1 000 000 Kč 100,00 %
O2 Financial Services s.r.o. 200 000 Kč 100,00 %

* Model koncernového řízení uplatňován od 22. 12. 2015

Další dceřiné společnosti

Společnost O2 Czech Republic a.s. dále ovládá jako mateřská společnost ve smyslu § 74 zákona o obchodních korporacích, tyto dceřiné společnosti:

Obchodní firma Základní kapitál Podíl O2 CR na základním kapitálu
INTENS Corporation s.r.o. 210 000 Kč 100,00 %
O2 CRM Services s.r.o. 5 000 Kč 100,00 %

Společný podnik (joint venture)

Společnost O2 Czech Republic a.s. rovněž vlastní majetkové podíly ve společnostech, které jsou společným podnikem O2 Czech Republic a.s. a jiné osoby.

Obchodní firma Základní kapitál Podíl O2 CR na základním kapitálu Poznámka
Tesco Mobile ČR s.r.o. 200 000 Kč 50,00 % Společný podnik se společností Tesco Stores ČR a.s.

Ostatní majetkové účasti

Společnost O2 Czech Republic a.s. dále vlastní majetkové podíly v jiných společnostech. O2 Czech Republic a.s. tyto společnosti neřídí ani neovládá:

Obchodní firma Základní kapitál Podíl O2 CR na základním kapitálu Poznámka
První certifikační autorita, a.s. 20 000 000 Kč 23,25 %  
Dateio s.r.o. 210 716 Kč 13,01 % Vlastněno prostřednictvím dceřiné společnosti O2 IT Services s.r.o.