Vydání kmitočtového přídělu O2 na využití frekvencí v pásmech 900 a 1800 MHz Českým telekomunikačním úřadem na období od února 2016 do února 2025 zcela odpovídá postupu obnovy kmitočtového přídělu podle zákona o elektronických komunikacích. Nejedná se tedy o udělení zcela nového kmitočtového přídělu, což by bylo možno provést jen prostřednictvím pro všechny subjekty otevřeného výběrového řízení, ale pouze o obnovu jednou vydaného a využívaného kmitočtového přídělu. V této souvislosti lze prohlášení společnosti Vodafone, že "Vodafone Czech Republic je připraven za spektrum zaplatit výrazně vyšší částku, než jakou Český telekomunikační úřad požaduje" vnímat spíše jako pouhý populistický výrok, jelikož Vodafone (ani jiný operátor) o tyto frekvence nemůže usilovat.

Co se týče ceny za obnovení kmitočtového přídělu, vychází se podle zákona o elektronických komunikacích výhradně z výsledku posudku stanoveného soudním znalcem.

Společnost O2 se veřejných soutěží o kmitočty účastnila vždy přímo a s vědomím toho, že dokáže předložit konkurenceschopnou nabídku. Svědčí o tom i výsledky posledního tendru na kmitočty v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz v roce 2013, ze kterých jasně vyplývá rozsah realizovaných investic do pokrytí celé České republiky vysokorychlostním mobilním internetem 4G na bázi technologie LTE i fakt, jak z nich benefitují právě zákazníci O2.

Mapa pokrytí O2 v pásmu 800 MHz (zdroj: ČTÚ)

mapa pokrytí O2 800 MHz (zdroj: ČTÚ)

Mapa pokrytí Vodafone v pásmu 800 MHz (zdroj: ČTÚ)

Mapa pokrytí Vodafone v pásmu 800 MHz (zdroj: ČTÚ)