O2 pro Vás

Naše společnost prostřednictvím svých služeb významně ovlivňuje úroveň veřejného života. Vytváříme prostředí skýtající možnosti rychlé, přesné a svobodné výměny informací jako významného fenoménu kvality života každého jedince. Uvědomujeme si však také, že veřejný život je víc, než jen virtuální prostředí našich komunikačních kanálů a sítí, a proto aktivně, formou sponzoringu podporujeme společenské a kulturní projekty.