O2 Czech Republic je společností, která chce dlouhodobě přispívat k rozkvětu české kultury budováním a provozováním moderních komunikačních kanálů umožňujících kvalitní a rychlou výměnu informací. Kultura, to je komunikace, výměna intelektuálních i emocionálních zážitků, pojmenovávání věcí a dějů a neoddělitelná součást lidského života. Nejen proto se naše společnost rozhodla podporovat tyto projekty.