Operátor O2 dnes oznámil své finanční a provozní výsledky za rok 2014. I přes probíhající transformaci společnosti a zhoršující se podmínky na telekomunikačním trhu se firmě daří stabilizovat výnosy a optimalizovat náklady. I ve velmi konkurenčním prostředí O2 v roce 2014 pokračovalo v získávání nových zákazníků a dosáhlo historicky nejvyšší úrovně loajality stávajících zákazníků.

"Rok 2014 byl pro O2 přelomový. Změnili jsme firemní hodnoty, nastavili nové priority a zjednodušili a zefektivnili fungování celé společnosti," hodnotí uplynulý rok Tomáš Budník, předseda představenstva a generální ředitel O2 Czech Republic. "Provedené změny se už začínají projevovat na konkrétních číslech a zlepšujících se trendech ve všech segmentech našeho podnikání. Cíle pro tento rok jsme splnili," doplnil Tomáš Budník.

Celkové konsolidované provozní výnosy O2 se meziročně snížily o 5,4 % na 44,7 mld. Kč. Finanční ukazatel OIBDA meziročně klesl o 13,4 %. Klíčovou oblastí růstu je i nadále O2 Slovakia. Výnosy na Slovensku dosáhly výše 224 milionů EUR, což představuje meziroční nárůst o 7,9 %. " Naše výsledky odrážejí zostřující se konkurenční boj mezi operátory, který se projevuje tlakem na ceny a následně i tlakem na výnosy," shrnul loňský rok Budník.

Přehled provozních výsledků

" Výsledky dosažené v uplynulém roce byly ovlivněny velmi konkurenčním prostředím, kdy opět došlo k meziročnímu snížení našich výnosů vlivem poklesu cen, a současně probíhající transformací naší společnosti. O to větším potěšením je mi konstatovat, že i na tak vysoce konkurenčním trhu se nám daří nejen dále získávat nové zákazníky, ale dosáhli jsme i historicky nejvyšší úrovně loajality stávajících zákazníků, jak u mobilních, tak u fixních služeb," shrnul loňský rok Tomáš Budník, předseda představenstva a generální ředitel společnosti O2 Czech Republic.

Mobilní služby od O2 využívalo ke konci roku 2014 celkem 5 069 tisíc zákazníků. Počet zákazníků smluvních služeb se meziročně zvýšil o 1,8 % na 3 294 tisíc. V oblasti předplacených služeb došlo k meziročnímu poklesu o 4,9 % na 1 775 tisíc zákazníků.

Díky neomezeným tarifům stoupá i mobilní hlasový provoz. V roce 2014 provolali zákazníci 11 532 milionů minut. Objem volání tak meziročně vzrostl o 7,0 %.

Také objem datového provozu v síti O2 vykazuje dlouhodobě rostoucí trend, a to jak v celkovém objemu, tak i v přepočtu na jednoho uživatele. Společnost dodržela svůj závazek a do konce roku pokryla 93 % populace České republiky rychlým mobilním internetem 3G a 4G LTE.

Zájem o mobilní internet tak meziročně stoupl o 17,1 %. K nárůstu pomohla rovněž podpora prodeje chytrých telefonů v podobě uvedení splátkového modelu a záruce nejlepší ceny na trhu u nejoblíbenějších telefonů. Výnosy z mobilních datových služeb vzrostly o 16,7 %. I nadále stoupá podíl chytrých telefonů v síti O2 - meziročně se zvýšil o dalších 5,3 procentních bodů na 39,8 %. Za zvýšením podílu stojí i 92 % chytrých telefonů prodaných v předvánočním období, které podporují rychlý internet 4G LTE.

Rok 2014 byl přelomovým rokem také pro fixní služby O2. Pevný internet od O2 využívalo ke konci roku 922 tisíc domácností. Ve čtvrtém čtvrtletí jejich počet vzrostl o 7,2 tisíc. Na technologii VDSL přitom přešlo více než 420 tisíc zákazníků. V následujícím roce plánuje společnost investovat do výstavby předsunutých DSLAMů, které zajistí další rozšíření a zrychlení vysokorychlostního internetu.

Počet zákazníků digitální televize O2 TV dosáhl počtu 184 tisíc a meziročně tak stoupl o 18 %. Svůj podíl na tom má i nově zavedená služba O2TV Go, která umožňuje díky stejnojmenné aplikaci sledovat televizní vysílání na mobilních zařízeních. Od svého uvedení na trh eviduje už na 240 tisíc stažení.

" Budeme i nadále našim zákazníkům přinášet stále více, a to zejména v oblasti datových služeb poskytovaných jak na pevných linkách (VDSL a O2 TV), tak i v oblasti mobilních datových služeb (LTE a O2TV Go), například prostřednictvím nově zakoupených práv k vysílání Premier League a Ligy Mistrů. U mobilních služeb, kde byl tlak na ceny v roce 2014 největší, jsme přenesli historicky největší objemy volání a dat našich zákazníků," rekapituluje Tomáš Budník.

Přehled finančních výsledků

Celkové konsolidované provozní výnosy v roce 2014 dosáhly výše 44 689 mil. Kč, meziročně o 5,4 % méně. Provozní výnosy bez zahrnutí vlivu nižších propojovacích poplatků, které nemají přímý dopad na provozní zisk, se meziročně snížily o 3,8 %. Ve čtvrtém čtvrtletí se přitom meziroční pokles zpomalil na -0,5 % (-9,6 % v prvním čtvrtletí; -8,3 % ve druhém čtvrtletí a -3,2 ve třetím čtvrtletí).

Provozní zisk OIBDA klesl meziročně o 13,4 %. OIBDA marže dosáhla 35,8 %, meziročně o 3,3 procentního bodu méně.

Konsolidované investice dosáhly v roce 2014 výše 11 489 mil. Kč. Tato částka v sobě zahrnuje i akviziční náklady spojené s nákupem licencí k LTE kmitočtům v České republice a na Slovensku a kapitalizované náklady na ochrannou známku O2. Výše investic bez zahrnutí těchto položek by dosáhla 3 822 mil. Kč.

O2 Slovakia si nadále udržuje růstový trend v komerční oblasti a zvyšuje tak svůj podíl na finančních výsledcích skupiny. Celkový počet zákazníků na Slovensku dosáhl 1 684 tisíc a vykázal tak meziroční růst o 9,4 %. Celkové provozní výnosy dosáhly výše 224 mil. EUR.Provozní zisk OIBDA vzrostl meziročně o 0,7 % na 71 mil. EUR.

" I přes to, že stávající situace v telekomunikačním odvětví není jednoduchá, i nadále pro nás zůstávají hlavními prioritami investice do nových technologií a pokračující snižování našich nákladů. Konkrétně jsme v roce 2014 jen za nákup spektra potřebného pro zavedení nejnovější technologie LTE odvedli do státního rozpočtu 2,8 miliardy korun a současně jsme zredukovali odměny vrcholovému vedení meziročně téměř o polovinu, což se plně projeví v roce 2015. Celkově se nám v roce 2014 podařilo snížit naše provozní náklady o 10 % a v transformaci společnosti budeme pokračovat i v roce 2015," komentuje finanční výsledky Tomáš Kouřil, místopředseda představenstva a finanční ředitel společnosti O2 Czech Republic.

KLÍČOVÉ FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE

Finanční ukazatele skupiny

Finanční ukazateleQ1-Q4 2014Q1-Q4 2013Meziroční změna
Provozní výnosy44 689 mil. Kč47 252 mil. Kč- 5,4 %
Celkové náklady28 570 mil. Kč29 874 mil. Kč- 4,4 %
OIBDA16 010 mil. Kč18 478 mil. Kč- 13,4 %
OIBDA marže35,8 %39,1 %- 3,3 p.b.

Provozní ukazatele - Česká republika

Počet zákazníků mobilních služebQ1-Q4 2014Q1-Q4 2013Meziroční změna
Tarifní zákazníci3 294 tis.3 235 tis.+ 1,8 %
Zákazníci s předplacenou kartou1 775 tis.1 866 tis.- 4,9 %
Celkem5 069 tis.5 102 tis.- 0,6%
Chytré telefonyQ1-Q4 2014Q1-Q4 2013Meziroční změna
Podíl chytrých telefonů v síti O239,8 %34,5 %+ 5,3 p.b.