• Radek Neužil

  předseda výboru pro audit

  • člen výboru pro audit od 4. 6. 2019, předseda výboru pro audit od 27. 6. 2019
  • Ing. Radek Neužil, nar. 22. 4. 1970, bytem Chmelnice 2789/45, Brno - Líšeň, PSČ 628 00
 • Michal Brandejs

  místopředseda výboru pro audit

  • člen výboru pro audit od 9. 12. 2020, místopředseda výboru pro audit od 9. 12. 2020
  • Ing. Michal Brandejs, nar. 21. 2. 1967, bytem Perlitová 1811/34, Praha 4, PSČ 140 00
 • Michal Krejčík

  člen výboru pro audit

  • člen výboru pro audit od 4. 6. 2018
  • JUDr. Michal Krejčík, nar. 4. 1. 1978, bytem Tryskovická 1015/21, Praha 9 - Čakovice, PSČ 196 00


Výbor pro audit působí v záležitostech týkajících se zejména hodnocení účinnosti vnitřní kontroly společnosti, sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a jejich povinného auditu. Výbor pro audit má 3 členy, které volí a odvolává valná hromada. Výbor se schází dle potřeby, zpravidla jednou za čtvrtletí, nejméně však čtyřikrát v kalendářním roce. Postavení a působnost výboru pro audit je vymezena v článcích 27–33 stanov společnosti.
 

Odměňování