Nabytí vlastních akcií v roce 2019

O2 Czech Republic překročila při nabývání vlastních akcií 3% podíl na všech hlasovacích právech společnosti (zveřejněno dne 17. prosince 2019)

V návaznosti na i) rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 8. prosince 2015, kterým bylo schváleno nabývání vlastních kmenových akcií společnosti a jeho podmínky, a ii) rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 23. prosince 2015 a 13. prosince 2017 realizovat programy zpětného odkupu vlastních akcií na regulovaném trhu, představenstvo společnosti tímto v souladu s § 122b zákona o podnikání na kapitálovém trhu oznamuje, že ke dni 16. prosince 2019 společnost nabyla již 9 314 968 svých zaknihovaných kmenových akcií a její podíl na všech hlasovacích právech ve smyslu § 122 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu překročil hranici 3 %. V souladu s § 309 odst. 1 zákona o obchodních korporacích však společnost nevykonává hlasovací práva spojená s vlastními akciemi. Celkový počet hlasovacích práv (bez hlasovacích práv z akcií nabytých při zpětném odkupu) dosáhl k 16. prosinci 2019 celkem 300 905 099 a výše základního kapitálu 3 102 200 670 Kč.

Průběh nakupování vlastních akcií

Rok 2019

Prosinec

Listopad

Rijen

Zari

Srpen

Cervenec

Cerven

Kveten

Duben

Brezen

Unor

Leden