Společnost je díky zavedenému integrovanému systému řízení držitelem několika certifikátů. Je to především mezinárodní certifikát kvality ISO 9001. Společnost také získala certifikát ISO 14001 v oblasti ochrany životního prostředí, ISO 45001 v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ISO 20000-1 v oblasti poskytování IT služeb a ISO 27001 v oblasti informační bezpečnosti. Posledním zavedeným a certifikovaným systémem je systém energetického managementu dle ISO 50001.