Společnost má zaveden integrovaný systém řízení pro navrhování, projektování, vývoj, dodávku, prodej a servis komunikačních a informačních technologií, služeb a komplexních zákaznických řešení, včetně služeb systémové integrace, zřizování a provozování veřejných komunikačních sítí a měření jejich parametrů.

Integrovaný systém řízení zahrnuje systém managementu kvality dle ISO 9001, systém řízení IT služeb dle normy ISO/IEC 20000-1, systém řízení informační bezpečnosti dle ISO 27001, systém environmentálního managementu podle ISO14001 a systém pro řízení bezpečnosti práce dle ISO 45001.