Je jarní Praha atraktivním cílem pro turisty? Agregovaná a anonymizovaná data ze sítě O2 ukazují, že svátky jara přilákaly o čtvrtinu více návštěvníků ze zahraničí než předchozí víkend . "V posledním březnovém týdnu bylo v České republice téměř o pětinu více cizinců než obvykle, o velikonočním víkendu pak jejich počet ještě vzrostl," říká Stanislav Kůra, Chief Data Officer ve společnosti O2.

"Data ukázala, že ve sledovaném období byly v České republice dvě skupiny cizinců. Jednu z nich tvoří Slováci, Poláci a Ukrajinci, kteří v Čechách pobývají dlouhodobě a na svátky odjíždějí domů, proto jejich počet na víkend klesnul. Druhou skupinu pak tvoří turisté, kteří si na prázdniny naplánovali výlet do Prahy. Do této skupiny patří především Britové, Rakušané a Němci," popisuje Stanislav Kůra.

Cizinci - vývoj v čase

podíl cizinců

Školní prázdniny předchází Velikonocům v řadě evropských zemí. Naopak v Rusku se tyto svátky slaví později, patrně proto ruští turisté tvořili jen 3 % zahraničních návštěvníků.

Nejpočetnější skupinou turistů byli Němci, kteří tvořili čtvrtinu zahraničních návštěvníků. Němci přijížděli už ve čtvrtek, kdy jejich počet oproti předchozím dnům vzrostl o více než pětinu, během pátku pak narostl o dalších téměř 50 procent. Část Němců odjela v neděli, většina ale zůstala až do pondělí. "Podle našich dat přijede ročně do Prahy asi 700 tisíc německých turistů a v průměru utratí téměř 1900 korun na osobu a den. Pro český incoming je tak Německo jednoznačně nejvýznamnějším trhem," uvedl Jan Herget, ředitel Institutu turismu v agentuře CzechTourism.

Zajímavý je také pohled na to, jak dlouho se zde cizinci zdržují. Němci a Rakušané jsou zde v průměru 2,6 dne, Britové 3,2 dne a Švýcaři 4,4 dne.

mapa

Mapa ukazuje, na kterých místech zahraniční návštěvníci ve sledovaném období pobývali