Vlastnická struktura

Podíl na zákl. kapitálu Podíl na hlas. právech Vlastník počet kusů akcií jmenovitá hodnota akcie ISIN celkový objem emise
1 100 CZ0008467115 100
251 472 290 10 CZ0009093209 2 514 722 900
81,06% 83,58% Skupina PPF Celková hodnota podílu 2 514 723 000
3,01% 0,00% O2 Czech Republic (vlastní akcie)  1) 2) 9 337 910 10 CZ0009093209   93 379 100
15,93% 16,42% Ostatní soukromí / institucionální investoři (free float)   49 409 857 10 CZ0009093209   494 098 570
  Celkový základní kapitál 3 102 200 670

1) V souladu s § 309 odst. 1 zákona o obchodních korporacích O2 Czech Republic nevykonává hlasovací práva spojená s vlastními akciemi
2) Informace o průběhu nakupování vlastních akcií jsou uvedeny zde
* Aktualizace k 31. 12. 2019