Snížení emisního ážia společnosti

Snížení emisního ážia společnosti v roce 2021

Kromě výplaty dividendy za rok 2020 ve výši 17 Kč na akcii před zdaněním na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč (více informací zde) přijala valná hromada společnosti, která rozhodovala písemnou formou mimo zasedání s hlasováním od 28. května do 14. června 2021, usnesení, kterým schválila rozdělení části emisního ážia společnosti mezi akcionáře následujícím způsobem:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje rozdělení části emisního ážia společnosti mezi akcionáře ve stávající výši 4 806 069 651,19 Kč takto:

 • emisní ážio společnosti bude rozděleno (sníženo) v rozsahu 1 203 528 628,00 Kč,
 • na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč bude připadat částka ve výši 4 Kč před zdaněním,
 • na akcii v nominální hodnotě 100 Kč bude připadat částka ve výši 40 Kč před zdaněním,
 • za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů bude příslušná daň sražena (odečtena) společností před uskutečněním výplaty,
 • výplata bude provedena na základě výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost k datu 21. června 2021 (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti k uvedenému datu),
 • částka určená k výplatě bude splatná dne 21. července 2021. Za výplatu podílu na emisním ážiu odpovídá představenstvo společnosti a výplata bude provedena na náklady společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s. a v ohledech neupravených tímto usnesením bude provedena zejména v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.

Snížení emisního ážia společnosti v roce 2020

Kromě schválení výplaty dividendy za rok 2019 ve výši 17 Kč na akcii před zdaněním na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč (více informací zde ) představenstvem společnosti přijala valná hromada společnosti, která rozhodovala mimo zasedání s hlasováním od 11. května do 17. června 2020, usnesení, kterým schválila rozdělení části emisního ážia společnosti mezi akcionáře následujícím způsobem:

Valná hromada schvaluje rozdělení části emisního ážia společnosti mezi akcionáře ve Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje rozdělení části emisního ážia společnosti mezi akcionáře ve stávající výši 8 263 773 333,91 Kč takto:

 1. emisní ážio společnosti bude rozděleno (sníženo) v rozsahu až 1 240 880 268,00 Kč,
 2. součástí obchodního majetku společnosti jsou rovněž vlastní akcie společnosti. Společnosti nevznikne právo na výplatu částky související s výplatou emisního ážia; příslušná částka (tj. příslušná část výše uvedené maximální částky) zůstane na účtu emisního ážia,
 3. na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč bude připadat částka ve výši 4 Kč před zdaněním,
 4. na akcii v nominální hodnotě 100 Kč bude připadat částka ve výši 40 Kč před zdaněním,
 5. s ohledem na výše uvedená ustanovení tohoto usnesení bude konečná celková částka vyplacená akcionářům, stejně jako zbývající výše emisního ážia, záviset na skutečném počtu vlastních akcií v majetku společnosti,
 6. za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů bude příslušná daň sražena (odečtena) společností před uskutečněním výplaty,
 7. výplata bude provedena na základě výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost k datu 23. 5. 2020 (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti k uvedenému datu),
 8. částka určená k výplatě bude splatná dne 22. 6. 2020. Za výplatu podílu na emisním ážiu odpovídá představenstvo společnosti a výplata bude provedena na náklady společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s. a v ohledech neupravených tímto usnesením bude provedena zejména v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.

Snížení emisního ážia společnosti v roce 2019

Kromě schválení výplaty dividendy za rok 2018 ve výši 17 Kč na akcii před zdaněním na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč (více informací zde) přijala valná hromada společnosti, která se konala 4. června 2019, usnesení, kterým schválila rozdělení části emisního ážia společnosti mezi akcionáře následujícím způsobem:

Valná hromada schvaluje rozdělení části emisního ážia společnosti mezi akcionáře ve stávající výši 9 469 872 293,91 Kč takto:

 1. emisní ážio společnosti bude rozděleno (sníženo) v rozsahu až 1 240 880 268,00 Kč,
 2. součástí obchodního majetku společnosti jsou rovněž vlastní akcie společnosti. Společnosti nevznikne právo na výplatu částky související s výplatou emisního ážia; příslušná částka (tj. příslušná část výše uvedené maximální částky) zůstane na účtu emisního ážia,
 3. na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč bude připadat částka ve výši 4 Kč před zdaněním,
 4. na akcii v nominální hodnotě 100 Kč bude připadat částka ve výši 40 Kč před zdaněním,
 5. s ohledem na výše uvedená ustanovení tohoto usnesení bude konečná celková částka vyplacená akcionářům, stejně jako zbývající výše emisního ážia, záviset na skutečném počtu vlastních akcií v majetku společnosti,
 6. za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů bude příslušná daň sražena (odečtena) společností před uskutečněním výplaty,
 7. výplata bude provedena na základě výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost k datu 4. června 2019 (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti k uvedenému datu),
 8. částka určená k výplatě bude splatná dne 4. července 2019. Za výplatu podílu na emisním ážiu odpovídá představenstvo společnosti a výplata bude provedena na náklady společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s. a v ohledech neupravených tímto usnesením bude provedena zejména v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.

Další podrobnosti o způsobu výplaty naleznete zde.
Informace o zdanění částky odpovídající rozdělení části emisního ážia naleznete zde.

Snížení emisního ážia společnosti v roce 2018

Kromě schválení výplaty dividendy za rok 2017 ve výši 17 Kč na akcii před zdaněním na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč (více informací zde) přijala valná hromada společnosti, která se konala 4. června 2018, usnesení, kterým schválila rozdělení části emisního ážia společnosti mezi akcionáře následujícím způsobem:

Valná hromada schvaluje rozdělení části emisního ážia společnosti mezi akcionáře ve stávající výši 10 675 971 253,91 Kč takto:

 1. emisní ážio společnosti bude rozděleno (sníženo) v rozsahu až 1 240 880 268,00 Kč,
 2. součástí obchodního majetku společnosti jsou rovněž vlastní akcie společnosti. Společnosti nevznikne právo na výplatu částky související s výplatou emisního ážia; příslušná částka (tj. příslušná část výše uvedené maximální částky) zůstane na účtu emisního ážia,
 3. na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč bude připadat částka ve výši 4 Kč před zdaněním,
 4. na akcii v nominální hodnotě 100 Kč bude připadat částka ve výši 40 Kč před zdaněním,
 5. s ohledem na výše uvedená ustanovení tohoto usnesení bude konečná celková částka vyplacená akcionářům, stejně jako zbývající výše emisního ážia, záviset na skutečném počtu vlastních akcií v majetku společnosti,
 6. za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů bude příslušná daň sražena (odečtena) společností před uskutečněním výplaty,
 7. výplata bude provedena na základě výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost k datu 4. června 2018 (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti k uvedenému datu),
 8. částka určená k výplatě bude splatná dne 4. července 2018. Za výplatu podílu na emisním ážiu odpovídá představenstvo společnosti a výplata bude provedena na náklady společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s. a v ohledech neupravených tímto usnesením bude provedena zejména v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.

Další podrobnosti o způsobu výplaty naleznete zde
Informace o zdanění částky odpovídající rozdělení části emisního ážia naleznete zde

Snížení emisního ážia společnosti v roce 2017

Kromě schválení výplaty dividendy za rok 2016 ve výši 17 Kč na akcii před zdaněním na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč (více informací zde) přijala valná hromada společnosti, která se konala 10. května 2017, usnesení, kterým schválila rozdělení části emisního ážia společnosti mezi akcionáře následujícím způsobem:

Valná hromada schvaluje rozdělení části emisního ážia společnosti mezi akcionáře ve stávající výši 11 893 802 821,91 Kč takto:

 1. emisní ážio společnosti bude rozděleno (sníženo) v rozsahu až 1 240 880 268,00 Kč,
 2. součástí obchodního majetku společnosti jsou rovněž vlastní akcie společnosti. Společnosti nevznikne právo na výplatu částky související s výplatou emisního ážia; příslušná částka (tj. příslušná část výše uvedené maximální částky) zůstane na účtu emisního ážia,
 3. na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč bude připadat částka ve výši 4 Kč před zdaněním,
 4. na akcii v nominální hodnotě 100 Kč bude připadat částka ve výši 40 Kč před zdaněním,
 5. s ohledem na výše uvedená ustanovení tohoto usnesení bude konečná celková částka vyplacená akcionářům, stejně jako zbývající výše emisního ážia, záviset na skutečném počtu vlastních akcií v majetku společnosti,
 6. za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů bude příslušná daň sražena (odečtena) společností před uskutečněním výplaty,
 7. výplata bude provedena na základě výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost k datu 10. května 2017 (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti k uvedenému datu),
 8. částka určená k výplatě bude splatná dne 9. června 2017. Za výplatu podílu na emisním ážiu odpovídá představenstvo společnosti a výplata bude provedena na náklady společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s. a v ohledech neupravených tímto usnesením bude provedena zejména v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.

Další podrobnosti o způsobu výplaty naleznete zde
Informace o zdanění částky odpovídající rozdělení části emisního ážia naleznete zde

Snížení emisního ážia společnosti v roce 2013

Valná hromada společnosti, která se konala 22. dubna 2013, přijala usnesení, kterým schválila rozdělení části emisního ážia společnosti mezi akcionáře následujícím způsobem:

 1. Emisní ážio společnosti bude rozděleno (sníženo) v rozsahu až 3 220 899 000,00 Kč. Na každou akcii v nominální hodnotě 87 Kč bude vyplacena částka ve výši 10 Kč před zdaněním. Na akcii v nominální hodnotě 870 Kč bude vyplacena částka ve výši 100 Kč před zdaněním.
 2. Součástí obchodního majetku společnosti jsou rovněž vlastní akcie společnosti. Společnosti nevznikne právo na výplatu částky související s výplatou emisního ážia; příslušná částka (tj. příslušná část výše uvedené maximální částky) zůstane na příslušném účtu vlastního kapitálu.
 3. S ohledem na výše uvedená ustanovení tohoto usnesení bude konečná celková částka vyplacená akcionářům stejně jako zbývající výše emisního ážia záviset na skutečném počtu vlastních akcií v majetku společnosti.
 4. Za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů bude příslušná daň sražena (odečtena) společností před uskutečněním výplaty. Akcionáři budou přiměřeně informováni o podrobnostech.
 5. Výplata bude provedena na základě výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, vedené podle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, k datu 14. října 2013.
 6. Částka určená k výplatě bude splatná dne 11. listopadu 2013. Za výplatu odpovídá představenstvo společnosti a bude provedena na náklady společnosti a v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s.

Další podrobnosti o způsobu výplaty naleznete zde
Informace o zdanění částky odpovídající rozdělení části emisního ážia naleznete zde

Výplata částky odpovídající snížení emisního ážia v roce 2013 byla rozhodnutím představenstva ukončena dne 10. 11. 2018 a od tohoto data bude společnost vůči žadatelům o výplatu částky odpovídající snížení základního kapitálu uplatňovat námitku promlčení.