Dne 20. května 2015 zvolila dozorčí rada společnosti O2 Czech Republic a.s. Jiřího Hrabovského do funkce člena představenstva společnosti s účinností od 1. června 2015.

Mgr. Jiří Hrabovský je od července 2014 členem vrcholového vedení společnosti v pozici ředitele divize Právní a regulatorní záležitosti. Dříve působil jako právní konzultant a manažer v korporátním sektoru a strávil rovněž řadu let v advokacii, kde spolupracoval zejména s různými ICT společnostmi na českém a slovenském trhu. V minulosti také působil v poradních orgánech ČNB a ČTÚ.