Jsme jednou z největších společností v České republice, která prostřednictvím svých služeb významně ovlivňuje úroveň veřejného života. Vytváříme prostředí skýtající možnosti rychlé, přesné a svobodné výměny informací jako významného fenoménu kvality života každého jedince, jako základní předpoklad demokracie. Uvědomujeme si však také, že veřejný život je víc, než jen virtuální prostředí našich komunikačních kanálů a sítí, a proto aktivně, formou sponzoringu podporujeme společenské a kulturní projekty, které:

  • rozšiřují a podporují vztahy, kontakty a komunikaci mezi lidmi
  • jsou určené pro nejširší českou veřejnost, a to jak v celostátním rozměru, tak i na regionální úrovni
  • zdůrazňují dynamiku, flexibilitu a vstřícnost k novým myšlenkám