Nadace O2 spouští nový program SmartUp zaměřený na lidi ve věku 15 - 26 let, kterým jim umožní realizovat neotřelé nápady s cílem zlepšit něco v jejich okolí. Program chce mladým lidem pomoci rozvíjet dovednosti nejen poskytnutými finanční prostředky, ale také vzdělávacími kurzy. Systém získávání grantů je postupný a v nejvyšší úrovni mohou žadatelé dosáhnout i na částku 100 tisíc korun. Mladí lidé mohou své nápady přihlásit do konce června na stránkách www.o2smartup.cz

"Podle ČSÚ počet mladých lidí bez práce výrazně převyšuje celkovou míru nezaměstnanosti v České republice. Absolventi mají na trhu práce potíže hlavně kvůli nedostatku zkušeností z praxe. A právě ty jim v programu SmartUp poskytneme. Díky realizaci vlastní myšlenky siosvojí cenné dovednosti a jejich projekty navícbudou prospěšné okolí," uvádí Tomáš Budník, generální ředitel O2.

Program SmartUp poskytne mladým lidem nejen finanční prostředky, ale také znalosti formou vzdělávacích kurzů, které je připraví na nástrahy spojené s realizací projektu i budoucí pracovní uplatnění. Naučí se například jak správně vést projekt, jak pracovat v týmu, nebo jak komunikovat s médii. "Pokud realizátoři projektů zabloudí do slepé uličky, vždy jim pomůže zkušený mentor z řad zaměstnanců společnosti O2 nebo SmartUp Ambassadorů, který je nasměruje na správnou cestu. Protože chceme, aby mladí lidé uspěli i ve skutečném životě, klademe při výběru důraz na originalitu nápadu a potenciál k dalšímu rozvoji," popisuje Jitka Heřmanová, ředitelka Nadace O2.

SmartUp je určen týmům složeným ze dvou až pěti lidí v nejnižší úrovni a tří až pěti lidí ve vyšších úrovních. V úrovni 1 je možné získat finanční podporu 15 000 korun. Pokud je projekt úspěšně dokončen, autoři postoupí do úrovně 2, ve které mohou žádat o částku 70 000 korun. Nejvyšší úroveň 3 je určena těm projektům, které úspěšně prošly předchozími stupni a mohou žádat až o 100 000 korun.

Originální myšlenky a nápady mohou mladí lidé přihlásit do konce června na www.o2smartup.cz. Na webových stránkách se mohou inspirovat projekty z předchozího programu Nadace O2. Přihlášky budou v průběhu prázdnin hodnotit regionální odborné komise, složené ze zástupců neziskových organizací, médií a zaměstnanců O2. Autoři vybraných projektů budou zařazeni do vzdělávacího kurzu, který se bude konat od 11. do 12. září 2015. Absolvování kurzu je nutnou podmínkou pro pokračování na cestě k realizaci samotného projektu.

Nadace O2 pomáhá mladým lidem v České republice od roku 2002 a za tu dobu rozdělila již více než 155 milionů korun. Více informací o Nadaci O2 naleznete zde: www.nadaceO2.cz