Integrovaný systém řízení

O2 má zaveden integrovaný systém řízení pro navrhování, projektování, vývoj, dodávku, prodej a servis komunikačních a informačních technologií, služeb a komplexních zákaznických řešení, včetně služeb systémové integrace, zřizování a provozování veřejných komunikačních sítí a měření jejich parametrů.

Integrovaný systém řízení zahrnuje systém managementu kvality dle ISO 9001, systém řízení IT služeb dle ISO/IEC 20000-1, systém řízení informační bezpečnosti dle ISO 27001 doplněný o ISO 27017 a 27018, systém environmentálního managementu podle ISO14001 a systém pro řízení bezpečnosti práce dle ISO 45001 a systém managementu kontinuity podnikání dle ISO 22301.