Společnost O2 Czech Republic a.s., poskytuje služby elektronických komunikací s využitím infrastruktury společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., která zajišťuje veřejnou komunikační síť. Typy rozhraní pro připojení zařízení a jejich technické specifikace jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.