Společnosti O2 Czech Republic a.s. oznamuje, že dne 15. 5. 2015 nabylo právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze, na základě kterého bude k datu 1. 6. 2015 v obchodním rejstříku proveden zápis rozdělení společnosti formou odštěpení. K tomuto datu bude rovněž proveden zápis nové společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. do obchodního rejstříku.