Ostatní informace

PPF oznámila výsledky dobrovolné nabídky na koupi akcií společnosti O2 Czech Republic

13. srpna 2015

Skupina PPF, která je většinovým akcionářem ve společnosti O2 Czech Republic, v souvislosti s vypořádáním svého dobrovolného veřejného návrhu na koupi akcií společnosti O2 Czech Republic zveřejnila toto oznámení:

Skupina PPF v souvislosti s vypořádáním svého dobrovolného veřejného návrhu na koupi akcií O2 oznamuje, že k dnešnímu dni vlastní 84,91 % společnosti O2 Czech Republic a.s. (O2). PPF potvrzuje své dříve oznámené záměry neusilovat o získání 90% většiny umožňující tzv. vytěsnění a nadále podporovat udržení akcií O2 na veřejných trzích.

 

PPF uveřejnila veřejný návrh na odkoupení akcií společnosti O2 Czech Republic

15. června 2015

Skupina PPF, která je většinovým akcionářem ve společnosti O2 Czech Republic, dnes prostřednictvím společnosti PPF A4 B.V. uveřejnila veřejný návrh na odkoupení akcií společnosti O2 Czech Republic

Text veřejného návrhu na odkoupení akcií společnosti O2 Czech Republic ze strany společnosti PPF A4 B.V. je k dispozici zde.

 

Skupina PPF ukončila výkup akcií O2 od drobných akcionářů

4. března 2015

Skupina PPF, která je většinovým akcionářem ve společnosti O2 Czech Republic, dnes zveřejnila následující oznámení:

Na základě vypořádání odkupu akcií O2 Czech Republic a.s., od drobných akcionářů, které se uskutečnilo 27. února 2015, skupina PPF nabyla 362 164 kusů akcií, tedy přibližně 0,12 % základního kapitálu společnosti.

 

PPF nabídne drobným akcionářům výkup jejich akcií O2 za cenu z letošního června

19. listopadu 2014

Skupina PPF, která je většinovým akcionářem ve společnosti O2 Czech Republic, dnes zveřejnila následující oznámení:

Společnost PPF Arena 2 B.V., která spolu se společností PPF A3 B.V., vlastní 83,15% podíl ve společnosti O2 Czech Republic a.s. (O2), nabídne fyzickým osobám, které byly akcionáři O2 k 15. srpnu 2014, možnost odprodeje maximálně až dvou set akcií na akcionáře za cenu 277,15 Kč za kus, což je cena (po odečtení vyplacené dividendy 18 Kč na jednu akcii), za kterou společnost v červnu realizovala tzv. povinnou nabídku převzetí. Tato nabídka není veřejným návrhem na koupi účastnických cenných papírů podle § 322 zákona o obchodních korporacích, a neřídí se tedy pravidly pro veřejný návrh na koupi účastnických cenných papírů. Z tohoto důvodu může PPF Arena 2 B.V. takto nakoupit maximálně 1 % všech akcií společnosti O2. Více zákon nedovoluje, nicméně PPF předpokládá, že nabídka se v praxi bude týkat přibližně 40 000 drobných akcionářů.

Majoritní vlastník skupiny PPF Petr Kellner k důvodům tohoto nestandardního kroku uvedl: "Nabídka je určena především drobným akcionářům, kteří své akcie získali v kupónové privatizaci. Chceme postupovat maximálně korektně, a proto těmto drobným akcionářům, kteří nejsou profesionálními investory, dáváme druhou šanci na prodej akcií za cenu, která odpovídá ceně při tzv. povinném odkupu."

Technicky bude výkup probíhat obdobně jako při povinné nabídce převzetí v červnu letošního roku, tedy prostřednictví PPF banky a bude třeba doložit stejné dokumenty jako v případě povinné nabídky. Lhůta pro akceptování nabídky je od 1. prosince 2014 do 16. ledna 2015. Podrobné informace budou příští týden zveřejněny na webové stránce www.ppfarena2.eu

Původní oznámení PPF naleznete zde:
http://www.ppf.cz/cz/spolecnosti-v-portfoliu-skupiny-ppf/telekomunikace/ppf-arena-2-bv.html