Výroční zprávy

Výsledky společenské odpovědnosti O2 Czech Republic a.s. byly do roku 2016 každoročně součástí výroční zprávy ověřované nezávislým auditorem.

Od roku 2017 jsou výsledky společenské odpovědnosti O2 Czech Republic a.s. uváděny v rámci Zprávy o nefinančních ukazatelích vydávané podle § 32f a násl. zákona č. 563/1991 Sb., která doplňuje výroční zprávu ověřovanou nezávislým auditorem.

V minulých letech byly každoročně součástí souhrnné zprávy skupiny Telefónica S.A. pro oblast společenské odpovědnosti a dlouhodobě udržitelný rozvoj (vyjma údajů, ohledně spotřeby energií, jež byly předmětem interního auditu). Účelem souhrnné zprávy bylo vyjádření závazku společnosti k dodržování desatera zásad vyhlášených Spojenými národy v rámci celosvětové iniciativy „Global Compact“. Zároveň byly dodržovány požadavky indexu globálního reportingu (GRI) a Dow Jonesova indexu dlouhodobě udržitelného rozvoje společnosti.