Podniky a organizace mnohdy vynakládají desítky procent ze svých rozpočtů na zřízení a provoz síťové infrastruktury, aniž by mnohdy byly dostatečně průkazně schopny vyhodnotit účelnost, efektivitu využívání či dokonce návratnost vynaložených investic.  Služby pro datové sítě O2 přitom umožňují se nejenom zbavit problémů s budováním a provozováním síťové infrastruktury, ale spolu s optimalizací provozu poskytují přímou cestu k plánování a detailnímu vyhodnocování nákladů na provoz IT infrastruktury.

Outsourcing IT a telekomunikační infrastruktury od O2 je k dispozici prostřednictvím tří služeb. Služba O2 Managed WAN nabízí správu datové sítě WAN. O2 Managed LAN slouží pro správu aktivních prvků vnitřní LAN sítě. Služba Kompletní kancelář zahrnuje úplný outsourcing sítě včetně koncových stanic, IP telefonie nebo propojení zákaznických aplikací s telekomunikačními službami. Služby lze využívat samostatně nebo kombinovat s dalšími ICT i telekomunikačními službami O2 a vytvořit komplexní, profesionální a na míru připravené řešení. Součástí služeb je audit a analýza již provozované sítě, návrh jejího rozšíření či rekonstrukce a spolupráce při její výstavbě nebo přestavbě. Na základě kontroly infrastruktury, analýzy topologie sítě a zatížení se identifikují kritická místa v síti, případně se navrhne optimální řešení a vypracuje se příslušná projektová dokumentace pro převzetí sítě do správy. Zkušenosti ukazují, že outsourcing správy infrastruktury vede ke zvýšení spolehlivosti služeb a k znatelnému zkrácení doby potřebné k odstranění případných poruch. Zaručená kvalita, spolehlivost, bezpečnost a rozšiřitelnost umožňuje eliminovat nadbytečné náklady a rezervní kapacity.

O2 Managed WAN a O2 Managed LAN

Služby správy LAN a WAN infrastruktury jsou nadstavbou k již poskytovaným službám. Pro využití služeb řízené WAN sítě musí proto mít zákazník od O2 poskytovánu službu, např. propojení poboček.

O2 Managed WAN poskytuje správu celé WAN sítě zákazníka. Spočívá především v přidělení Service Level manažera (SL manažera), který detailně zná architekturu sítě a nastavení služeb zákazníka. Dohlíží na dodržování garantovaných parametrů služby, pravidelně vyhodnocuje provoz sítě, navrhuje změny v její konfiguraci a periodicky vykonává technické a provozní konzultace u zákazníka. SL manažer se zákazníkovi přiděluje jmenovitě, osobně, a vytváří tak jediné kontaktní místo, jehož prostřednictvím zákazník s O2 komunikuje a řeší i záležitosti procesního charakteru. Další součástí je proaktivní monitoring infrastruktury. Proaktivní znamená, že poskytovatel nevyčkává, až zákazník oznámí závadu nebo problém, nýbrž sleduje informace přicházející z dohledových systémů sítě, vyhodnocuje je a v případě potřeby založí odpovídající servisní požadavek.

O2 Managed LAN je obdobnou službou jako služba správy WAN, ale správa infrastruktury již zasahuje do lokálních sítí zákazníka. Základem jsou opět dohled a správa infrastruktury LAN zákazníka, monitoring a administrace sítě a síťových prvků. Může jít jak o zařízení ve vlastnictví zákazníka, tak o zařízení dodaná poskytovatelem např. formou pronájmu. Zákazníku je opět přidělen SL manažer a služba proaktivního dohledu. Při poruše zajišťuje O2 návštěvu technika a výměnu zařízení či vzdálenou podporu. Zodpovědnosti poskytovatele služeb se tím podstatně rozšiřují, neboť odpovídá za kvalitu služeb až po uživatelské porty v LAN síti zákazníka.

O2 Kompletní kancelář

Kompletní kancelář je komplexní outsourcing IT a telekomunikační infrastruktury a služeb spojených s jejich provozem, od datové infrastruktury LAN až po koncové stanice uživatelů. Chrání společnost před nákladnými investicemi na pořízení, výměnu nebo časté změny infrastruktury. Ceny za pronájem infrastruktury jsou pevně stanoveny a účtovány podle skutečně využívaných služeb (počtu připojených uživatelů). Zákazníci mohou přesně plánovat náklady na provoz IT a telekomunikačních služeb i v případě častých změn v rozsahu infrastruktury. Zařízení se pravidelně obměňují. Ušetří se jednorázové investice za obměnu a zákazník má jistotu, že používá stále moderní prostředky. V nabídce je i IP telefonie či nástroje a prostředky pro zvýšení fyzické bezpečnosti budov nebo kanceláří, např. kamerové systémy. Nepřetržitý dohled, kvalita a dostupnost služeb jsou smluvně garantovány.

Proč služby sítí od O2?

O2 především disponuje dostatkem zkušených specialistů, používá pokročilé nástroje ke správě provozu své vlastní sítě a o zkušenosti je schopna se podělit se zákazníky. Dokáže k širokému portfoliu služeb nabídnout i kompletní správu lokální infrastruktury zákazníků prostřednictvím moderních IT služeb. Nabízí řešení s jasně definovanými a smluvně zaručenými parametry a v oblasti řízených LAN i WAN realizovala již celou řadu velmi úspěšných instalací.

Zákazník komunikuje s jediným dodavatelem prostřednictvím jediného kontaktního místa. Interní IT pracovníci zákazníka jsou díky proaktivnímu přístupu při správě a dohledu osvobozeni od nutnosti zabývat se analýzou problémů a mohou se plně věnovat chodu vlastních informačních systémů zajišťujících bezproblémovou činnost organizace. Všechny procesy jsou transparentní a v souladu s průmyslovými standardy i doporučeními, např. ITIL.

Jaroslav Polena
infrastrukturní služby
Telefónica Czech Republic

MWL Schema