Rada ČTÚ minulý týden projednala návrh rozhodnutí, kterým budou na základě analýzy trhu č. 4 podniku s významnou tržní silou na tomto trhu uloženy povinnosti související s regulací cen. Tuto povinnost ČTÚ po rozdělení společnosti O2 Czech Republic a.s. uloží společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN). Tento návrh nyní bude předložen k notifikaci Evropské komisi.

Rozdělení společnosti O2 Czech Republic a.s. na dvě nové telekomunikační firmy tak začíná naplňovat své předpoklady. „Jedním z účelů  složitého procesu rozdělení bylo dosáhnout toho, aby sektorová telekomunikační regulace přešla na oddělenou společnost CETIN, které se více dotýká. Toto očekávání se nyní začíná naplňovat. Přechod regulace na společnost CETIN tak O2 umožní lépe reagovat na vývoj trhu,“ říká Tomáš Budník, předseda představenstva a generální ředitel O2.