• Jindřich Fremuth

    předseda představenstva

  • Tomáš Kouřil

    místopředseda představenstva

  • Václav Zakouřil

    člen představenstva


Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou právními předpisy nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo má 3 členy, které volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo zasedá zpravidla každé dva týdny. Postavení a působnost představenstva je vymezena v článcích 14-19 stanov společnosti.
 

Odměňování